Indføring

Hvad skete der langfredag?

På denne måde har maleren Mario Caffaro Rore beskrevet, hvordan ligklædet blev foldet omkring den afdøde. Billedet på ligklædet er så efter nogles mening dannet ved stærk stråling i opstandelsesøjeblikket. – Illustration fra bogen "Det sande ansigt".

For få årtier siden var langfredag en lukkedag, hvor intet måtte holde åbent. Langfredag var en sørgedag, der skulle minde den dag, Jesus blev korsfæstet. Læs om langfredag her

Langfredag er dagen, hvor Jesus bliver taget til fange og dømmes til døden. Det er denne dag, han må bære korset op ad Via Dolorosa smertens vej til stedet, hvor han skal dø.

I Lukasevangeliet fortælles det, at Jesus hænges op på korset, og ved hans side hænger to forbrydere. Den ene gør nar af ham, mens den anden påpeger, at de har fået som fortjent, men at Jesus er uskyldig. Han beder Jesus huske ham i Paradis, hvorefter Jesus siger: Sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i Paradis.

Langfredag har tidligere haft karakter af sørgedag, hvor man kun måtte spise virkelig ringe mad. For få årtier siden var langfredag en lukkedag, hvor intet måtte holde åbent, men det eneste, man kan se i dag er, at alle offentlige bygninger flager på halv stang.

Læs om Jesu korsfæstelse, død og gravlæggelse i Matthæusevangeliet kapitel 27, Lukasevangeliet kapitel 23, vers 26-49 eller Johannesevangeliet kapitel 19, vers 17-37, som beskriver selve korsfæstelsen og hvordan jøderne fornægter Jesus.