Succes med unge i menighedsrådet

Sankt Lukas Kirke i Århus har stor succes med at tiltrække unge til det frivillige menighedsrådsarbejde. - Foto: Fotograf:Jørgen Schell Andersen

- Vi har et fantastisk menighedsråd. Sådan beskriver formand Karen Haugstrup sit menighedsråd i Sankt Lukas Kirke, Århus, hvor en tredjedel af rådets 15 medlemmer er under 33 år

Det er langt fra kedeligt at være medlem af menighedsrådet i Sankt Lukas Kirke i Århus. Her er menighedsrådet er sammensat af 15 mennesker med forskellige aldre, erhvervsmæssige erfaring og kirkelige baggrunde. Og til forskel fra mange af landets andre menighedsråd, er en tredjedel af rådets medlemmer under 33 år.

Udvalg er en succes
De unge har blandt andet fundet vej ind i menighedsrådet gennem ét af de mange udvalg, menighedsrådet tilbyder. 

- Vi har en del udvalg i vores menighedsråd, fordi vi er et stort råd. De virker rigtig godt, og det er en god måde at komme ind menighedsrådet på. Her sidder vi i mindre grupper, hvor vi kender hinanden, og hvor alle mulige tanker kan komme på bordet, siger Karen Haugstrup og nævner blandt andet visionsudvalget som et stort trækplaster.

Alle medlemmerne er valgt ind på en fælleskirkelig liste for fire år siden.

- Det siger meget om menighedsrådet, at vi er valgt ind på en fælleskirkelig liste modsat tidligere. Vi kan godt være fælles her, for det handler om at drive kirke. Det har vi haft meget held med i denne periode, og vi har medlemmer i alle aldre fra begyndelse af 20erne til slutningen af 70erne. Det har gjort, at jeg har oplevet menighedsrådsarbejdet som et meget dynamisk samarbejde. Der et blevet budt ind over bordet, og bølgerne er også gået højt, fordi folk er engagerede, fortæller formand Karen Haugstrup. 

Unge får stor indflydelse 
Indflydelse og mulighed for nye gudstjenesteformer er noget af det, som de unge brænder for, og de nye tiltag har også været inspirerende for det øvrige menighedsråd.

- De unge vil gerne høres, og det er derfor, de sidder i menighedsrådet. Vi har stor gruppe unge fra blandt andet IMU, som gerne holder alle mulige slags gudstjenester, og det har vundet gehør. De unge får sjældent et nej. De har bidraget med noget til kirken og til det kirkelige arbejde, som har været inspirerende. De har gjort Sankt Lukas Kirke til et ungdomshus, og det er en stor ressource for os, siger Karen Haugstrup.

Levende kirke tiltrækker
Et af de yngre medlemmer i Sankt Lukas Kirkes menighedsråd er 31-årige cand.mag. Louise Toft Kristensen. Som præstedatter var det ikke fremmed for hende at opsøge kirkens menighedsråd, men hun påpeger kirkens forskellige udvalg, som en af grundene til hun lod sig opstille til menighedsrådet i Sankt Lukas Kirke.

- Sankt Lukas Kirke er en stor Århus kirke, og vi har derfor mange udvalg. Jeg sidder blandt andet i informationsudvalget, festudvalget, og er med at planlægge studieture og kirkefrokoster. Jeg synes, at det er spændende, at der er et kirkeliv, og at kirken ikke kun er åben om søndagen. Vores menighedsråd er et meget levende menighedsråd som larmer, fordi folk brænder for arbejdet, og man kæmper for et synspunkt. Det er fantastisk at mærke, at det ikke er et dødt menighedsråd, fortæller Louise Toft Kristensen.

Tidskrævende arbejde
Den store opbakning fra yngre medlemmer er ikke en selvfølge, og det ses i en lang række andre folkekirker, der kæmper med at holde gennemsnitsalderen nede.

- Der er rigtig mange tilbud til alle mennesker i dag, og det er svært at bryde op som den første blandt en gruppe unge og stille op til menighedsrådet, mener Karen Haugstrup.

Louise Toft Kristensen mener også, at tidsfaktoren spiller en stor rolle.

- Der er meget arbejde i at sidde i et menighedsråd. Man har nogle møder, man skal møde til, men også ansættelsessamtaler. Jeg synes, det er spændende at ansætte en ny præst, men man skal være meget interesseret og bruge meget tid på det.

Det er svært at finde tiden, og det er ikke sikkert, at det er let at finde tid, hvis man er studerende eller en børnefamilie, siger Louise Toft Kristensen, der tilføjer, at det økonomiske arbejde med at udarbejde kirkens budget også er en afgørende faktor for, at mange kirker ikke tiltrækker flere unge.

Gode kompetencer på CV´et
Til gengæld er der gode kompetencer at hente til CV´et, hvis man er medlem af et menighedsråd.

- Det er en fantastisk strategisk erfaring for en studerende at kunne sætte både budgeterfaring og deltagelse i et ansættelsesudvalg på sit CV, mener Louise Toft Kristensen.

Luk kirkens døre op
Karen Haugstrups råd til at få et mere aldersvarieret menighedsråd er, at man viser kirkens mange muligheder for at engagere sig.

- For at folk får lyst til at stille op til menighedsrådet, skal der være en lyst til at engagere sig, og det gør man for eksempel ved at lukke en masse døre op til kirken. Samtidigt skal man være fordomsfri overfor hinandens aldre og holdninger, mener Karen Haugstrup.

Sankt Lukas Kirke i Århus har stor succes med at tiltrække unge til det frivillige menighedsrådsarbejde Foto: Fotograf:Jørgen Schell Andersen