"Der er forskel på at være luthersk og Luther-discipel"

Hvis Luther levede i dag ville han udfordre folkekirkens præster til at sige noget om Helligåndens fornyende virkning, efterfølgelse og et helligt liv, mener generalsekretær i Luthersk Mission Jens Ole Christensen. Foto: Kristian Djuurhus

At være luthersk betyder ikke, at man følger Luther i alt, siger generelsekretær i Luthersk Mission Jens Ole Christensen, som selv foretrækker en mere moderat forståelse af den frie vilje end Luthers

Hvad vil det sige at være luthersk, og hvad kan vi lære af Luther i dag? Kristendom.dk har interviewet en række lutheranere - her generalsekretær i Luthersk Mission Jens Ole Christensen - om deres forhold til Luther.

Hvad betyder det for dig at være luthersk?
"Jeg oplever først og fremmest det at være luthersk som en befrielsesaktion. Det vil sige, at jeg er befriet fra at koncentrere mig om min egen kristendom og kan koncentrere mig om Kristus."

"Derudover er Luthers forståelse af de to regimenter kommet til at betyde mere for mig under de sidste 10 års religionsdebat. Her synes jeg, at jeg har fået en nøgle til at skelne ordentligt mellem det åndelige og verdslige, og det har vi rigtig meget brug at kunne under den religionsdebat, som finder sted lige nu."

Er der nogle af Luthers tanker, du har svært ved at forlige dig med?
"Ja, hans forhold til jøderne og hans tendens til skældsord mod sine modstandere kan jeg slet ikke med. Derudover kan man sige, at der er forskel på at være luthersk og på være en Luther-discipel, som følger Luther i alt. Det har den lutherske kirke aldrig gjort, for den er defineret ved den augsburgske bekendelse, som indeholder nuanceforskelle i forhold til Luther."

"Det gør den for eksempel i spørgsmålet om den frie vilje, som er formuleret blødere i den augsburgske bekendelse end i Luthers skrift om den trælbundne vilje. Luther satte ofte tingene på spidsen, fordi han var en ildsjæl, men jeg har det selv bedre med de mere moderate beskrivelser i bekendelsen. En mere moderat forståelse af den frie vilje betyder for eksempel noget for den måde, hvorpå vi henvender os til mennesker i forkyndelsen, ved at jeg kan udfordre dem til at beslutte sig. Noget, som Luther egentlig også gjorde mange gange i sine egne prædikener."

Hvad kan vi lære af Luther i dag?
"Vi kan lære at give evangeliet og Guds ord forkørselsret frem for alle andre hensyn. Luther var parat til at lade verden forbande ham, hvis Gud ville velsigne. Han ville hellere kritiseres af alle andre end af Gud og af Guds ord. Han siger selv, at det ikke er tilrådeligt at handle mod sin samvittighed, hvis man ikke kan overbevises af Guds ord."

Hvad ville Luther mene om folkekirken anno 2011?
"Han ville måske komme med en bemærkning om, at mange af vores præster er dårlige pinseprædikanter, fordi de ikke siger noget om Helligånden og åndens fornyende virkning, men kun om Kristi forsoning. Luther ville udfordre dem til også at sige noget om efterfølgelse og et helligt liv. Det er desværre forsvundet mange steder i dag, fordi en kirke, der bliver meget optaget af at ligne sin samtid, tilsvarende vil blive sløv i sit forsøg på at ligne Kristus."

Har du et yndlingscitat af Luther?
Ja, det hedder: 'Jeg tror, at jeg ikke ved egen fornuft eller kraft kan tro på Kristus Jesus eller komme til ham, men at Helligånden har kaldet mig.'

"Det er et citat, som jeg meget ofte vender tilbage til, fordi der er noget redelighed over det i forhold til at være frigjort fra sin eget fromme kristendom og også en tillid til Gud og til hans ord."