"De helliges grave fylder mig med taknemmelighed"

Den ultimative turistattraktion i Rom: Peterskirken, skriver Birger Nygaard. Foto: Birger Nygaard

At besøge de helliges grave sammen med tusindvis af andre er et kolossalt vidnesbyrd om de dødes levende tro, skriver teolog Birger Nygaard

Foråret 2012 bød på to rejser til Italien: Rom og Toscana. Uden at det på nogen måder var planlagt, endte disse to rejser med at blive en slags pilgrimsvandring til de helliges grave: at stoppe op, hvor nogle af de store kæmper i kristenheden ligger begravet og reflektere over de spor, de har sat, som har påvirket mennesker og bevægelser globalt - og som har haft betydning for mit eget kristenliv.

Læs også: Peterskirken - den katolske hovedkirke

Gud sendte store skikkelser ind i historien
Jeg er ikke typen, der tror på eller opsøger særlige kræfter eller oplevelser ved de helliges grave. Jeg har ikke den store teologi om hellige mænd og særlige privilegier i forbindelse med de store skikkelser i kirkehistorien.

Men når jeg knæler ved disse kæmpers grave fyldes jeg af dyb taknemmelighed over, at den levende Gud har sendt disse skikkelser ind i historien, som minder mig om kristentroens kraft og evne til at forny sig til enhver tid og i enhver kultur.

Guiden i Peterskirken gjorde troen levende
Første besøg var ved Peters grav. Den ultimative turistattraktion i Rom: Peterskirken. Jeg havde været der før. Men denne gang tog en guide for engelsktalende os omkring. Hun var ikke bare turistguide.

Men et menneske, der på meget levende vis delte sin meget levende kristentro med dem, hun guidede. Rundvisningen blev forvandlet fra et fokus på gamle bygninger til troens nutidige virkelighed.

Hvor mange har hørt om Pauluskirken?
Andet besøg var ved Paulus grav. Alle har hørt om Peterskirken. Men hvor mange har hørt om og besøgt Pauluskirken uden for murene?

Man tager S-toget og kører et godt strykke bort fra byens centrum. Og der ligger den: Paulus-kirken en kæmpekirke, der virker næsten lige så stor som Peterskirken. Bygget over det sted, hvor Paulus grav har ligget til alle tider. I historien er forskellige kirker blevet bygget over graven. Men graven blev aldrig flyttet. I 2009 blev kisten åbnet for første gang med henblik på arkæologiske undersøgelser.

Det kræver ikke yderligere forklaring, hvad Peter og Paulus har betydet for kristenheden.

Jesuitterne lægger vægt på uddannelse
Tilbage til Roms centrum: Her finder vi Gesu-kirken. Den kirke, hvor jesuitter-ordenens grundlægger Ignatius af Loyola ligger begravet.

Jesuitterordenen er den katolske kirkes største og en af de mest betydningsfulde ordener. Den var udtryk for en stærk åndelig bevægelse, som har sat sig spor på utallige måder i historien.

Jesuitterne er kendt som en elitær orden, hvor omfattende uddannelse og viden inden for alle videnskaber vægtlægges. Den dag i dag påvirker Ignatius tusindvis af mennesker over hele jorden med sin tænkning og sine åndelige øvelser.

Catherina - en åndelig begavelse
Så gik turen til Siena, hvor den hellige Catherina er begravet. En åndelig begavelse, som døde i en ung alder af 33 år. Hun var et levende vidnesbyrd om troens kraft og virkelighed, hvilket den dag i dag gør hende til en levende skikkelse i kristenheden.

Hendes mystiske oplevelser af nært fællesskab med Kristus er blevet trosforbillede for mange siden da. Samtidig var hun meget mere end det. Hun holdt sig ikke tilbage for storpolitisk arbejde med at skabe fred mellem striden parter i datidens kirke.

Arven fra Frans af Assissi lever
Og rejsen denne gang ender til ved den hellige Frans grav i Assissi. Inden jeg besøgte graven var jeg til en bevægende søndagsgudstjeneste i en helt fyldt kirke. Den vidnede om, at arven fra Frans ikke er død historie, men levende virkelighed i dag.

Det er en åndelig kraft omkring denne ordensstifter, der den dag i dag tiltrækker, påvirker, forener, nyskaber.

Et besøg ved disse grave minder os om kirkehistorikeren Jaroslav Pelicans ord: Tradition er de dødes levende tro; traditionalisme er de levendes døde tro. Der er en verden og liv og død til forskel.

Sammen med tusindvis af andre at besøge de dødes grave er et kolossalt vidnesbyrd om de dødes levende tro, som den kommer til udtryk i mennesker i dag.

Birger Nygaard er teolog og ansat i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd.

Paulus-kirken - en kæmpekirke, der virker næsten lige så stor som Peterskirken. Bygget over det sted, hvor Paulus' grav har ligget til alle tider, skriver Birger Nygaard. Foto: Birger Nygaard
Den hellige Catherina er begravet i Siena. En åndelig begavelse, som døde i en ung alder af 33 år, fortæller Birger Nygaard. Foto: Birger Nygaard
Inden jeg besøgte Frans af Assissis grav var jeg til en bevægende søndagsgudstjeneste i en helt fyldt kirke. Den vidnede om, at arven fra Frans ikke er død historie, men levende virkelighed i dag, fortæller Birger Nygaard. Foto: Birger Nygaard