Hvorfor afskaffede Luther pilgrimsvandring?

Martin Luther var ikke fan af pilgrimsvandringen, da den viste tilbage på en tankegang, han foragtede: Helliggørelsen. Foto: Max pixel

I disse år er pilgrimsrejser populære. Både for troende, men også for folk, der blot ønsker et stille afbræk fra hverdagen. For 500 år siden var pilgrimsrejserne dog ikke lige så populære, i hvert fald ikke hos den tyske munk Martin Luther, som i forbindelse med Reformationen afskaffede dem

Under Reformationen var et af de afgørende stridspunkter mellem Martin Luther og den katolske kirke spørgsmålet om frelsen.

For Luther var det troen, og ikke menneskets gerninger, der var afgørende i forholdet til Gud og menneskets frelse. Men i middelalderens kirke spillede de gode gerninger en stor rolle i det kristne trosliv og vejen mod frelse. En af disse gode gerninger, man kunne udøve for at forbedre sit forhold til Gud, var pilgrimsvandring.

Opgør med bodsgerninger

I middelalderen kunne pilgrimsvandring pålægges de kristne som en bodsgerning. Det vil sige, at kristne blev sendt afsted af deres præst, så de kunne gøre bod på de synder, de havde bekendt i skriftestolen. Andre, der ikke var pålagt pilgrimsrejsen som bodsgerning, drog afsted udelukkende for at opnå samme grad af hellighed som munke og nonner havde i datiden og dermed komme nærmere på frelsen.

Hos Luther faldt disse bodsgerninger ikke i god jord. Han ønskede et opgør med bodsgerningerne generelt og dermed også tanken om, at man gennem pilgrimsvandring kunne gå sig til syndsforladelse.

For Luther var det essentielt at rense kirken for alle de traditioner, der foreslog, at mennesket gennem handlinger selv kunne opnå gerningsretfærdighed og frelse. Det gjaldt afladsbreve, hvor man kunne købe sig fri for den straf, man af præsten var blevet pålagt efter at have bekendt sine synder, men det gjaldt også selve bodsgerningerne, herunder pilgrimsvandringer.

Så da Martin Luther forbød troen på helgener og bodsgang, røg pilgrimsvandringen ud i en længere periode i de protestantiske kirker.

Nu går vi for at gå

I dag har motiverne for pilgrimsvandring ændret sig betydeligt i forhold til middelalderens pilgrimsvandringer. For mange er det i dag lige så meget vandringen i sig selv, der er formålet med pilgrimsrejsen, som det er selve helligdommen for enden af ruten.

Derfor er pilgrimsvandringer i dag også mere populære end nogensinde, fordi vandringen for mange mennesker fungerer som et lille åndehul fra hverdagens stress og jag.