"Luther var en modernistisk tænker"

"Jeg tror godt, at Luther ville kunne genkende sig selv i folkekirken. Men derfor er det ikke sikkert, at han ville være begejstret for den, og han ville måske synes, at vi er nogle slappe kristne,"siger biskop over Fyens Stift Kresten Drejergaard. Foto: Hans Christian Jacobsen

Selvom Luther levede på kanten af middelalderen, kan mange af hans tanker om for eksempel den verdslige magt omsættes til i dag, siger biskop over Fyens Stift Kresten Drejergaard i det første interview i serien "Mig og Luther"

Hvad vil det sige at være luthersk, og hvad kan vi lære af Luther i dag? Kristendom.dk har interviewet en række lutheranere - her biskop over Fyens Stift Kresten Drejergaard - om deres forhold til Luther.

Hvad betyder det for dig at være luthersk?
"For mig er det at være luthersk, at jeg ikke på nogen måde behøver at kvalificere mig i forhold til Gud, fordi jeg er accepteret sådan, som jeg nu engang er. Det ligger i den lutherske teologi, at man ikke kan gøre noget for at frelse sig selv, fordi det gør Gud i kraft af det ord, han giver os."

"Derudover er der især to ting hos Luther, der spiller en stor rolle for mig. Den ene er Luthers tanker om den verdslige magt, hvor han temmelig kraftig kritiserer samfundet omkring sig for at være grisk og rethaverisk, men samtidig udstikker han ikke en egentlig moral for hverken sig selv eller fyrsterne, men appellerer til deres fornuft og skønsomhed og siger, at det kan de selv finde ud af som mennesker, der har fået evangeliet forkyndt."

"Den andet er Luthers udlægning af, at Guds ord både er lov og evangelium på en og samme tid. Det har haft stor indflydelse på mine prædikener, hvor jeg hele tiden tænker, at det ikke er sådan, at vi først prædiker loven og dømmer folk, og så bagefter sætter dem fri med evangeliet. Det er det forkyndte ord, som både dømmer og frikender. På den måde tager Luther virkelig konsekvensen af, at evangeliets dom ikke er mørke, men lys."

Er der nogle af Luthers tanker, du har svært ved at forlige dig med?
"Der er selvfølgelig nogle ting hos Luther, som er tidstypiske. For eksempel hans opgør med jøder og muslimer, der har et racistisk klang, som jeg ikke kan have noget med at gøre. Der har tiden ændret sig, men det er jo ikke hovedsubstansen i Luthers tanker."

Hvad kan vi lære af Luther i dag?
"Ja, i en vis forstand er Luther en modernistisk tænker, selvom han står på kanten af middelalderen. Han var barn af sin tid, og der er nogle ting, vi ikke ville tage med i dag. For eksempel kender han ikke til demokrati, men har en idé om, hvad fyrstemagt er. Det kan vi godt omsætte til demokratisk tankegang i dag. Luther er på den måde meget moderne, selvom der lige er nogle forudsætninger, der skal skiftes ud."
.
Hvad ville Luther mene om folkekirken anno 2011?
"Folkekirken roser sig jo af at være en evangelisk-luthersk kirke, og det synes jeg faktisk også den er. Jeg tror derfor godt, at Luther ville kunne genkende sig selv i folkekirken. Men derfor er det ikke sikkert, at han ville være begejstret for den, og han ville måske synes, at vi er nogle slappe kristne. Som han også sagde på sin egen tid, så er en kristen en sjælden fugl. Det kan man måske også sige om folkekirken i dag."

"Derudover vil han se, at vi endegyldigt har brudt med den katolske kirkes embedsopfattelse og hylder det, som Luther kaldte de døbtes almindelige præstedømme. Det er en tanke, som jeg synes også lever i folkekirken i dag."

Har du et yndlingscitat af Luther?
"Det er nok et, hvor Erasmus af Rotterdam (katolsk teolog og filosof, red.) siger til Luther, at der er mange dunkle steder i skriften, hvortil han svarer: 'Hvad kan mere være dunkelt efter, at stenen er væltet fra graven?'"