Thranholm, Auken, Krarup og Norman Svendsen: Opstandelsen betyder alt

Iben Thranholm, Søren Krarup, Svend Auken og Erik Norman Svendsen fortæller her om opstandelsens betydning for dem. Foto: Foto: Leif Tuxen, Peter Kristensen og Hans Christian Jacobsen

Jesu opstandelse er et nøglebegreb i den kristne tro. Biskop Erik Norman Svendsen, debattør Iben Thranholm og folketingsmedlemmerne Svend Auken og Søren Krarup fortæller her, hvad opstandelsen betyder for dem

"Men englen sagde til kvinderne: »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå".

Sådan vil det lyde rundt om i landets kirker påskemorgen, hvor der læses om opstandelsen i Matthæusevangeliet kapitel 28.

Men hvorfor er det så skelsættende at Jesus opstod tre dage efter sin død på korset? kristendom.dk har talt med fire kendte danskere om opstandelsen betydning.

Den tro, kirken bygger på
- Opstandelsen er vigtig, fordi den betyder, at Jesus Kristus fortsat er en levende virkelighed i vores liv og verden, sig biskop over København Stift Erik Norman Svendsen.

- Jesu legemlige opstandelse fra de døde påskemorgen er forudsætningen for, at vi den dag i dag kan møde ham, høre ham, bede til ham og regne med hans omsorg i liv og død. Den tro er kirken bygget på, og den tro bryder vores dødsmærkede tilværelse på alle niveauer, så vi selv tør stå op og modsige og modarbejde dødens magt, siger han.

- Budskabet om opstandelsen er ufatteligt, fordi det modsiger alle vore erfaringer, men det er også troværdigt, fordi Jesus Kristus selv møder os i sit ord som en levende virkelighed.

Opstandelsen er ikke symbolsk
For teolog og debattør Iben Thranholm er det også vigtigt at pointere, at opstandelsen er virkelig, og at disciplene og kvinderne ved graven ikke ser et spøgelse, men et menneske i kød og blod.

- Opstandelsesberetningen i Matthæusevangeliet er ganske underfundig: Disciplene ved ikke, hvordan de skal forholde sig til den opstandne Jesus og bliver bange for ham, da de tror han er en ånd. Det, Jesus så gør, er at bede dem om noget at spise, og sjovt nok giver de ham et stykke stegt fisk. Her ser vi, at opstandelsen ikke er symbolsk, men at den har en meget virkelig og fysisk dimension, siger Iben Thranholm.

Hun mener, at opstandelsen betyder det samme i dag, som den altid har gjort:

- Den opstandelseserfaring, disciplene gør sig, kan alle mennesker også gøre sig i dag. Opstandelsen er et kontinuerligt fænomen. I hele kirkens tradition har Jesus åbenbaret sig, for eksempel for Frans af Assisi. På samme måde som disciplene så Jesus, kan vi erfare ham i dag, fortæller Iben Thranholm og understreger:

- Hvis du virkelig tror på opstandelsen, er du fri til at leve dit liv og må tro på, at Gud vil tage vare på dig, selv i døden. Vi har et håb om, at døden ikke er det sidste, og det vil forandre et menneskes liv fundamentalt.

For medlem af Folketinget for Socialdemokraterne Svend Auken er opstandelsen en kerneberetning i den kristne fortælling:

- Opstandelsen betyder, at kristendommen sejrer over mørket, og livet besejrer døden, og det er den opstandelse til lys og liv, ethvert menneske har løfte om, hvis det vil tage imod det.

Det er klart og enkelt
Teolog og medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti Søren Krarup, mener, at opstandelsesbudskabet er livsforvandlende:

- Opstandelsen var en forvandlende begivenhed for disciplene, der før havde været nedtrykte og bange. I dag betyder opstandelsen præcis det samme, den ændrer menneskers liv. I virkeligheden er det klart og enkelt: Opstandelsen betyder alt, siger Søren Krarup.