Påske

Påskens hvem-hvad-hvor

Påskedag falder altid på første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn.

Hvad er det nu, der sker skærtorsdag, hvem er påskens hovedpersoner, og hvor foregår det? Få en guide til påskens begivenheder her

Påsken er i sin oprindelse den jødiske fest pesach (forbigang), hvor jøderne fejrer deres udfrielse af Egypten. For den kristne er det imidlertid årets største højtid, hvor Jesu opstandelse fejres.

Hvornår?
Palmesøndag: Jesus ridder på et æsel ind i Jerusalem og modtages som en konge med viftende palmeblade. Deraf navnet på dagen, hvor han også salves af kvinden fra Betania.

Skærtorsdag: Jesus vasker disciplenes fødder og spiser det jødiske påskemåltid med dem, indtil han ved det sidste bæger bryder af og i stedet indstifter den kristne nadver. Bagefter går han ud i Getsemane Have og beder inderligt om at måtte slippe for det, der venter. Men i nattens mulm og mørke tages han alligevel til fange af de romerske soldater. Det er ved denne lejlighed, at Peter tre gange benægter at være sammen med Jesus.

Langfredag: Pontius Pilatus dømmer sammen med folkemængden Jesus til døden. Jesus tornekrones, piskes og bærer sit tunge kors af Via Dolorosa, smertens vej, op til Golgata (hovedskalsbjerget), hvor han korsfæstes - og ni timer senere udånder efter at have råbt: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?"

Påskedag: Kvinderne går efter sabbaten ud til graven. Men stenen er væk, og en engel sidder på den plads, hvor Jesus lå. Englen fortæller, at Jesus er opstået og er gået forud til byen Galilæa, hvor han vil mødes med disciplene. Kvinderne bliver bange, og disciplene tror ikke på dem, da de fortæller det. Påskemysteriet er en realitet. Og det bliver ikke mindre af, at disciplene senere møder den genopstandne Jesus på den måde, som englen sagde det.

Hvem?
Jesus: Guds Søn, som blev menneske, da han julenat blev født af jomfru Maria i stalden i Betlehem. Ifølge kristendommen har Jesus ved at dø for menneskenes skyld langfredag og derefter påskemorgen genopstå en gang for alle taget alle synder på sig og sikret alle, der tror på ham et evigt liv.

Disciplene: De 12 mænd, som gik rundt sammen med Jesus i de tre år,hvor han prædikede. I forbindelse med påsken er det især vigtigt at nævne Judas, som var ham, der for 30 sølvpenge forrådte Jesus, og som senere begik selvmord. Samt Peter, som senere blev den første pave, og som var ham, der benægtede kendskabet til Jesus natten til langfredag for selv at slippe for straf. Han endte dog med at blive korsfæstet også, men bad om det måtte blive med hovedet nedad, da han efter eget udsagn ikke var værdig til den samme død som Jesus. Og endelig den vantro Thomas, der først troede på, at Jesus var Jesus, da han så mærkerne i hænder og fødder efter de nagler, der satte Jesus fast på korset.

Pontius Pilatus: Den romerske statholder, der på vegne af kejseren i Rom skulle holde ro og orden i landet. Det er om Pontius Pilatus, at man siger, at han efter domsfældelsen over Jesus sagde, at han vaskede sine hænder, altså fralagde sig ansvaret. Statholderens begrundelse lød på, at han havde ladet folket bestemme, hvem der skulle løslades: Jesus, jødernes konge som han blev kaldt, eller den berygtede massemorder Barabbas. De valgte som bekendt sidstnævnte.

Andre: De to forbrydere, som Jesus blev korsfæstet med, hvoraf den ene spottede Jesus, mens den anden bad Jesus om at huske på ham, når Jesus kom i Guds rige. Hertil svarede Jesus: "Sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i Paradis". Samt Simon af Kyrene, som bar Jesu kors noget af vejen til Golgata. Den romerske soldat, som stak Jesus i siden med sit spyd. Kvinderne som med Maria og Maria Magdalene i spidsen kom ud til graven påskemorgen. Og selvfølgelig englen, som bragte dem opstandelsesbudskabet.

Hvor?
Jerusalem og omegn: I dag kan man seGravkirken på det sted, hvor man mener, at Jesus lå begravet. Getsemane Have findes også stadig, og det samme gør Via Dolorosa og Golgata. Det er altså muligt at gå i Jesu fodspor, hvad mange besøgende i Jerusalem også gør, både når det er påske og resten af året.

Hvornår?
Påskedag falder altid på første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Det vil sige, at påskedag kan variere fra den 22. marts til den 25. april. Fastelavn, St. Bededag, Kristi Himmelfart og pinsen retter sig ind efter påsken og falder derfor også forskelligt fra år til år.