Indføring

Hvad skete der palmesøndag?

Italiensk middelaldermaleri af Jesu indtog i Jerusalem fra 1302. Jesus indtager Jerusalem på et æsel, og folket har smidt deres kapper og palmeblade på jorden for at vise ham ære.

Palmesøndag er indledningen til påskeugen. Dagen er opkaldt efter de palmeblade, man brugte til at hylde Jesus, da han red ind i Jerusalem. Men hvad sker der egentlig på påskens første dag?

Påskeugens indledning

Palmesøndag er indledningen til påskeugen. På denne dag red Jesus ind i Jerusalem på et æsel. Jøderne hyldede ham som en konge, mens de viftede med palmegrene, deraf navnet palmesøndag.

Forud for indtoget i Jerusalem blev Jesus salvet. Og denne salvning regnes som vigtig for forståelsen af Jesus, fordi det er her, han for alvor træder i karakter som Messias (den salvede).

Påskesøndag i Biblen

Læs beretningen om palmesøndag i Johannesevangeliet kapitel 12. Den lyder blandt andet således:

"Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog da palmegrene og gik ham i møde, og de råbte: Hosianna! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn, Israels konge!" (Johannesevangeliet, kapitel 12, vers 12-13).