Det står der i Didakè

Skriftet, som er gengivet her, giver et værdifuldt indblik i, hvad kristne menigheder anså for vigtigt i det 2. århundrede efter Kristus. -Arkivfoto.

De 16 kapitler i skriftet om "De 12 apostles lære" rummer blandt andet afsnit om etik, dåb, bøn, nadver og biskopper. Her er et udpluk af nogle af de mest markante passager

"Der er to veje, den ene livets, den anden dødens, og der er stor forskel på de to veje." (1,1)

"Livets vej er denne: "Du skal" for det første "elske Gud", som har skabt dig, for det andet "din næste som dig selv"; og alt det, du vil ikke skal ske dig, skal du heller ikke gøre mod en anden." (1,2)

"Dødens vej er denne: Frem for alt er den ond og under forbandelse. Mord, hor, liderlighed, utugt, tyveri, afgudsdyrkelse, magi, trolddom, røveri, falsk vidnesbyrd, hykleri, tvesindethed, listighed, hovmod, ondskab, selvrådighed, griskhed, ondsindet tale, misundelse, frækhed, storagtighed, selvsikkerhed." (5,1)

"Pas på, at ingen fører dig på afveje fra denne læres vej, for så lærer han dig noget andet end Gud. Kan du bære hele Herrens åg, vil du være fuldkommen. Kan du ikke, så gør, hvad du kan." (6,1-2)

"Sådan skal I døbe: Efter i forvejen at have sagt alt dette, skal I "døbe i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn" i levende vand. Men har du ikke levende vand, så døb i andet vand. Kan du ikke i koldt, så i varmt. Har du ingen af delene, så øs tre gange vand over hovedet "i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn." (7,1-3).

"Jeres faste skal ikke være samtidig med hyklernes; de faster jo mandag og torsdag, men I skal faste onsdag og fredag." (8,1)

"Og I skal ikke bede som hyklerne, men som Herren har befalet i sit evangelium: "Sådan skal I bede: Vor Fader, du som er i Himlen! Helliget vorde dit navn; komme dit rige; ske din vilje på jorden, som den sker i Himlen. Giv os i dag vort daglige brød; og forlad os vor skyld, som også vi forlader vores skyldnere; og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Thi din er magten og æren i evighed." Tre gange om dagen skal I bede sådan." (8,2-3).

"Efter evangeliets befaling skal I gå sådan til værks: Enhver apostel, der kommer til jer, skal modtages som Herren selv. Mere end én dag skal han ikke blive, om fornødent dog den næste med. Men bliver han i tre, er han en falsk profet. Når en apostel rejser, må han ikke tage andet med end brød nok, til han kommer i hus. Beder han om penge, er han en falsk profet." (11,3-6)

"Hver Herrens dag skal I mødes og bryde brødet og sige takkebønnen, efter først at have bekendt jeres synder, for at jeres offer kan være rent. Og ingen, der har et udestående med sin trosfælle, kan være med, før de er blevet forligt ..." (14,1-2).

"Vælg jer så biskopper og diakoner, som er Herren værdige, sagtmodige, ikke pengeglade, men pålidelige og prøvede mænd." (15,1)

Passagerne her er hentet fra professor Bent Noacks oversættelse af Didakè, som indgår i bogen "De apostolske Fædre i dansk oversættelse med indledning og noter", redigeret af Niels Jørgen Cappelørn, Niels Hyldahl og Bertil Wiberg og udgivet af Det Danske Bibelselskab i 1985.

En anden oversættelse til dansk har professor Søren Giversen stået for i værket "De apostolske Fædre i oversættelse med indledning og noter I-II", som udkom samme år på Museum Tusculanums Forlag.