Serie: Kristen musik

Munkekor gør historien levende

”Når vi synger i Horsens Klosterkirke, så har vi munkedragter på. Vi er dermed gået et skridt længere i retningen af formidling af historie. Det er hele formålet med koret, at folk både skal kunne se og høre historien,” fortæller Michael Hvas Thomsen om munkekoret. Foto: Rikke Kidmose

I Horsens Klosterkirke synger et af Danmarks mest autentiske munkekor den gregorianske sangstil, der var udbredt i middelalderens kirker. På den måde er de med til at levendegøre historien, fortæller organist og kantor Michael Hvas Thomsen

Det hele startede i slutningen af 1990’erne, da Horsens Kommune lavede en middelalderfestival, hvor en del af markedet foregik på klosterkirkens område. Kirken var åben, så markedets gæster kunne gå indenfor og fra højtalere spille gregoriansk musik, for at sætte stemningen. Men så fik kirkens daværende organist den idé at starte et munkekor, som kunne optræde til den årlige middelalderfestival.

Horsens Klosterkirke er oprindeligt grundlagt som klosterkirke af en franciskaner munkeorden i år 1261. Kirken indeholder stadig noget af det oprindelige inventar fra den tid, blandt andet altertavle og munkestole. I klosterkirken er der i dag et rigt korliv, fortæller Michael Hvas Thomsen, der er organist og kantor i kirken:

”Det handler om at have en levende folkekirke og det har klosterkirken blandt andet via sit rige korliv, bestående af forskellige typer kor. Munkekoret er med til at levendegøre klosterkirkens historie i middelalderen, da den var en munkekirke indtil 1500-tallet.”

Fra idé til professionalisme
Koret blev oprindeligt oprettet med det ene formål at spille til Horsens Kommunes årlige middelalderfestival, men siden tog det om sig.

”Jeg overtog koret, da den tidligere organist stoppede. Noget tid efter fik koret et nyt medlem, som vidste en masse om gregoriansk musik. Stille og roligt begyndte han at rette repertoiret til. Han udskiftede til mere autentiske sange og ordnende numrene i den rækkefælge der gav mening, for at det begyndte at ligne den tids sange og messer, som munkene sang,” fortæller Michael Hvas Thomsen, og fortsætter:

”Vi er gået fra at øve og optræde én gang årligt, til at have månedlige korprøver, faste forestillinger, for eksempel til kyndelmisse og Sankt Franciskus dag, samt optræde til middelaldermarkeder rundt om i landet, hvor det giver mening. Derudover har vi også lært datidens nodesystem, som er 4-linjet, og er i gang med at lære de tegn og nøgler som blev brugt i noderne dengang. Jeg tror ikke der er nogen i Danmark, der er gået så langt med at lære munkemusik, som vi er.”

Levendegørelsen af historien
Munkekoret handler om at levendegøre historien, fortæller Michael Hvas Thomsen.

”Når vi synger i Horsens Klosterkirke, så har vi munkedragter på. Vi er dermed gået et skridt længere i retningen af formidling af historie, for derved kan besøgende opleve datidens korsang på en måde, som det rent faktisk kan have lydt. Det er hele formålet med koret, at folk både skal kunne se og høre historien.”

Men ikke blot lærer koret datidens nodesystem og synger i munkedragter – de har også lavet yderligere tiltag, der er med til at gøre historien nærværende og hensætte tilhørerne til en anden verden:

”Sangstilen er énstemmig og uden musik, og alle sangene, der er oprindelige kirkesange, synges på latin. Derudover sidder vi og synger i kirkens munkestole, for at skabe en så autentisk situation som overhovedet muligt. Der er en særlige akustik i klosterkirker, og jeg tror, at mange af dem, der lytter til musikken, oplever det som lidt meditativt og meget fredfyldt.”