"Luther ville ikke få embede i folkekirken"

"Jeg har det faktisk sværere med lutheranere end med Luther selv, for han er mere righoldig og kompleks end rigtig mange af os lutheranere. Vi ryger meget nemt ind i, at vi rendyrker nogle sider ved Luther for at gøre ham klarere, hvilket betyder, at der bliver flere blinde punkter," siger sognepræst og formand for Evangelisk-Luthersk Netværk Henrik Højlund. Foto: Claus Fisker Denmark

Selvom folkekirken betegner sig som luthersk, så ville Luther ikke blive ansat som præst med den kristendom, han stod for, mener sognepræst og formand for Evangelisk-Luthersk Netværk Henrik Højlund

Hvad vil det sige at være luthersk, og hvad kan vi lære af Luther i dag? Kristendom.dk har interviewet en række lutheranere - her sognepræst og formand for Evangelisk-Luthersk Netværk Henrik Højlund - om deres forhold til Luther.

Hvad betyder det for dig at være luthersk?
"Selvom jeg faktisk anser mig selv for at være en temmelig økumenisk kristen, så tænker jeg, at jeg i det lutherske har fundet et afgørende hjerteslag for min tro. Nemlig evangeliet om syndernes forladelse udtrykt på en meget præcis og frigørende måde. Det lutherske handler for mig om det virkelige frisættende i troen ved, at jeg er fri fra et du skal, som meget nemt kommer ind over kristendommen." 

Er der nogle af Luthers tanker, du har svært ved at forlige dig med?
"Manden var på ingen måde fejlfri, og det er jo en selvfølge, at man ikke kan lide det, han sagde om jøderne. Men når det kommer til troen, så har jeg det sådan med Luther, at han rummer kolossalt meget. Derfor har jeg det faktisk sværere med lutheranere end med Luther selv, for han er mere righoldig og kompleks end rigtig mange af os lutheranere. Vi ryger meget nemt ind i, at vi rendyrker nogle sider ved Luther for at gøre ham klarere, hvilket betyder, at der bliver flere blinde punkter."

"Når jeg for eksempel møder kristendommen i den ortodokse kirke, den katolske kirke eller i pinsekirken, så oplever jeg en meget stærkere betoning af det kristne liv, af lydigheden, af discipellivet, af efterfølgelsen og af næstekærligheden. Altså hele den side af kristendommen, som handler om andet end syndernes forladelse."

"Man kan næsten få den tanke, at Luther selv var så rendyrket, at han smed barnet ud med badevandet. Sagen er bare, at når man dykker ned i Luther selv, så kan han tale lige så frisk og frejdigt om kristen moral og kristne gerninger. Så det er snarere Luthers eftersnakkere, som har renskuret ham og vasket det sidste katolske snavs af ham. Noget som jeg især synes, er meget rendyrket i folkekirken i dag."

Hvad kan vi lære af Luther i dag?
"Vi kan lære at blive ved at trække på hans indsigt i et meget frigørende evangelium og i hans insisteren på de tre slagord: Kristus alene, troen alene og skriften alene. Så på den måde har vi alt at lære af Luther, når det drejer sig om de kirkelige kerneværdier." 

"Jeg synes også, at vi kan lære noget af mennesket Luther. Meget tyder på, at han havde en vidunderlig rank ryg og et mod. Han fedtede ikke med tingene og var ikke så forsigtig. Luther kunne være temmelig grov i sproget, men samtidig var han også lige på og ud af posen. Der er noget friskt over Luther, som kan inspirere os i vores lille andedam herhjemme."

Hvad ville Luther mene om folkekirken anno 2011?
"Det er interessant, at i den kirke, som har taget navn efter ham, ville han ikke på nogen som helst måde kunne få et embede. Han ville måske kunne få et meget, meget ydmygt embede i det mindste sogn på Bornholm, men han kunne på ingen måde blive hverken provst eller biskop med den kristendom, han stod for. Det siger ikke så lidt om, hvor langt vi er kommet."

"Det gælder for eksempel hans slagord om skriften alene. Vi er uendeligt langt fra, at det er Bibelen, der bestemmer, hvad kristendommen er, og at det er Bibelens stemme, der er autoriteten i folkekirken. Jeg tror derfor, at Luther ville have slået sig for brystet og have spurgt folkekirken: hvad der er sket? Bagefter ville han gå i gang med en ny reformation."

"Jeg tror også, at han ville gentage, hvad han sagde til sin egen menighed: 'I fortjener ikke andet end at komme under pavedømmet igen.' Det sagde han til dem, fordi de minsandten troede, at evangeliet betød, at det stod dem frit for at synde løs, og at de kunne være ligeglade med gerninger. Men her siger Luther, at det har de fuldstændig misforstået. Der er i den grad noget, der hedder gerninger i de kristnes liv. Det samme ville han sige i den folkekirke, som for længst har sagt nej til en kristen moral og mener, at enhver kan leve som han vil, for der er syndernes forladelse under alle omstændigheder og det er ikke noget, man kan sige nej til, for alle bliver alligevel frelst."

Har du et yndlingscitat af Luther?
ja, 'Gud er en glohed bageovn af kærlighed, som når fra jorden og helt op til himlen.' Det er et meget typisk Luther-citat, fordi det både er et voldsomt og humoristisk billede på Gud."