Oldkirken

1. Introduktion

De 10 vigtigste ting at vide om oldkirken

Oldkirken var en urolig tid, der bød på kristenforfølgelser udefra og store stridigheder om den rette tro indadtil. Men det var også tiden, hvor kirken blev udformet

2. De første kristne

De første kristne i Rom

De kristne, som efterhånden udgjorde en ret så synlig gruppering i verdenshovedstaden, skilte sig også ud fra det øvrige samfund

De første kristne menigheder

Jesu disciple troede på, at Jesus var Guds søn. Budskabet om Jesus Kristus blev spredt, og i de første årtier blev der dannet forskellige menigheder rundt omkring. Uenigheder om den kristne livsførelse blev afgjort af Paulus

3. De apostolske fædre

Hvem var de apostolske fædre?

"De apostolske fædre" er betegnelsen både for en række skrifter og kristne forfattere fra omkring år 90 til år 150. Men hvem var de?

4. Hovedpersoner i oldkirken

Justin Martyr (ca. 100-165)

Justin var en af de vigtigste forsvarere for den kristne tro i den tidligere kristendom. Han endte med at blive henrettet for det og fik derved sit tilnavn

Irenæus (ca. 130-200)

Irenæus er en af de største kristne tænkere fra det 2. århundrede. I opgøret med gnostikerne formulerede han, hvad der er det helt afgørende i kristendommen

Tertullian (160-225)

For at forstå, hvem og hvad Tertullian var, er det godt at kende til apologeterne, montanismen og gnosticismen

Perpetua (ca. 181-203)

Perpetua, en ung kvinde og nybagt mor, er blevet en af oldkirkens mest kendte martyrer

Origenes (ca. 185-254)

Kirkefaderen Origenes regnes som en af de vigtigste teologer i kristendommens historie. Alligevel blev han erklæret kætter efter sin død, fordi man mente, at han gjorde Jesus overflødig

Laurentius (225-258)

En af kristendommens mest populære helgener er martyren Laurentius (225-258), som også har forbindelse til legenderne om den hellige gral

Biografi

Hvem var Sankt Nikolaus (ca. 280-350)?

I dag er han måske mest kendt som julemanden, men han var oprindeligt en græsk biskop. Der er både forskelle og ligheder mellem Nikolaus og nutidens billede af julemanden

Athanasius (ca. 297-373)

Få mennesker har overgået ham i betydning for fastlæggelsen af den kristne lære. Men i modsætning til så mange andre teologer levede han ikke det meste af sit liv bag et skrivebord

Konstantin den Store (ca. 285-337)

Kejseren kendes som den person, der sørgede for at ændre kristendommens status fra forfulgt mindretalsreligion til fuldt anerkendt rigskirke

Hieronymus (347-420)

Det var både en kæmpe bedrift og en kontroversiel handling, da kirkefaderen Hieronymus ene mand oversatte hele Det Gamle Testamente direkte fra hebraisk

Augustin (354-430)

Augustin blev den vigtigste kirkefader i oldkirken, og hans betydning for kristendommen og hele den vestlige civilisation kan næppe overvurderes

5. Kirkemøder i oldkirken

Syv kirkemøder dannede oldkirkens tro

Spøgsmålet om, hvem Jesus egentlig var, blev klargjort i oldkirken gennem syv kirkemøder. Få en oversigt her

6. Bekendelser

Den athanasiske trosbekendelse

Trosbekendelsen er opkaldt efter biskop Athanasius fra Alexandria (cirka 295-373), som var den mest betydningsfulde talsmand for nikæabekendelsen

Indføring

Hvad er trosbekendelsen?

Trosbekendelsen blev formuleret helt tilbage i urkristendommen og sammenfattede de vigtigste punkter i troen. Læs om trosbekendelsen her

7. Lære og praksis

Oldkirkens lære om tro

For de kristne i det 2. århundrede var det både vigtigt og karakteristisk, at de virkelig kom hinanden ved. Det afspejler sig i en af de første forordninger for den kristne tro, som kendes fra tiden efter Det Nye Testamente blev til

Sådan foregik påsken i oldkirken

Påsken var kirkens hovedfest op gennem oldkirkens tid. I oldkirken var påsken også den store dåbsfest

Påskeklassiker

I oldkirken skulle nadveren holde sulten for døren

Jesus indstiftede nadveren skærtorsdag aften, da han spiste påskemåltid med sine disciple. I de første århundreder herefter delte de kristne på samme måde et måltid, men omkring år 300 fik nadveren en form, som ligner den, vi kender fra søndagsgudstjenesten i dag

8. Teologiske stridspunkter

Fem teologiske stridigheder, der splittede kirken

Når kirkens teologer og lærde har diskuteret kirkens lære har bølgerne ofte gået højt. Læs om fem store teologiske stridigheder, der medførte kirkesplittelser

Arius nægtede Kristi guddommelighed

Arius benægtelse af Kristi guddommelighed sendte dønninger gennem oldkirken og blev bestemmende for udformningen af den nkænske trosbekendelse. Men måske var oprøreren bare en from og gudfrygtig præst

9. Kristenforfølgelser
Biografi

Stefanus (død ca. 35)

2. juledag er også Skt. Stefans helgendag. Stefanus var Jesu-bevægelsens dygtige forkynder. Så dygtig, at han måtte lade livet for budskabet om den opstandne. Derfor regnes han som kristendommens første martyr

10. Oldkirken og islam