"Hos Luther er der ingen regler, jeg skal følge"

Præster i dag fungerer lidt som trosvikarer for folk, der kalder sig kristne, men som egentlig ikke kommer til gudstjenesterne. Det kunne jeg godt forestille mig, at Luther ville synes var mærkeligt, siger sognepræst i Luther Kirken på Østerbro Kristine Nordentoft Gustav. Foto: Privatfoto

For sognepræst i Luther Kirken på Østerbro Kristine Nordentoft Gustav betyder det at være luthersk først og fremmest, at man er bundet af sin egen samvittighed og ikke af dogmer og regler

Hvad vil det sige at være luthersk, og hvad kan vi lære af Luther i dag? Kristendom.dk har interviewet en række lutheranere - her sognepræst i Luther Kirken på Østerbro Kristine Nordentoft Gustav - om deres forhold til Luther.

Hvad betyder det for dig at være luthersk?

"Det betyder først og fremmest, at jeg er bundet af min samvittighed og tro og ikke af dogmer eller af, om jeg tror mest rigtigt. Der er ikke nogle regler, jeg skal følge, men kun min samvittighed. Det synes jeg er rart, for det gør mig til et frit menneske, og det giver mig frihed i min tro, men samtidig sætter det mig også hele tiden under ansvar. Noget jeg egentlig også synes, er en meget moderne tankegang."

Er der nogle af Luthers tanker, du har svært ved at forlige dig med?
"Nej ikke som sådan, men hans antisemitisme kan jeg ikke forlige mig med." 

Hvad kan vi lære af Luther i dag? 
"Luther mente ikke, at vi kan leve på andres gode gerninger eller få andre til at tro for en. I stedet kræves der kærlighed og tro af hver enkelt af os. Det er altså ikke nok at sige, at man elsker og tror, men Luther udfordrer os også til, at vi skal leve i det både indadtil og udadtil. Det kan man gøre, når man har troen, for så gør man automatisk gode gerninger i kærlighed. Og hvis man elsker og gør gerninger udadtil, så har man også troen." 

Hvad ville Luther mene om folkekirken anno 2011?
"Jeg tænker, at noget af det han gjorde op med, var at man holdt små messer på vegne af folk, hvor de ikke selv behøvede at møde op, og det oprørte ham meget. Men det gør vi jo faktisk også i dag, os præster. Vi fungerer jo også lidt som trosvikarer for folk, der kalder sig kristne, men som egentlig ikke kommer til gudstjenesterne. Det kunne jeg godt forestille mig, at han ville synes var mærkeligt. Derfor tror jeg også, at han ville gå ind for en fornyelse af sproget, så det ramte mere ind i tiden, ligesom han selv gjorde, da han gik fra latin til modersmål." 

"I forhold til den teologiske diskussion i folkekirken tror jeg, at han ville synes, at nogle var for slappe og andre for stramme, men jeg ved ikke om, han ville have en mening om det. For man har jo friheden i sin tro og selvom der selvfølgelig er der nogle retningslinjer, så handler det først og fremmest om frihed under ansvar. Så han ville nok synes, det var fint nok med en rummelig folkekirke."

Har du et yndlingscitat af Luther?
Synd tappert. 

"Det synes jeg er et rart citat at tænke på, fordi det viser, at hans holdning er, at det at være menneske indebærer, at vi tager fejl og at vi laver rod i vores eget og andres liv. Der er ikke noget menneske, som kan undgå at gøre noget forkert. Når han så siger synd tappert, så betyder det, at man skal leve som mennesker med tro og tillid til, at Gud tilgiver alt det - for at sige det ligeud lort vi laver. Og vi skal samtidig være overbevidst om, at det er noget, han gør gratis uden at forvente noget til gengæld."