Forfatter: Oprøreren Kierkegaard er blevet danefæ

Efter min ringe mening pjatter og neutraliserer folkekirken også kristendommen i dag, mener forfatter Flemming Chr. Nielsen. Foto: Mogens Engelund

Søren Kierkegaard taler om officiel kristendom som "Limonade-Piank". Den beskrivelse passer stadig fint, mener forfatter og oversætter Flemming Christian Nielsen

Hvad betyder Kierkegaard for dig? Hvordan har hans tekster og tanker påvirket dig?

"Søren Kierkegaard er min trøst og opmuntring, når jeg (som regel på tv) ser et af-individualiseret medmenneske dukke op uden en egensindig tanke i hovedet og kun opsat på at gøre sig politisk eller teologisk populær. For Kierkegaard taler om officiel kristendom som "Limonade-Piank", og det kan i dag udvides til limonade-politik. Så vidt er det kommet i pjank, at oprøreren Kierkegaard er uskadeliggjort som kulturkanon og klæder enhver reol som et stykke indbundet danefæ."

"Men for mig betyder han subjektivitet og egensindighed frem for det, han kalder 'Vær Piat, hav idag een Anskuelse, imorgen en anden, saa igjen den Du havde iforgaars, og saa igjen en ny paa Fredag; vær Piat, gjør Dig selv til Flere, eller udparcelleer Dit Selv.' Se, de ord ville være en ironisk altertavle i en kirke eller et sviende motto i Folketinget."

Hvad kan vi lære af Kierkegaard i dag?

"I gymnasiet havde jeg en kammerat, der hvert frikvarter i tre år gik rundt og læste højt af Kierkegaards Øieblikket. Og jeg tror stadig, det først og fremmest er med Øieblikket, Kierkegaard i dag kan fascinere en uforberedt læser. I 1855 var Øieblikket et fuldkommen radikalt og uhørt opgør med folkekirken, der ifølge Kierkegaard mildnede, beklippede og beskar kristendommen, så den blev Piat og slet ikke var til."

"Efter min ringe mening pjatter og neutraliserer folkekirken også kristendommen i dag. En kristen, der ikke pjatter og lader alle vanskeligheder forsvinde, men insisterer på at tage Bjergprædikenen og Verdensdommen i Matthæusevangeliet alvorligt, risikerer jo at blive meldt til politiet. Og hvis den kristne ydermere er præst, så også til sin biskop."

Hvad er din yndlingstekst eller -citat af Kierkegaard?

"Øieblikket er ikke kun Kierkegaards opgør med folkekirken og hans attentat på al velmenende udenomssnak (herunder den subtile indvending, at Kierkegaard talte om Statskirken, men nej: han bruger de to ord i flæng)."

"Øieblikket er hans tilspidsede opgør med al Piat, og et af mine yndlingscitater blandt mange er følgende, der lige så godt kunne gælde en højstemt, ja grådkvalt politisk tale om solidaritet med de svage og udstødte:

'I den pragtfulde Domkirke fremtræder den høivelbaarne høiærværdige Geheime-General-Ober-Hof-Prædikant, den fornemme Verdens udvalgte Yndling, han træder frem for en udvalgt Kreds af Udvalgte, og prædiker rørt over den af ham selv udvalgte Text 'Gud har udvalgt det i Verden Ringe og Foragtede' og der er Ingen, som leer.'"

Flemming Christian Nielsen er forfatter, journalist og oversætter. Har blandt andet skrevet biografi om Søren Kierkegaards bror, Niels Andreas.