Sommerens udflugtsmål

Religiøs nutidskunst har fundet sin plads i den gamle højskole

På galleri Emmaus er moderne religiøs kunst sat op i den gamle højskole, der også fungerer som kursuscenter. Foto: Alex Wallin

Da en højskole lukkede i 2010, blev de smukke lokaler omdannet til kunstgalleriet og kursuscenteret Emmaus. I løbet af sommerferien guider kristendom.dk til en række spændende kirkelige udflugtsmål

I Haslev på Midtsjælland finder man et fascinerende galleri med speciale i kristen kunst. Det er den tidligere Haslev udvidede Højskole, der er genopstået og har fået nyt liv. Først og fremmest som galleri, men også som kursuscenter og et center for byens og sognets kulturelle aktiviteter.

Da Haslev udvidede Højskole måtte lukke i 2010, stod de flotte bygninger tomme og ubenyttede hen i et år, indtil galleriejer Grethe Olsen overtog det store skolekompleks og omdannede det til galleri og kursuscenter. Hun gav det navnet Emmaus.

De bygninger, som Grethe Olsen overtog, var slidte og præget af maglende vedligeholdelse. Men straks efter købet af Den udvidede Højskole tilbød en stor flok frivillige at hjælpe. Rigtig mange i Haslev var interesseret i få liv i bygningerne igen.

Stedet drives i dag med en kombination af frivillig hjælp og nogle få ansatte. En bestyrelse står nu sammen med Grethe Olsen i spidsen for Emmaus. En venneforening med cirka 400 medlemmer slutter op om galleriet, og tidligere elever fra højskoledagene møder op som kursister og samles til den årlige venne- og elevfest.

Vi træffer ildsjælen bag det hele, Grethe Olsen, i galleributikken og spørger:

- Hvad er Galleri Emmaus?

"Galleri Emmaus udstiller og sælger samtidskunst med speciale i kristen religiøs kunst. Vi har tilknyttet godt 20 professionelle og anerkendte kunstnere, der udstiller på skift, samt årligt et par gæsteudstillere. Det har været afgørende siden opstarten af galleri Emmaus for 15 år siden, at begrebet 'kristen religiøs kunst' ikke lader sig begrænse til illustrationer af de bibelske fortællinger, men også omfatter skildringer af mere abstrakte åndelige begreber og ikke mindst afspejler værdier i forhold til naturen, mennesker og samfundet som helhed."

- Hvorfor navnet Emmaus?

"Lukasevangeliets beretning om måltider i Emmaus handler om at få øjnene åbnet for Kristus og for det, han står for. At se det, som vi tror vi kender, på en ny måde. På Galleri Emmaus bliver kunsten brugt som en øjenåbner for Kristus og den kristne fortælling, og det får gæsten til at tænke videre: Hvad var det, han gjorde, hvad var det, han sagde, og hvad var det, han ville opfordre os til?"

- Hvad særligt er der ved den kristne religiøse kunst?

"Kristne kunstnere har en særlig lyst til formidling. Mange mennesker har den holdning, at kunst ikke skal gå i en sags tjeneste, men primært eller udelukkende være beskuerens egen oplevelse og budskab. Det er anderledes på galleri Emmaus. Her er der en grundfortælling, vi gerne deler med andre. Dertil kommer, at den kristne billedkunst bygger på et traditionsrigt symbolsprog helt tilbage til de første ikoner og kirkekunst. Dette symbolsprog lægger et ekstra lag ind i fortællingen. Og netop symbolsproget bevirker, at det alligevel er muligt for den enkelte beskuer at lægge sin egen fortælling ind i den oprindelige fortælling."

- Hvem udstiller denne sommer?

"På galleri Emmaus findes en permanent udstilling med kirkekunst med malerier samt skulpturer og relieffer i sten, bronze, glas og keramik. De skiftende udstillinger byder over sommeren på en udstilling med malerier af Leif Kristensen under temaet 'dialog med det ukendte.' Hans udstilling bliver efterfulgt af en anden udstilling den 11. august med malerier af Karsten Auerbach med temaet 'Indre og ydre rum.'"

- På jeres hjemmeside kalder I Emmaus for "huset med de mange rum." Hvad dækker det over?

"Emmaus er fornavnet på alle de aktiviteter, der finder sted i det store hus med de mange rum. Hele bygningsmassen er på godt 10.000 kvadratmeter med store udearealer omkring. Udover galleri drives der på stedet hver måned korte højskolekurser, konferencer, stævner, Bed and Breakfast og fester."

"Min håndfugl"er et værk malet af Agnete Petersen, som kan opleves på galleri Emmaus.