Min julesalme tager os med ind i stalden i Betlehem

"Stemningen eller temaerne i salmen er det, vi forbinder med juleevangeliet: det nyfødte barn, engle, lys, glæde, kærlighed, sang," siger biskop i Aalborg Henning Toft Bro om sin julesalme 'Den Nat af Alle Nætter'. Foto: Leif Tuxen

Biskop i Aalborg Stift Henning Toft Bro havde ikke tænkt, at han skulle skrive en ny julesalme. Men da idéen først var plantet i ham af musikeren Helge Engelbrecht, gik der kun få dage, før han begyndte at digte om Jesusbarnet og skrev Den Nat af Alle Nætter

Hvad fik dig til at overveje at skrive en ny julesalme?

På årets varmeste majdag i 2008 ringede sangeren og musikeren Helge Engelbrecht og spurgte, om jeg vil være med til at lave en jule-cd. Jeg skulle skrive teksterne og han skulle komponere melodierne.

Min første reaktion var en afvisning. Men han havde plantet et frø i mig. Få dage efter begyndte jeg at skrive den salme, der har lagt navn til cden: Den Nat Af Alle Nætter.

LÆS OGSÅ: Min julesalme har skyline og etageejendom

Hvad er det særlige ved din julesalme i dine øjne?

Det særlige ved salmen er, at den tager os ved hånden og med ind i stalden i Betlehem. Den viser os Jesusbarnet der ligger på halm og strå, som det hedder.

Hvilken stemning har du ønsket at få frem i salmen?

Stemningen eller temaerne i salmen er det, vi forbinder med juleevangeliet: det nyfødte barn, engle, lys, glæde, kærlighed, sang. Og så er det ikke mindst en understregning af, at det barn, der ligger der i stalden, er på én og samme tid Gud og menneske.

Ligeledes fastholder teksten, at selv om Gud blev menneske, så lever vi stadigvæk under menneskelivets vilkår med dets glæde og sorg. Men som det håbefuldt hedder: han stækker mørkets magt. Sorgen og smerten, som for mange er så tydelige i disse juledage, er for altid stækket. Gud har magten over både liv og død.

LÆS OGSÅ:Salmer gør store problemer mere enkle

Hvilke egenskaber eller kendetegn mener du nyere julesalmer har i forhold til de gamle traditionelle?

De nyere julesalmer adskiller sig faktisk ikke væsentligt fra de gamle, kendte julesalmer. De fleste, både de gamle og de nye, bevæger sig i en sprogtone og i et musikalsk univers, der gør dem tilgængelige og forståelige.

Har du nogensinde haft din egen julesalme på programmet for en af dine juleaftensgudstjenester?

Jeg har altid vist tilbageholdenhed med at anvende mine egne salmer og sange til gudstjenester. Men jeg ved fra utallige henvendelser, fra kirkeblade og koncerter, at salmen anvendes af mange rundt omkring i landets kirker. Ligeledes bliver en af mine nyere sange, Fuglene Letter Mod Vinden, ofte anvendt til begravelser.

LÆS OGSÅ:Moderne salmer skal have nye melodier

Er der en julesalme, du gerne selv ville have skrevet?

Ja, det er der. Det er Her kommer Jesus dine små. Især strofe 7:

Lad verden ej med al sin magt
os rokke fra vor dåbes pagt,
men giv at al vor længsel må
til dig, til dig alene stå.

Her forkyndes troen på og håbet om, at vi i dåbens pagt er i Guds hænder i alle livets forhold. Intet kan rokke ved det forhold. Gud vil os. I dåben og alle vort livs dage til opstandelsens morgen.

"Den Nat af Alle Nætter" af Henning Toft Bro:

1. Den nat af alle nætter
hvor himlens lys blev tændt
og tusindvis af engle
blev ud af himlen sendt.
De svævede til jorden
og sang i vilden sky
om Jesus, verdens frelser
om fred i land og by

2. De sang om håb og glæde
som nu blev plantet ud
i hvert et menneskehjerte
af kærlighed, af Gud
De sang om Jesusbarnet
om tiden, der blev vendt
den nat af alle nætter
hvor himlens lys blev tændt.

3. Det tændtes over stalden
hvor Jesusbarnet lå
og folk kom hen og priste
et barn på halm og strå
Der lå han, kongesønnen
vor frelser, Gud og mand,
han lyste op i skæret
fra himmelbuens rand.

4. Han er det lys, der brænder.
han stækker mørkets magt,
og tænder håb og glæde
i kærlighedens dragt
Vi synger om vor frelser,
om tiden der blev vendt.
Den nat af alle nætter
hvor himlens lys blev tændt.

Se noder til Den Nat af Alle Nætter her.

LÆS OGSÅ: Salmer behøver ikke være eviggyldige

Henning Toft Bro er biskop i Aalborg Stift siden 2010. Han har tidligere været sognepræst i Hjerm og Nykøbing Mors samt provst i Morsø Provsti i Nordjylland. Henning Toft Bro har ved siden af sit præstekald desuden i mange år været medlem af bandet Tørfisk. Salmen Den Nat af Alle Nætter optræder på en cd af samme navn med musik af Helge Engelbrecht, der indeholder versioner af bl.a. Julen har bragt velsignet bud og Det kimer nu til julefest.