Mads-Bjørn Jørgensen

Mads-Bjørn Jørgensen

Mads-Bjørn Jørgensen er født 1939. Cand.theol. fra Københavns Universitet.

Arbejdede i studieårene på Institut for dansk kirkehistorie og på Nationalmuseet med udarbejdelse af en registrant over danske kalkmalerier.

Underviste i godt 20 år på Statsseminariet på Emdrupborg og på Blaagaard Statsseminarium og var i en årrække museumsdirektør ved Museumscenter Billund.

Sognepræst ved Sct. Andreas Kirke i København 1993 til 2005