Oldkirken

Indholdsfortegnelse

Oldkirken er betegnelsen for perioden mellem de første kristne menigheders opståen og frem til sammenbruddet af det vestromerske rige i 476.

I oldkirkens tid fandt den kristne lære sin form og kirken blev struktureret i bispedømmer og samlet under pavens ledelse. Læs mere i dette tema.

1. Introduktion

De 10 vigtigste ting at vide om oldkirken

Oldkirken var en urolig tid, der bød på kristenforfølgelser udefra og store stridigheder om den...

Skrift

Oldkirkens lære om tro

For de kristne i det 2. århundrede var det både vigtigt og karakteristisk, at de virkelig kom hinanden ved. Det afspejler sig i en af de første forordninger for den kristne tro, som kendes fra tiden efter Det Nye Testamente blev til

2. De første kristne

Peter, Simon, Simon Peter, Sankt Peter, nøglen til himmerige, Peterskirken,

De første kristne i Rom

De kristne, som efterhånden udgjorde en ret så synlig gruppering i verdenshovedstaden, skilte sig også ud fra det øvrige samfund

IGNATIUS OF ANTIOCH (c35-110). Christian martyr and saint. Ignatius given to the lions at the Roman Colosseum ...

Hvem var de apostolske fædre?

"De apostolske fædre" er betegnelsen både for en række skrifter og kristne forfattere fra omkring år 90 til år 150. Men hvem var de?

paulus´missionsrejser

De første kristne menigheder

Jesu disciple troede på, at Jesus var Guds søn. Budskabet om Jesus Kristus blev spredt, og i de første årtier blev der dannet forskellige menigheder rundt omkring. Uenigheder om den kristne livsførelse blev afgjort af Paulus

3. Kirkemøder

Den afgørende forskel viser sig når man stiller spørgsmålet: Hvem er Jesus Kristus? Illustration: Kristus ...

Syv kirkemøder dannede oldkirkens tro

Spøgsmålet om, hvem Jesus egentlig var, blev klargjort i oldkirken gennem syv kirkemøder. Få en oversigt her

4. Oldkirkens hovedpersoner

4. 1. Hovedpersoner i oldkirken

4. 2. Martyrer i oldkirken

5. Teologiske stridspunkter

Nativity, stained glass, Priory Church of St Mary, Deerhurst, Gloucestershire. Artist: Dr Stephen

Problematisk for den tidlige kirke, at Gud blev menneske

Kan Gud blive menneske? Julenats begivenheder medførte voldsomme stridigheder blandt de tidlige...

Stained-glass window in Catholic temple.

Fem teologiske stridigheder, der splittede kirken

Når kirkens teologer og lærde har diskuteret kirkens lære har bølgerne ofte gået højt. Læs om fem store teologiske stridigheder, der medførte kirkesplittelser