Påskeklassiker

Hvad skete der skærtorsdag?

Da Vinci, den sidste nadver, the last supper, 16 århundrede Foto: Web Gallery of Art

Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus spiser sammen med sine disciple for sidste gang, og nadveren indstiftes. Men hvorfor markerer kirken skærtorsdag? Og hvad betyder "skær"? Læs om skærtorsdag her

Skærtorsdag er dagen før langfredag, hvor Jesus korsfæstes, og tre dage før påskesøndag. Nadveren, som Jesus ved det sidste måltid indstifter på skærtorsdag, udgør sammen med dåben den lutherske kristendoms to sakramenter.

Indstiftelsen er beskrevet i Matthæusevangeliet 26, men det er ordlyden fra Paulus' første brev til Korintherne kapitel 11, der er bevaret i folkekirkens liturgi:

"... Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde: »Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!« Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde: »Dette bæger er den nye pagt ved mit blod; gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!".

Ved samme måltid bliver Jesus forrådt af Judas for 30 sølvpenge. Judas er af Jesu profeti om, at en af de tolv vil forråde ham, udset til dette. Senere går Jesus ud i Getsemane Have og beder om at måtte slippe for det, som han ved venter langfredag. Han bliver dog som bekendt arresteret og ført bort.

Apostlen Peter følger efter, men nægter tre gange i løbet af natten, at han kender Jesus. også dette havde Jesus forudset og sagt: at inden hanen galer to gale, skulle Peter have fornægtet ham tre gange. Peter græder bitterligt, da det går op for ham.

Rundt om i landet er man i stadig stigende grad begyndt at holde måltidsgudstjenester Skærtorsdag. Nogle af dem er reelle middage, andre er mere symbolske, men alle spises til minde om dengang, hvor Jesus afbrød det jødiske påskemåltid og indstiftede den nye pagt: Nadveren, som vi stadig spiser hver søndag til hans ihukommelse.

Ordet 'skær' i dagens navn betyder ren. Det er også den aften, hvor Jesus vasker disciplenes fødder.