Den ortodokse kirke

Ritzau Scanpix/Iris
1. Introduktion

Ortodoksi betyder "rettroenhed" og indgår i betegnelsen for de kristne kirker i den østlige del af Middelhavsområdet, Grækenland, en stor del af Balkanlandene, samt Rusland. Den ortodokse kirke havde indtil slutningen af middelalderen sit centrum i Konstantinopel, hvor gudstjenstesproget var græsk, mens den russiske kirke brugte det slaviske sprog i gudstjenesten.

De ortodokse kirker skilte sig i 1054 ud fra den romersk katolske kirke blandt andet på spørgsmålet om billeddyrkelsen, som den ordokse kirke ville fastholde. Desuden ville den ikke anerkende paven som kirkens øverste leder.

2. Den ortodokse kirke

Den ortodokse kirke

Ortodoks betyder "den rette tro". Det siger en del om Den ortodokse kirkes selvopfattelse som den "oprindelige kirke". De stridigheder, der førte til kirkens splittelse i 1054, præger stadig Den ortodokse kirkes forhold til andre kristne kirker. Der er for eksempel ikke nadverfællesskab

Indføring

Splittelsen mellem den katolske og den ortodokse kirke

I det 20. århundrede forsøgte man med økumeniske kirkemøder at samle den splittede kristenhed, men hvad var den historiske baggrund for kirkens splittelse, og hvilke stridigheder søgte man at løse for igen at kunne have fællesskab sammen?

3. Højtider i den ortodokse kirke

Det ortodokse kirkeårs højtider og liturgi

I den ortodokse kirke begynder det liturgiske år den 1. september. Se her, hvornår verdens ortodokse fejrer jul, påske og Gudsmoders fødsel

Klassiker

Ortodokse fejrer jul i januar

Når vi fejrer helligtrekonger, fejrer man i Rusland og i andre lande, der følger den gregorianske kalender, jul den 6. og 7. december

Klassiker

Epifanifesten markerer Jesu dåb

Helligtrekonger har sit udspring i den epifanifest, ortodokse stadig fejrer den 6. januar ifølge den julianske kalender. Fejringen er kristendommens ældste ikke-jødiske fejring af Kristus

4. Den hellige liturgi og sakramenterne

Jesusbønnens liv i den ortodokse kirke

Jesus-bønnen lyder helt enkelt: "Herre Jesus Kristus, forbarm Dig over mig synder". Med lidt øvelse kan den nærmest bede 'af sig selv', både når man er vågen, og når man sover, siger Poul Sebbelov, der er præst i Den Ortodokse Kirke

5. Spørgsmål og svar

Hvordan foregår en ortodoks begravelse?

Den ortodokse kirkes liturgier og tjenester foregår efter en rimelig stram model, som dog godt kan tilpasses på nogle områder, svarer ortodoks kristen Kristian Larsen

Spørg

Hvorfor kan jeg ikke blive konfirmeret som ortodoks?

Der er ikke noget i vejen for, at du som ortodoks bliver konfirmeret set fra folkekirkens synspunkt, men problemet er, at du træder ud af den ortodokse kirke, hvis du modtager nadver udenfor den ortodokse kirke, svarer ortodokse Kristian Larsen i en korrespondance

Spørg

Hvad er forskellen på nadver i en ortodoks og katolsk kirke?

Er der forskelligt fokus på nadveren i Den Ortodokse og Katolske kirke, spørger en læser, der mener, at de ortodokse fokuserer mest på guddommeliggørelsen og katolikkerne mest på synden. Poul Sebbelov, der er præst i Den Ortodokse Kirke, svarer

6. Billedserier

Billedserie: Så blev det jul i den ortodokse kirke

For alle kristne er juledag den 25. december. Men verdens kristne følger to forskellige kalendere, og derfor fejrer ortodokse kristne jul 12 dage senere end protestanter og katolikker. Se billeder her

BILLEDSERIE: Ortodokse kristne fejrer påske

Den ortodokse påske blev indledt med palmesøndag den 28. april, og leder frem mod påskedag den 5. maj. Påsken er den eneste højtid, hvor alle de ortodokse kirker følger den samme kalender

Billedserie

Ortodokse kristne fejrer jomfru Maria og håber på mirakler

På øen Tinos i Grækenland valfarter tusinder lige nu til byens kirke i håb om, at jomfru Maria vil besvare deres bøn med et mirakel. Turen op til kirken er både varm og giver ømme knæ. Se billederne her

7. Seneste artikler
Debat

Ortodoks: Vi deltager kun i nadver med andre ortodokse

Vi kunne ikke drømme om at modtage nadver andre steder end i den ortodokse kirke, skriver ortodoks præst Poul Sebbelov. Vi kan heller ikke lade hverken lutherske, anglikanske eller romerskkatolske kristne modtage nadver i den ortodokse kirke

Nyt kirkeår

I dag begynder et nyt år i den ortodokse kirkes kalender

Det kirkelige nytår indrammes af Gudsmoders hensoven og Gudsmoders fødsel. Nytåret er desuden en anledning til at sige tak for alle Guds gaver, for godt vejr og for rigelig regn, skriver cand.scient.pol Kristian Larsen

Hvorfor fejrer ortodokse epifani?

I dag fejrer den ortodokse kirke epifanifest, hvor de troende blandt andet hopper i vandet i jagten på et kors. Men hvor kommer fejringen fra, og hvorfor fejres den på to forskellige dage?

Se julen blive fejret i Rusland, Ukraine og Serbien

I denne weekend fejrede ortodokse kristne rundt om i verden jul med både kirkegang, julemarkeder, stjerneoptog og skøjtedans. Og så spiller stjernen en vigtig rolle

Det ortodokse kirkeårs højtider og liturgi

I den ortodokse kirke begynder det liturgiske år den 1. september. Se her, hvornår verdens ortodokse fejrer jul, påske og Gudsmoders fødsel

Billedserie

Ortodokse kristne fejrer jomfru Maria og håber på mirakler

På øen Tinos i Grækenland valfarter tusinder lige nu til byens kirke i håb om, at jomfru Maria vil besvare deres bøn med et mirakel. Turen op til kirken er både varm og giver ømme knæ. Se billederne her

Kronik

Det hellige og store koncil

Der er splittelse mellem kristne, men kirken selv er ikke splittet og kan heller aldrig blive det. Kirkens enhed består til alle tider i og med den ortodokse kirke. Sådan er den ortodokse kirkeforståelse

Analyse

Historisk møde står for døren i den ortodokse kirke

Den 16. juni samles den ortodokse kirke til et helligt og stort koncil på Kreta, hvor man blandt andet skal drøfte status for de mange ortodokse kirker i vesten og rundt om i verden. Mødet er det største af sin art i over 1000 år, skriver sognepræst Christian Roar Pedersen.

Se flere