Den ortodokse kirke

Ritzau Scanpix/Iris
1. Introduktion

Ortodoksi betyder "rettroenhed" og indgår i betegnelsen for de kristne kirker i den østlige del af Middelhavsområdet, Grækenland, en stor del af Balkanlandene, samt Rusland. Den ortodokse kirke havde indtil slutningen af middelalderen sit centrum i Konstantinopel, hvor gudstjenstesproget var græsk, mens den russiske kirke brugte det slaviske sprog i gudstjenesten.

I 1054 skete der en splittelse mellem den østlige og den vestlige kirke. Spændinger omkring pavens suverænitet, nadverens udformning og filioque-problemet, der handler om, hvordan man ser på Treenigheden, førte til et brud mellem det, vi i dag kender som den romersk-katolske og den ortodokse kirke.

2. Den ortodokse kirke
Indføring

De 10 vigtigste ting om den ortodokse kirke

Den ortodokse kirke er en fællesbetegnelse for de kristne kirker i den østlige del af Middelhavsområdet, Grækenland, en stor del af Balkanlandene, samt Rusland. Læs her om den ortodokse kirke

Den ortodokse kirke

Ortodoks betyder "den rette tro". Det siger en del om Den ortodokse kirkes selvopfattelse som den "oprindelige kirke". De stridigheder, der førte til kirkens splittelse i 1054, præger stadig Den ortodokse kirkes forhold til andre kristne kirker. Der er for eksempel ikke nadverfællesskab

Indføring

Splittelsen mellem den katolske og den ortodokse kirke

I det 20. århundrede forsøgte man med økumeniske kirkemøder at samle den splittede kristenhed, men hvad var den historiske baggrund for kirkens splittelse, og hvilke stridigheder søgte man at løse for igen at kunne have fællesskab sammen?

3. Højtider i den ortodokse kirke
Indføring

Det ortodokse kirkeårs højtider og liturgi

I den ortodokse kirke begynder det liturgiske år den 1. september. Se her, hvornår verdens ortodokse fejrer jul, påske og Gudsmoders fødsel

Klassiker

Derfor fejrer nogle ortodokse jul i januar

Når vi fejrer helligtrekonger, fejrer man i Rusland og i andre lande, der følger den gregorianske kalender, jul den 7. januar

Klassiker

Epifanifesten markerer Jesu dåb

Helligtrekonger har sit udspring i den epifanifest, nogle ortodokse fejrer den 19. januar. Fejringen er kristendommens ældste ikke-jødiske fejring af Kristus

4. Den hellige liturgi og sakramenterne

Jesusbønnens liv i den ortodokse kirke

Jesus-bønnen lyder helt enkelt: "Herre Jesus Kristus, forbarm Dig over mig synder". Med lidt øvelse kan den nærmest bede 'af sig selv', både når man er vågen, og når man sover, siger Poul Sebbelov, der er præst i Den Ortodokse Kirke

5. Spørgsmål og svar

Hvordan foregår en ortodoks begravelse?

Den ortodokse kirkes liturgier og tjenester foregår efter en rimelig stram model, som dog godt kan tilpasses på nogle områder, svarer ortodoks kristen Kristian Larsen

Spørg

Hvorfor kan jeg ikke blive konfirmeret som ortodoks?

Der er ikke noget i vejen for, at du som ortodoks bliver konfirmeret set fra folkekirkens synspunkt, men problemet er, at du træder ud af den ortodokse kirke, hvis du modtager nadver udenfor den ortodokse kirke, svarer ortodokse Kristian Larsen i en korrespondance

Spørg

Hvad er forskellen på nadver i en ortodoks og katolsk kirke?

Er der forskelligt fokus på nadveren i Den Ortodokse og Katolske kirke, spørger en læser, der mener, at de ortodokse fokuserer mest på guddommeliggørelsen og katolikkerne mest på synden. Poul Sebbelov, der er præst i Den Ortodokse Kirke, svarer

6. Billedserier
Indføring

BILLEDSERIE: Ortodokse kristne fejrer påske

Den ortodokse påske blev indledt med palmesøndag den 21. april, og leder frem mod påskedag den 28. april. Påsken er den eneste højtid, hvor alle de ortodokse kirker følger den samme kalender

Billedserie

Ortodokse kristne fejrer jomfru Maria og håber på mirakler

På øen Tinos i Grækenland valfarter tusinder lige nu til byens kirke i håb om, at jomfru Maria vil besvare deres bøn med et mirakel. Turen op til kirken er både varm og giver ømme knæ. Se billederne her

7. Seneste artikler
Indføring

Hvordan bliver man ortodoks kristen?

Ortodoks betyder ”den rette tro”, og den ortodokse kirke dækker over den type kristendom, der primært findes i Rusland, Grækenland og store dele af middelhavsområdet. Men hvordan bliver man ortodoks kristen? Læs mere her

Interview

Den ortodokse julefaste bringer fred og fordybelse

I den ortodokse kirke faster man i 40 dage op til jul. Det skærper opmærksomheden på den åndelige del af menneskelivet fremfor det kropslige og materielle, fortæller ortodoks ærkepræst

Hvor mange af Danmarks kristne er ikke medlemmer af folkekirken?

I Danmark findes der flere hundrede kristne trossamfund udenfor folkekirken. Nogle har rødder tilbage til 1800-tallets vækkelsesbevægelser, mens flere nye grupper afspejler globale tendenser. Her oplister ph.d. og lektor Marie Vejrup Nielsen de største kristne trossamfund og beskriver de seneste udviklinger indenfor Danmarks kristne bevægelser

Debat

Ortodoks: Vi deltager kun i nadver med andre ortodokse

Vi kunne ikke drømme om at modtage nadver andre steder end i den ortodokse kirke, skriver ortodoks præst Poul Sebbelov. Vi kan heller ikke lade hverken lutherske, anglikanske eller romerskkatolske kristne modtage nadver i den ortodokse kirke

Nyt kirkeår

I dag begynder et nyt år i den ortodokse kirkes kalender

Det kirkelige nytår indrammes af Gudsmoders hensoven og Gudsmoders fødsel. Nytåret er desuden en anledning til at sige tak for alle Guds gaver, for godt vejr og for rigelig regn, skriver cand.scient.pol Kristian Larsen

Hvorfor fejrer ortodokse epifani?

I dag fejrer den ortodokse kirke epifanifest, hvor de troende blandt andet hopper i vandet i jagten på et kors. Men hvor kommer fejringen fra, og hvorfor fejres den på to forskellige dage?

Se flere