Spørg

Hvordan påvirker kristendommen politik?

Indflydelsen vil altid kanaliseres via mennesker med kristne holdninger og værdier eller via mennesker, som respekterer og ønsker de kristne værdier udmøntet i politikken, i institutioner og i ”væsener” i vores samfund, skriver politiker Tove Videbæk. På billedet ses Dronning Margrethe II til bispevielse i Ribe Domkirke. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Polfoto

Når det kommer til det politiske arbejde, mener jeg, at mennesker ikke bør argumentere på baggrund af skriftsteder fra Bibelen eller andre religiøse skrifter. Men menneskers tro og værdier vil helt sikkert påvirke deres politiske beslutninger og politiske arbejde, vurderer politiker Tove Videbæk

Spørgsmål:

Hvilken indflydelse har kristendommen på politik?

Hilsen
Isabella

Svar:

Kære Isabella

Når du spørger på denne måde, så går jeg ud fra, at du mener, at kristendommen allerede har indflydelse på politik. Men du vil gerne have afklaret, hvordan kristendommen har indflydelse på politik og hvilken.

Til at begynde med vil jeg lige gøre opmærksom på, at mange af vore institutioner og samfundsfællesskaber i Danmark grundlæggende er præget af kristendommen og de kristne værdier.

Det gælder for eksempel retssystemet, social- og sundhedsvæsenet. Grundlaget for disse institutioner og ”væsener” er de kristne værdier om retfærdighed og næstekærlighed. For eksempel er retsvæsenet grundlagt på værdier om retfærdighed for alle mennesker, uanset om man er rig eller fattig.

Ligeledes ser vi i social- og sundhedsvæsenet de kristne værdier vedrørende næstekærlighed illustreret for eksempel i fortællingen om den barmhjertige samaritaner. Det vil sige, at grundlæggende har kristendommen og de kristne værdier haft indflydelse på etableringen af det danske samfund, de danske institutioner og på politikken i Danmark. 

Yderligere kan man tilføje, at hvis et menneske har kristne værdier og holdninger, så vil dette naturligvis påvirke dette menneskes gøren og laden – og også dette menneskes arbejde i den politiske verden og indflydelse på samfundet.

Indflydelsen vil altid kanaliseres via mennesker med kristne holdninger og værdier eller via mennesker, som respekterer og ønsker de kristne værdier udmøntet i politikken, i institutioner og i ”væsener” i vores samfund.

Når det så kommer til det helt konkrete politiske arbejde, mener jeg, at mennesker ikke bør argumentere på baggrund af skriftsteder fra Bibelen eller andre religiøse skrifter. Men menneskers tro og værdier vil helt sikkert påvirke deres politiske beslutninger og politiske arbejde. 
 
Et menneskes tro og værdier er ikke en frakke som man tager af og hænger på en knage, når man går ind i et rum, hvor der skal tages politiske beslutninger, og så tager på igen, når man igen går ud af dette rum. Hvis jeg skulle gøre det, ville jeg betragte det som at skulle være skizofren.

 Så – kort og godt – kristendommen har indflydelse på politik via mennesker, som kender til kristendommens værdier og normer og ligeledes via mennesker, som selv arbejder ud fra disse værdier og normer i deres normale hverdagsliv – og i deres politiske liv. 

Jeg håber, at ovenstående linjer er noget af svaret på dit spørgsmål. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at spørge igen.

Med venlig hilsen
Tove Videbæk
Politiker (K) og formand for Hospiceforum Danmark