LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Ny bibeloversættelse skal genskabe Luthers originale sprog

Formand for den tyske evangeliske kirkes Råd, Heinrich Bedford-Strohm, satte bogtrykket af den nye lutherbibel i gang i juni 2016. 70 forskere har været involveret i revideringen af bibelteksterne, med det formål at genskabe Martin Luthers egne formuleringer.

Efter næsten ti års arbejde udgiver den tyske evangeliske kirke i oktober 2016 en ny version af Lutherbibelen. Udgivelsen er med til at indlede fejringen af reformationsjubilæet i 2017

Da Martin Luther under Reformationen i 1500-tallet oversatte Bibelen til tysk, var det et gennembrud for borgerne at kunne læse Bibelen på deres eget sprog. Det betød, at de ikke længere var afhængige af et kirkeligt mellemled.

Nu vender reformatorens sproglige arv tilbage til de tyske kirkegængere i form af en ny, tysk oversættelse af Lutherbibelen, der bruges af den tysk-evangeliske kirke. Bibelen udgives i oktober måned for at markere reformationsjubilæet 2017.

Biskop Heinrich Bedford-Strohm, som er formand for den tyske evangeliske kirkes råd, håber, at den nye bibeloversættelse vil finde vejen til både kristne og ikke-troende.

I redigeringsprocessen er den hidtil nyeste bibeludgave fra 1984 blevet ændret flere tusind steder, hvilket svarer til, at omkring 44% af versene er anderledes end i Luthers tid. I flere tilfælde går man i stedet tilbage til ordlyden fra 1545, hvor Luther sidste gang selv medvirkede i tekstændringer.

Formålet har således ikke været at udforme en bibeludgave i moderne og nemt tilgængeligt dagligsprog, som det eksempelvis var hensigten, da Bibelselskabet i Danmark i hhv. 2007 og 2014 oversatte Det Nye Testamente og dele af Det Gamle Testamente til nudansk.

Man har derimod ifølge den tyske evangeliske kirke arbejdet for at skabe en større sproglig nøjagtighed, samtidigmed at Luthers egne formuleringer skal komme til udtryk på bedst mulig vis. Redigeringen har dermed været styret af et ønske om at nå tilbage til ophavsmanden sproglige kraft.

Lutherbibelen er den officielle bibeltekst i den tyske evangeliske kirke (Evangelische Kirche in Deutschland) og har været igennem flere redigeringsprocesser – Det Gamle Testamente sidst i 1964, Det Nye testamente i 1984.

Beslutningen om nu at genoversætte Lutherbibelen blev taget af Den tyske evangeliske Kirkes Råd i 2010, efter at man i et par år forinden havde undersøgt muligheden på foranledning af en henvendelse fra Det Tyske Bibelselskab. Initiativet skyldes, at der i løbet af de seneste årtier er sket enorme fremskridt inden for bibelforskningen, og udgaven fra 1984 anses derfor ikke længere for optimal.

Omkring 70 teologer og forskere har været involveret i oversættelsesarbejdet.

Den nye lutherbibel, som er på over 1500 sider, skal udgives til bogmessen i Frankfurt den 19. oktober, det vil sige godt to uger inden den egentlige reformationsdag den 31. oktober.

Et af målene med udgivelsen er at nå ud til både bevandrede bibelkendere og nye bibelinteresserede.Blandt andet den tyske skuespiller Uschi Glas og fodboldtræner Jürgen Klopp har designet bog-etuier til de forskellige versioner, bibelen vil udkomme i.

Ved siden af de fysiske særudgaver skal den også være tilgængelig som e-bog og app, samt som lydbog, hvor skuespilleren Rufus Beck, som også er speaker i de tyske Harry Potter-lydbøger, har indlæst bibelteksten.

Herkan du se Heinrich Bedford-Strohm fortælle om forventningerne til den nye bibeludgave, da han satte bogtrykketi gang i juni 2016 (filmen er på tysk).

Kilde:Evangelische Kirche in Deutschland.