LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

"Jeg er stolt af at kalde Johannes og Else-Marie mine åndelige forbilleder"

I Taizé-klosteret blev jeg overvældet af en altomfattende, uimodståelig, betingelsesløs og livsforvandlende kærlighed, fortæller frikirkepræst og rockmusiker Peter Holmsgaard. Foto: arkivfoto

Frikirkepræst og rocksanger Peter Holmsgaard fortæller om de personer, der har haft størst indflydelse på hans trospraksis gennem de sidste 16 år

Lige fra min tidlige ungdom har jeg været optaget af Guds overnaturlige kraft. Jeg har altid troet på Gud, men har til tider haft rigtig svært ved at finde Ham, og derfor også rigtig svært ved at finde mig selv.

Himlen åbnede sig
Jeg skrev min første sang i 1995 for at få noget af min smerte, håbløshed og afmagt over mig selv og tilværelsen ud. Jeg er opvokset i en oprigtigt troende familie, men måtte i oktober 1995 tage til Taizé-klosteret i Frankrig for på min egen krop at erfare Guds eksistens.

Jeg kan huske, hvordan jeg kom ud efter en gudstjeneste dernede og bogstaveligt talt oplevede, at himlen åbnede sig, og jeg blev overvældet af en altomfattende, uimodståelig, betingelsesløs og livsforvandlende kærlighed.

Jeg vidste at Gud var virkelig. Jeg vidste, at Han elskede mig betingelsesløst, og jeg åbnede mig op for Hans kærlighed og tog imod. Overbevisningen om Guds eksistens, kraft og kærlighed har fulgt mig lige siden.

I Apostolsk Kirke fandt jeg et hjem
Jeg kom hjem fra Taizé og fik kontakt med en apostolsk kirke i Lemvig. Jeg kom ind til møde i kirken i Lemvig for første gang, stod stille ved en radiator og oplevede, uden at nogen talte til mig, en ligeså klippefast overbevisning om, at jeg skulle blive en del af kirken der.

Her oplevede jeg folk der, på trods af min kejtethed, umodenhed og usikkerhed tog imod mig, som jeg var. Det var her, jeg første gang mødte Johannes og Else-Marie Hansen, som jeg siden 1995 og til i dag har været tæt knyttet til. Jeg er stolt af at kalde dem forbilleder.

Jesus Kristus er selvsagt mit største forbillede på alle områder, men Johannes og Else-Marie har gennem de sidste 16 år været de mennesker, der har øvet og stadig øver størst indflydelse på min trospraksis.

I Zambia lærte jeg om helbredelse
Fra 1995 til 1999 blev jeg i kirken i Lemvig introduceret for forskellige præster fra Afrika og USA, der talte om Guds kraft ud fra egne personlige erfaringer. Det gjorde stort indtryk på mig. Derfor tog jeg fra januar 2000 på en teologisk skole i Zambia i stedet for at læse teologi i Danmark.

I Zambia blev jeg gennem flere præster igen introduceret for Guds overnaturlige kraft og opdagede, at Gud ønsker at bruge hvem som helst der stiller sig til rådighed for Ham til at helbrede de syge, sætte mennesker fri og formidle overnaturlig forståelse og kundskab ind i menneskers liv angående deres fortid, nutid og fremtid.

Disse præster er sammen med blandt andre Reinhard Bonnke, Bill Johnson og Sunday Adelaja, mennesker der på hver deres område inspirerer mig til at vokse mere og mere i det, jeg føler er mit livskald:

At formidle Guds overnaturlige kraft til frelse, helbredelse, befrielse og forløsning til mennesker på min vej, uden skelen til deres livsanskuelse, religion eller erfaringsgrundlag, samt at lære andre kristne, uanset kirkeligt tilhørsforhold, at gøre det samme.

Vi har forkyndt evangeliet uden kraft
Som kristne i Danmark mener jeg, vi skylder den danske befolkning en undskyldning, fordi vi tit har forkyndt et evangelium uden kraft og vildledt den danske befolkning til at tro, at evangeliet om Guds rige kun er et spørgsmål om livsanskuelse, verdensbilleder og filosofi i stedet for at forkynde evangeliet "med Ånd og kraft som bevis."

Til slut er det min bøn, at kristne, der er skeptiske over for Guds kraft på grund af misbrug og usunde tendenser blandt min del af Kristi Kirke i Danmark, vil huske på, at løsningen på forkert brug ikke er afstandtagen, men involvering, dialog og korrekt brug.

For til syvende og sidst afhænger Guds rige ikke af ord, men af kraft.

Peter Holmsgaard
Frikirkepræst, rocksanger, foredragsholder og leder af Åndens Klinik i Danmark

Se også:
www.aandensklinik.dk
www.peterholmsgaard.com