Debat

Nana Hauge: Bønnen er til for at forandre os

Jesus lover ganske vist: bed og du skal få, men løftet, om at vi skal få, er netop et løfte, om at vi skal få tilgivelse for vores egoistiske ønsker og krav til tilværelsen, mener valgmenighedspræst og redaktør Nana Hauge. Foto: Leif Tuxen

Vi kan ikke nødvendigvis ændre Gud i bønnen. Vi kan derimod bede om, at han vil ændre os og bevæge os, mener valgmenighedspræst Nana Hauge, der i indlægget fortæller, hvorfor vi skal bede, og deler et par af sine egne favoritbønner med læserne i anledning af Store Bededag

Bøn i Jesu navn sikrer ikke nødvendigvis, at vi får, hvad vi gerne vil have, eller at livet bliver mere behageligt.

Hvorfor skal vi bede?

Tidligere domprovst Rudolph Arendt skriver et sted, at Gud ikke har givet os bønnen for, at vi skal forsøge at ændre hans sindelag. Vi kan ikke gøre verden bedre gennem bønnen. Vi kan ikke ændre skæbnesvangre ting gennem bønnen. Med ved at bede kan vi overlade alt til Guds vilje. Det er ikke at få det, som vi vil have det, men det er at få det, som Gud vil have det. Din vilje ske.

Men hvorfor skal vi så bede? Hvad nytter det, spørger vi, hvis vi alligevel ikke får, hvad vi ønsker os?

Jo, bønnen har vi, for at vi skal ændre os. For at vi altid skal bede med ordene: din vilje ske. Det skal altså ikke handle om vores ønsker – om hvad du ønsker dig, men om hvad Gud ønsker af dig.

Når vi beder sådan, bliver bønnen et krav til os om, at vi skal vise kærlighed til Gud og til det andet menneske. Når vi beder din vilje ske, da beder vi om at måtte blive vist væk fra os selv og vore egne ønsker og drømme. ”Din vilje ske” peger væk fra os selv og vore selvoptagede tendenser. Når vi beder din vilje ske, lægger vi alt hen til Gud og opgiver vores egoistiske ønsker og krav til tilværelsen. Og dermed indrømmer vi dem også. Med ordene din vilje ske indrømmer vi vores egenrådighed og selviskhed.

Jesus lover ganske vist: bed og du skal få, men løftet om, at vi skal få, er netop et løfte om, at vi skal få tilgivelse for vores egoistiske ønsker og krav til tilværelsen. Tilgivelsen skænker os frimodighed til at gå ud og gøre godt. Så vi kan være ordets gørere og ikke blot dets hørere. Således Arendt.

Frihedskæmperne hvilede i "din vilje ske"

Snart kan vi fejre 73-året for Danmarks befrielse. Da er det værd at nævne, at denne forpligtede kristne ånd bar store dele af frihedskampen. Vi kan også læse ud af de henrettede frihedskæmperes afskedsbreve, hvordan de hvilede i ”din vilje ske”

Jeg citerer her et brev skrevet af Emil Balslev, der blev henrettet den 23. juni 1944, 31 år gammel:

”Til det sidste havde jeg haabet at blive benaadet for den dom, der i Tirsdags blev afsagt af krigsretten, men det var altsaa ikke Guds vilje, og jeg haaber og tror, at Jesus Kristus har sonet mine synder og gaar i forbøn for mig, saaledes at jeg trods alt kan faa lov at komme til Gud i hans himmel.”

Emil opfatter ikke bønnen som en magt, der kan ændre det, der er sket. Faren ved sådan en opfattelse af bøn er også, at man fristes til at tro, at man kan bevæge Gud ved at have det rette sindelag eller den største tro, så det bliver noget ved en selv, der kommer til at afgøre, om Gud bønhører.

Emil lægger sit liv i Guds hånd. Din vilje ske! Det er bemærkelsesværdigt for sådan et ungt menneske.

Fadervor og K. Olesen Larsens kirkebøn

Vi kan altså ikke nødvendigvis ændre Gud i bønnen. Vi kan derimod bede om, at han vil ændre os og bevæge os, når vi kun er optaget af vort eget. Vi kan bede om, at vi ”ikke må samles om os selv, og om hvad vi kan og vil og tror, men nu og altid frimodigt må samles på din befaling og i håb til dig.”

Denne sidste formulering er taget fra den danske teolog og medstifter af Tidehverv K. Olesen Larsens kirkebøn, som jeg selv bruger dele af i min kirkebøn om søndagen, og hvis jeg har en ”favoritbøn” udover Fadervor, er det nok den. Jeg kan godt lide den, fordi den viser mig væk fra mig selv og min stolthed, for det er der brug for.

En bøn for børn

Jeg bruger også en amerikansk eller engelsk bøn, som jeg beder med mine børn, der er halvt amerikanske:

“Now I lay me down to sleep
I pray The Lord my soul to keep
and if I die before I wake
I pray The Lord my soul to take.”

(Oversat, red: "Nu lægger jeg mig ned for at sove
jeg beder Herren om at passe på min sjæl
og skulle det ske, at jeg dør, før jeg vågner,
beder jeg Herren om at tage min sjæl.")

Den er enkel, fuld at tillid til Gud, og den beder igen ikke om ændrede vilkår, men blot om at alt må stå i Guds faderhånd.

Lad bønnen blive en vane

Jeg tror de fleste mennesker kan bede, når det brænder på. Men hvordan med at bede i det daglige? Der er mit råd: bare gør det. Gør det til en vane, ligesom at børste tænder, læse avisen, tjekke iphonen, eller hvad du nu ellers gør dagligt. Og da vil det langsomt blive nemmere for dig at bøje dig ind under livets tilskikkelser og sige: ”Din vilje ske!” Og da skal glæden være fuldkommen.

Nana Hauge er valgmenighedspræst og redaktør af Nyt Babel.