Indføring

6 vigtige pointer om Jehovas Vidners levevis

Det er ved dåben, man rigtigt bliver indviet som vidne. Billedet er fra det internationale stævne for Jehovas Vidner på Brøndby Stadion i 2019. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

For Jehovas Vidner er en moralsk levevis og engagement i organisationen helt essentielt for at have en levende tro. Det handler om at følge de tidlige kristnes eksempel og være en god forkynder af det kommende gudsrige

Om det er på gader og stræder eller fra dør til dør, er Jehovas Vidner ofte kendetegnet ved deres dedikation til mission og deres skepsis over for blodtransfusion. Men hvilke andre overbevisninger har Jehovas Vidner, og hvad ligger til grund for den deres måde at leve på?

Jehovas Vidner begrunder dele af deres levevis med specifikke passager i Bibelen og tager udgangspunkt i den måde, de første kristne levede på. Yderligere er deres overbevisninger påvirket af deres stifter Charles Taze Rusell, som var den første redaktør på Jehovas Vidners blad, “Vagttårnet”.

Mission
I sne og slud skal budskabet ud. Derfor er Jehovas Vidner kendt for at ringe dørklokker for at dele deres overbevisninger med andre mennesker.

Det bygger de blandt andet på, at Jesus ifølge Bibelen sagde til sine disciple:

“Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple” (Matthæusevangeliet kapitel 28 vers 19). Det tolker Jehovas Vidner som et aktivt kald til forkyndelse.

Det kommende gudsrige er nært, mener Jehovas Vidner, og derfor er det afgørende at få forkyndt budskabet til så mange så muligt før dommedag. Yderligere ønsker Jehovas Vidner, at andre skal kunne tage del i Jehovas løfter og velsignelser samt at tilslutte sig det globale broderskab.

Metoden med at gå fra dør til dør stammer fra de tidlige kristne, og Jehovas Vidner vælger derfor at efterfølge dette eksempel. Mission og forkyndelse anses som en helt central del af at være et “vidne”, da forkyndelsen er en slags bevis, for at man har en levende og udøvende tro. Yderligere skal man indgive en månedsrapport over forkyndelsesarbejdet som indsamles til den globale organisation.

Politisk neutralitet
Jehovas Vidner stemmer ikke til valg og bestræber sig på at være en politisk uafhængig organisation. En central grund til at Jehovas Vidner ikke engagerer sig i politik er, at de anser Jesus som politisk neutral og som bannerfører for det kommende, ufejlbarlige gudsrige, som han opfordrede sine efterfølgere at tage del i.

Her kan det at tage politisk parti ses som en forhindring for at forkynde gudsriget, da det fjerner fokus fra forkyndelsen. Selvom Jehovas Vidner indordner sig landets love, anser de verdslige regeringer som faldne og fejlbarlige, i kontrast til Jehova, som har den øverste og suveræne magt. Samtidig undgår Jehovas Vidner interne stridigheder, og i stedet kan alle medlemmer samles under en fælles ambition om at forkynde.

Nægter militærtjeneste
At forholde sig politisk neutral indebærer også at nægte militærtjeneste,

fordi krig ofte har et politisk motiv. Eftersom den fremtidige transformation af verdenen vil ske, når tiden er inde, anses det som gudslydighed at være militærnægter.

Denne overbevisning har haft fatale konsekvenser. Blandt andet under Anden Verdenskrig, hvor medlemmer af Jehovas Vidner nægtede at tjene i den tyske hær og sværge troskab til Adolf Hitlers regime. Det resulterede i, at tusinder af Jehovas Vidner blev anbragt i koncentrationslejre.

Afviser blodtransfusion
Jehovas Vidner donerer ikke blod og modtager ikke blod i forbindelse med blodtransfusioner. I stedet benytter de sig af alternative behandlingsmetoder, der ikke inkluderer blod. For Jehovas Vidner er blod nemlig et symbol på livet. Sjælen menes at befinde sig i blodet, og det betragtes derfor som noget helligt.

Jehovas Vidner baserer dette på en række passager i Det Gamle Testamente, hvor Jehova tilskynder mennesket at afholde sig fra blod. Et eksempel er fra Første Mosebog kapitel 9 vers 4, hvor Jehova siger til Noa, at dyreblod ikke må spises. Dette gælder altså for hele menneskeheden, da menneskeheden nedstammer fra Noa.

Familieliv og seksualitet
Jehovas Vidner sætter en stor værdi i familielivet og anser ægteskabet som en permanent union mellem mand og kvinde. Vejen til et sundt familieliv opnås ved at afholde sig fra sex uden for ægteskabets rammer og ved at begrænse alt seksuel intimitet til gifte par. Sex udenfor ægteskabet betragtes som syndigt og som en del af en allerede fordærvet og perverteret kultur.

Mange medlemmer af Jehovas Vidner er skeptiske over for den verdslige kultur og vælger yderligere at afholde sig fra et overdrevet alkoholindtag. Mange er også påpasselige med hvilke former for film, litteratur og musik, de engagerer sig med, for ikke at blive ledt på afveje og miste fokus fra gudsforholdet og forkyndelsen. Det er altså essentielt at være “i verdenen men ikke af verdenen” (Johannesevangeliet kapitel 17 vers 11-14).

Fejring af højtider
For mange kristne er jul og påske vigtige højtider, der markerer Jesu fødsel og genopstandelse, men Jehovas Vidner fejrer hverken jul, påske eller fødselsdage, selvom de betragter sig selv som en kristen gruppe.

Grunden er, at mange højtider har en hedensk oprindelse og har rod i gammel overtro. Jehovas Vidner mener derfor, at Jehova ikke godkender fejringer af hedenske og okkulte skikke.

Andre højtider som for eksempel halloween bygger på forestillinger om at sjælen er udødelig, og dette står i dyb kontrast til Jehovas Vidners overbevisning om, at sjælen forgår.

Kilde: Jehovas Vidners hjemmeside