Sognepræst: Et stærkt menighedsråd er afgørende for sognet

Det er menighedens fællesskab, gudstjenester og aktiviteter, jeg henviser en bred skare af sørgende, søgende og interesserede til. , skriver sognepræst Vibeke Tuxen. Her foto fra valget i Hobro Sogns menighedsrådsvalg 2012 Foto: henning bagger/scanpix

Et velfungerende menighedsråd gør præstens arbejde lettere og resultaterne bedre. Derfor bør alle, der vil have en levende kirke, stille op til deres lokale menighedsråd i år, siger sognepræst Vibeke Tuxen fra Valby Søndre Sogn

Tirsdag d. 13. september afholder menighedsråd landet over offentlige orienterings- og opstillingsmøder. Som præst og menighedsrådsmedlem har jeg selvfølgelig fokus på menighedsrådsvalget. Det er utrolig vigtigt, hvem der bliver valgt ind i menighedsrådet.

Menighedsråd træffer vigtige beslutninger om kirkens aktiviteter og gudstjenester, prioritering af økonomiske midler og ansættelse af medarbejdere. Menighedsrådet har med andre ord et stort ansvar for at være kirke, ikke kun for de nære kirkegængere, men også for sognet som helhed.

”Ro på hjemmefronten” øger præstens muligheder for at planlægge og gennemføre sit arbejde som forkynder, underviser og sjælesørger.

I en kirke er vi rigtig mange, der løfter forskellige arbejdsområder. Det gælder blandt de ansatte og det gælder i samarbejdet med rigtig mange frivillige. Faktisk er vi så stor en arbejdsplads, at det i hverdagen kan være ganske svært at gennemskue, hvem der gør hvad. Derfor er der brug for en dygtig og kompetent ledelse også i menighedsrådet.

Da jeg blev ansat som præst, var jeg bevidst om, at jeg på mange måder var kirkens ansigt udadtil. Det er jeg stadig i min naturlige kontakt med de mange mennesker, jeg møder i forbindelse med for eksempel kirkelige handlinger.

Men også menigheden er kirkens ansigt udadtil! Det er menighedens fællesskab, gudstjenester og aktiviteter, jeg henviser en bred skare af sørgende, søgende og interesserede til. Hvordan tager vi imod nye folk i vores menighed? Skal de nøjes med præstens håndtryk og et øjebliks øjenkontakt på vej ud af døren? Eller er der også aktive medlemmer af menigheden, der viser nysgerrighed og interesse for dem?

Kirkens indgangstrin kan for mange være uoverstigeligt højt i disse år. Her er vi alle både ansatte og menighedsrådet ansvarlige for at sænke trinet, så flere bliver set og hørt og finder ud af, at også de har en naturlig plads i kirkens rum.

I menighedsrådet har vi brug for kirkeligt engagerede mennesker, der kan noget forskelligt. Der er for eksempel brug for folk med viden inden for ledelse og økonomi, da en folkekirke er en virksomhed, der skal fungere med både de ansatte medarbejdere og de frivillige. Der er tillige bygninger, der skal vedligeholdes. Og så er der altså også lige medansvaret for kirkens bærende liv og trivsel som ovenfor beskrevet.

Hvorfor skal du alvorligt overveje at blive medlem af din kirkes menighedsråd?
1. Tag medansvar for din sognekirke for at den skal blive ved at være et lokalt tilbud.
2. Vær frivillig på et sted, hvor spørgsmål om kristen tro og eksistens er i fokus.
3. Udvid dine faglige og menneskelige kompetencer i mødet med ansatte og frivillige i din lokale
folkekirkemenighed.-