Interview

Ny bog: Menneskets mål er at blive ét med Gud

For Carsten Bisgaard er Gud en del af alt det skabte, og vi kan derfor gennem meditation finde Guds væsen dybt i os selv. Foto: Free-Photos / Pixabay

Underviser Carsten Bisgaard udfordrer folkekirkens teologi med sin nyligt udgivede bog, "Kristusbevidsthed", som trækker inspiration fra New Age miljøet. Budskabet lyser klart fra siderne: Folkekirken har glemt den oprindelige kristne mystik

Hvem er Gud? Og hvad vil Han mig? Spørgsmålet om Guds væsen er så centralt et emne i kristendommen, at man har et begreb, der beskriver forestillinger om, hvem Gud er: Gudsbilledet.

De fleste kristne læser i Bibelen, at Gud er både retfærdig og kærlig, og at Jesu død på korset er beviset på, at den kompromisløse retfærdighed og kærlighed kan forenes. Men gudsbilledet hos forskellige kirker og kristne grupper kan dog variere kraftigt.

Gud kan ses som den fjerne skaber eller den hyggelige far. Uanset hvordan man opfatter Gud, påvirker det i høj grad den måde, en kirke praktiserer troen på.

Carsten Bisgaard er forfatter til bogen "Kristusbevidsthed", og han mener, der er elementer af gudsbilledet, som folkekirken i dag har glemt.

I bogen anvender han begreber som også kan findes i New Age miljøet, men som han mener illustrerer en grundlæggende kristen tankegang:

"Der er brug for nye formuleringer og et nyt syn på mennesket og på Jesu forkyndelse, et paradigmeskift," forklarer Carsten Bisgaard.

Han mener, at det at kende Gud er det samme som at kende sin egen bevidsthed, da alle mennesker er ét med Gud.

Vi er forbundet med Gud

Men hvad vil det sige at blive ét med Gud? Carsten Bisgaard peger på et vers i Det Nye Testamente, hvor Jesus beder til Gud: "Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét" (Joh. 17, 22-23).

Gud er den bærende livskraft og bevidsthed, der er i alt, hvad der er til. Vi er derfor forbundet med Gud i og med, at vi er en del af livet,” fortæller Carsten Bisgaard, som mener, at erfaringen af Gud skal findes i en selv og ikke nødvendigvis i Bibelen eller i kirken om søndagen.

Carsten Bisgaards gudsbillede læner sig op af de østlige religioners forståelse af guddommelighed, som ser den indre erkendelse som vejen til frelse eller frigørelse.

Han mener, at vores sande jeg, som han kalder for 'selvet', er vores bevidsthed og ånd, som er identisk med Jesu bevidsthed og ånd. Hvis vi derfor kommer i kontakt med vores eget 'selv', kan vi blive ét med Gud, som ifølge Carsten Bisgaard er alle menneskers ultimative mål.

Uoverensstemmelse med Luther

Carsten Bisgaards teologiske vinkel på kristendommen bryder med de traditionelle opdelinger i den evangelisk-lutherske forståelse af Gud og mennesker. Martin Luther mente, at det ene og alene var Gud, der kunne frelse. Gud er i den lutherske forståelse derfor den aktive, mens mennesket er passivt. Frelsen bygger derfor ikke på naturlige anlæg i mennesket men ene og alene på Guds nåde.

Forskellen kan blandt andet ses i fortolkningen af bestemte skrifter i Bibelen som for eksempel lignelsen om vintræet: "Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre." (Joh. 15, 5) Vintræet bliver i en luthersk fortolkning set som et billede på vores afhængighed af Gud.

Menneskets evne til at være vidne for Gud er afhængig af Kristus, som grenenes evne til at bære frugt er afhængige af stammen på træet. Carsten Bisgaard ser lignelsen som et billede på, at vi er ét med Kristus, ligesom grenene fra vintræet er ét med træet.

Og fordi alle mennesker er ét med Kristus, bliver de oplyst gennem 'selvet', også hvis de følger andre religioner end kristendommen. Bogen "Kristusbevidsthed" er derfor skrevet både til kristne og til mennesker i New Age-miljøet.

”Jeg vil gerne drage paralleller mellem de forskellige religioner for at vise, at der også er sandhed i deres religioner, og at der er lighedspunkter,” forklarer Carsten Bisgaard.

Når Jesus i Det Nye Testamente derfor siger, at "ingen kommer til Faderen uden gennem mig” (Joh. 14, 6), mener han ikke den konkrete tro på personen Jesus Kristus. Derimod mener han kontakten til kristusbevidstheden, som findes i alle mennesker, og som ligger i oplysningen og ikke i religionen selv, ifølge Carsten Bisgaard.

Kirken har glemt den kristne mystik

Den største anke mod folkekirkens teologi og praksis, som Carsten Bisgaard præsenterer i sin bog, er det mangelfulde fokus på den kristne mystik.

Ifølge ham er ældgamle middelalderlige traditioner samt praksisser fra den første kirke blevet glemt til fordel for den intellektuelle tilgang til Bibelen og den kristne tro i moderne tid.

”Det er især i middelalderen, at vi har mange vidnesbyrd om mennesker, som har oplevelser af, at blive forenede med Gud. Så det er ikke noget, der er grebet ud af luften,” forklarer Carsten Bisgaard.

I sin bog nævner han, at vi, i vores moderne vestlige kultur, har mistet forbindelsen til vores egentlige væren, og at dette også har påvirket folkekirken.

Ifølge ham møder folkekirken ikke det moderne menneske i dets søgen efter sand identitet og oplevelse af forbundethed, da den har mistet sin spirituelle betydning i Danmark. Dette får blandt andet folk til at søge mening i New Age-miljøer og i de østlige religioner som buddhime og hinduisme, mener Carsten Bisgaard.

Det skal give genklang i hjertet

Carsten Bisgaards teorier om kristusbevidsthed påvirker også den måde, man som kristen læser og bruger Bibelen på.

Ifølge Carsten Bisgaard er det kun ved hjælp af Helligånden, at mennesket kan forstå Jesus, og det han siger. Et menneske, der er fyldt af Guds ånd, kan derfor mærke, hvad der er sandt, når vedkommende læser i Bibelen.

”Der er nogle, der læser Bibelen bogstaveligt, og det synes jeg er umodent. Jeg mener klart, at der er mange ting i Det Nye Testamente, der er inspireret af Guds ånd. Det bedømmer man ud fra, hvad der giver genklang i ens hjerte,” fortæller Carsten Bisgaard og tilføjer:

"Kærligheden er målestokken for, om noget er sandt."

Vi kan finde oplysning her på jorden

Carsten Bisgaard mener, at menneskets mål er at blive ét med Gud, og udelukker ikke, at det kan lade sig gøre her på jorden. Men han er overbevist om at meditation, bøn og tid til fordybelse er nødvendigt for at nå derhen, da det er menneskets måde at hengive sig til Gud.

”I stilheden og i kærligheden kommer mennesket i kontakt med kristusbevidstheden i sit indre og derigennem Gud.”