Indføring

Hvad skete der påskedag?

Jesu liv, død og opstandelse genindsætter mennesket i pagten med den skabende Gud og betyder, at mennesket er i Guds hænder - og ikke tidens, syndens eller dødens. Foto: Pixabay

Hvorfor er det at vi fejrer påskedag som glædens dag i kirken? På påskedag opstod Jesus efter at have været død i tre dage. Læs om påskedag her

Påskedag er dagen, hvor Jesus opstod efter at have været død i tre dage.

Stenen er væk påskedag

Stenen foran grotten, som Jesus blev lagt i efter sin død, er væk. Det opdager to kvinder, som kommer for at kigge til Jesu grav. En engel fortæller dem, at Jesus er opstået fra de døde, og de kan se, at stenen er væk.

Beretningen om opstandelsen

Læs beretningen om opstandelsen i Matthæusevangeliet kapitel 28. Her står der blandt andet:

"Men englen sagde til kvinderne: 'Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde'" (Matthæusevangeliet, kapitel 28, vers 5-7).

Påskedag er glædens dag

Lige så sørgmodig langfredag er, lige så lys og glædelig er fejringen af påskedag. Dagen fejres i kirkerne overalt i landet, som ofte er pyntet op i anledning af kirkens største festdag.