"Menighedsrådet samler kirke og lokalsamfund"

Menighedsrådet er naturligvis et fællesskab i sig selv, men det arbejde, som menighedsrådet udfører, er også med til at skabe et grundlag for fællesskabet i vores lokalsamfund og i vores samfund i det hele taget, skriver kommende menighedsrådsmedlem Kærne Foersom. Foto: Marie Jensen.

Udfoldelsen af den kristne tro sker dér, hvor menighedsrådet yder dets indflydelse, nemlig ved forkyndelse, socialt arbejde og nærvær, mener kommende menighedsrådsmedlem i Jyllinge Sogn, Kærne Foersom

Hvorfor stiller du op til et menighedsråd?

Det var en oplevelse til en konfirmation i foråret, der har medført, at jeg i dag ønsker at være en aktiv del af kirken, nærmere bestemt menighedsrådet.

Til konfirmationen faldt samtalen med min bordherre på tro, kristendom og kirke. Min bordherre fortalte, at han boede overfor kirken i en mindre by, men kun kom i kirken, når den havde god underholdning at tilbyde, såsom musik eller foredrag med kendte personer. Som han sagde: ”… ellers havde han ikke noget forhold til kirken”.

Jeg så undrende på ham og sagde: ”Men du er jo kirken”. Det havde han aldrig tænkt på før.

Denne samtale satte mig i gang med at overveje mit eget forhold til kirken, eller rettere til det at være en del af kirken. Kirke kommer af det græske ord ekklesia, som betyder en forsamling. Og i den nytestamentlige brug af ordet kirke menes en forsamling af mennesker med én fælles forudsætning, nemlig den kristne tro.

Et fællesskab med denne forudsætning er for mig netop kodeordet til at melde mig ind i menighedsrådet. Menighedsrådet er naturligvis et fællesskab i sig selv, men det arbejde, som menighedsrådet udfører, er også med til at skabe et grundlag for fællesskabet i vores lokalsamfund og i vores samfund i det hele taget.

Hvad vil du gerne arbejde for i dit sogn? Da det er første gang, jeg har valgt at opstille til et menighedsråd, er det først og fremmest min plan at se, hvad arbejdet i et menighedsråd går ud på ved at være en del af det. Jeg ser også frem til at finde ud, hvor jeg bedst muligt kan bidrage.

Jeg er ikke en af dem, som kommer med en vision vedrørende et bestemt område, som for eksempel arbejdet med børn og unge. Jeg har stadig til gode at orientere mig i, hvad de forskellige udvalg indeholder af arbejde og opgaver, men jeg har en forventning om at være med til at planlægge arrangementer og tiltag, som får vores kirke til at være nærværende i vores lokalsamfund.

Som teologistuderende med overvejelser om selv at blive præst en dag, er det naturligvis også en gave at få lov til at få indsigt i det praktiske arbejde, som der ligger bag det at drive en kirke. I min optik er tro noget som leves, og tro gør, at vi handler, så jeg finder det utrolig spændende at få lov til at være en del af det arbejde, som gør kirken til et levende sted. Og udfoldelsen af den kristne tro sker netop indenfor de områder, hvor menighedsrådet yder dets indflydelse, nemlig ved forkyndelse, socialt arbejde og nærvær i ord og handlinger over for de mennesker, som vi lever med.

Kærne Foersom er fysioterapeut, teologistuderende og stiller for første gang op til et menighedsråd i Jyllinge Sogn, hvor der i år er fredsvalg.