Mission samler kirkens folk

Biskop Karsten Nissen. - Foto: Scanpix

Nydanskere med muslimsk baggrund og gammeldanskere, der ikke er interesserede i kristendom, har ført flere kirkefolk sammen om en fælles sag - mission. Tre fremtrædende skikkelser i dansk kirkeliv giver deres bud på, hvad mission handler om i dag

Hvad er mission anno 2006?

- Det er at dele sin tro med andre mennesker. I praksis betyder det, at troen aldrig kun er til privat, indvortes brug, men er noget, som vedrører vores forhold til andre mennesker. Mission er et samlet udtryk for livet i troen - et liv, som ikke kun er ord. En indisk biskop sagde engang, at mission er at være en tigger, som går til andre tiggere for at fortælle, hvor der er brød at få.

83 procent af danskerne er medlem af folkekirken, men kun ganske få procent går i kirke. Er der brug for at drive mission blandt døbte danskere?

- Der er brug for at styrke fortrolig-heden med kristendommen og kendskabet til kristendommen og derigennem hjælpe til, at folk må blive i deres dåbspagt. Det sker gennem forkyndelse, undervisning og diakoni og ved, at vi er troværdige medlemmer af det samfund, vi lever i.

Hvilken udfordring for folkekirken udgør det stigende antal muslimer i Danmark?

- Det er en dobbelt udfordring. Den ene er, at vi ikke må forholde dem evangeliet. Det er vores opgave at præsentere og repræsentere evangeliet over for dem. Men det er også vore opgave at finde ud af at leve sammen med muslimer i hverdagen, så vi ikke får parallelsamfund. Det er noget med at række hånden ud og være oprigtigt interesseret i deres liv, baggrund og kultur. Og så må vi i det daglige tage til genmæle mod alle de dumme fordomme om muslimer.

Hvad er mission anno 2006?

- Det er dels, som det altid har været, nemlig at få fortalt den gode nyhed om Jesus Kristus, dels at gøre det under nye betingelser og med nyt sprog. Med de nye betingelser mener jeg sekulariseringen, altså det, at vi ikke længere har en fælles kristen forståelsesbaggrund. Her på konferencen har vi inspireret hinanden til at finde de elementer i vores tradition, som kan give baggrund for at nyformulere missionens sprog.

83 procent af danskerne er medlem af folkekirken, men kun ganske få procent går i kirke. Er der brug for at drive mission blandt døbte danskere?

- I min synsvinkel er det, vi foretager os over for døbte mennesker, ikke mission, men traditionsfornyelse eller traditionsoversættelse i et nyt sprog, sådan at man hele tiden forsøger at præsentere evangeliet på en måde, så der bliver "flere juleaftener". Der skal være flere ting i folkekirken, som får folk til at sige, at det her er godt, stort og glædeligt, og det kan de være med i, sådan som de er. Det kan ske ved at lægge meget mere vægt på fællesskab omkring sangen og musikken og om det æstetiske og kunsten.

Hvilken udfordring for folkekirken udgør det stigende antal muslimer i Danmark?

- Det er en dobbelt opgave. Dels at fremhæve den grundlæggende identitet, vi har som mennesker, fordi alle mennesker er skabt i Guds billede. Samtidig må vi stå ved, at der er en forskel i, hvad vi opfatter som vejen til frelse - om det er Koranen eller Guds søn, Jesus Kristus. Siden Muhammed-krisen har der været en forskrækkelse, som har gjort, at man ud fra en politisk korrekthed har neddæmpet det med forskellene. Det er der ingen grund til.

Hvad er mission anno 2006?

- Jeg vil bruge ord som forsoning, nærvær og tilstedeværelse. At være i mission er at være til stede og være engageret i menneskers forsoning med hinanden og menneskers forsoning med Gud. Mission er det menneskelige møde, hvor man er til stede som person - som den, man er. Det betyder, at man både tør fortælle om det, der er vigtigt for én, og samtidig være til stede med det i respekt for det, som er vigtigt for den anden.

83 procent af danskerne er medlem af folkekirken, men kun ganske få procent går i kirke. Er der brug for at drive mission blandt døbte danskere?

- Der er altid behov for nærvær og tilstedeværelse i menneskers liv. Uanset hvor mange der er medlemmer af folkekirken, eller hvor mange der kommer i den, er der behov for det. Om så alle døbte mennesker kom i kirken, er missionen ikke fuldført, for vi er altid nødt til at give stedet et indhold med vores nærvær, forkyndelse, formidling, fortælling og handling.

Hvilken udfordring for folkekirken udgør det stigende antal muslimer i Danmark?

- Hovedudfordringen er ikke at komme til at se muslimer som én homogen gruppe, men at være opmærksomme på mangfoldigheden iblandt dem. Dernæst udfordrer den multireligiøse kontekst kirkerne som institutioner og hver enkelt som kristen til at turde være til stede sammen med mennesker af en anden tro i respekt for dem. Det udfordrer os til at se muligheder og turde lade os berige af, at der er andre perspektiver, og samtidig udfordrer det os på vores normalitetsbegreber omkring, hvordan man skal se ud og praktisere sin tro.

/Kristeligt Dagblad/