Påskeklassiker

Hvad skete der skærtorsdag?

Da Vinci, den sidste nadver, the last supper, 16 århundrede Foto: Web Gallery of Art

Hvorfor markerer kirken skærtorsdag? Og hvad betyder "skær"?

Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus spiser sammen med sine disciple for sidste gang, og nadveren indstiftes.

Skærtorsdag er dagen før langfredag, hvor Jesus korsfæstes, og tre dage før påskesøndag.

Navnet kommer fra det gamle nordiske ord skær, som betyder ren. Det henviser til, at Jesus vaskede sine disciples fødder.

LÆS OGSÅ: Salmer til skærtorsdag

Det er under dette måltid, at Jesus giver udtryk for, at han ved, at Judas vil fornægte ham.

LÆS OGSÅ: Det jødiske påskemåltid taler til alle sanser

Skærtorsdag er også dagen, hvor Jesus bliver taget til fange, og hvor hans trofaste discipel Peter fornægter ham.

Læs beretningen om skærtorsdag i Matthæusevangeliet kapitel 26.