10 gode råd til parforholdet

Kærligheden er på samme tid det mest spændende og det mest anstrengende, vi kan komme i tanke om. Læs ti tips til, hvordan man kan værne om og forny parforholdet

Ved indledningen af et forhold har de fleste par har et ideal om en livsvarig og uforanderlig forbindelse. Det forekommer umuligt, at noget kan gå galt, at romantikken og den varme erotiske stemning kan løbe ud sandet.

Men kærlighed er ikke noget statisk, den udvikles og modnes med tiden. Det er en opgave at vedligeholde den sammenhørighed og loyalitet, der er nødvendig for at værne om en familie, især når der kommer børn til.

Alle forhold har op- og nedture. Kærlighed er ikke passivitet og hensvømmende følelser, men tværtimod aktiv indsats og livfuldhed. Men da det falder de fleste naturligt at lade sig irritere og at være kritiske, vil mange i løbet af nogle år mærke en faldende intensitet, måske endda udvikle åbenlyse konflikter.

Men hvis man er bevidst om det, er der meget at gøre, for at nære kærligheden og de varme følelser og måske vende en beklagelig udvikling.

10 gode råd

1. Vær positiv og anerkendende
Bebrejdelser og kritik er dræbende for lysten til samvær. Men hvor man kan forvente humor, opbakning og komplimenter øges lysten. Der er altid noget pænt at se og sige og fokusere på. I bevidstheden om, at godt avler godt, skal du begynde og konstant øge frekvensen: Sig noget pænt til din partner mindst to gange om dagen, - men husk at mene, hvad du siger.

2. Vær nærværende
Alle har brug for at føle sig set, hørt og forstået. I begyndelsen af et forhold, mens man forelsker sig, kan man sidde og tale sammen i timevis. I et sammentømret forhold kan mindre gøre det. Oftest behøver det bare at være 10-15 minutter. Til gengæld er kvaliteten, graden af nærvær, vigtig. Nærvær er interesse og omsorg. Det er at bære hinandens byrder, som det lyder i vielsesritualet.

3. Bliv klar over, hvad du forventer
Uopfyldte forventninger kan føre til mange skuffelser og store frustrationer. Men hvis ikke du er bevidst om dine egne drømme og håb, må du stoppe op og tage en snak med dig selv. Det er ikke alting eller alle interesser, man deler med lige stor begejstring.

4. Vær tydelig
Din partner er ikke tankelæser. Gætterier kan være en stor belastning og føre til fejlfortolkninger. Vær derfor ligefrem, når du udtrykker dine meninger og ønsker

5. Vær rimelig
Indlevelse i dens andens behov og reaktioner og realistiske forventninger er nødvendige for at kunne få et forhold til at fungere. Man kan nemlig ikke få alt, hvad man ønsker sig, men man kan forhandle sig frem til en god del af det. Derved kan man undgå unødvendige konflikter. Det er kun børn, der kan tillade sig at være forkælede og mangle overblik.

6. Vær udforskende
Det er godt at undre sig over den anden. Der vil altid være tanker og sider af din partner, du ikke kender. Spørg, hvis du er i tvivl eller bliver usikker. Det sætter nemlig eftertanke i gang hos begge parter at skulle forklare sig. Det bevirker, at tingene ikke er indlysende eller selvfølgelige.

7. Overrask
Brug på skift jeres fantasi og humor. Det gælder også i seksualiteten og sensualiteten. Selvom det seksuelle begær kan dale med årene eller man bliver forstyrret i kærlighedsakten af små børn, er der ægteskabelige pligter at passe, fordi seksualiteten og intimiteten mellem jer er næring til forholdet.

8. Programsæt hinanden
Sørg for at have alene-tid med hinanden, hvor I kan gå ud at spise, gå i biografen, tage på en forlænget week-end, elske og tale sammen. At have ro og fordybe sig i hinanden er nødvendigt for at bevare den dybere kontakt.

9. Slip fortiden og gamle regnskaber
Hvis og når en konflikt bryder ud i lys lue, bliver gamle irritationspunkter ofte nærværende og kasteskyts i kampen. Det fastholder den anden part i skyld og underlegenhed. Men for ens eget vedkommende det viser samtidigt, at man ikke er kommet videre, har talt ud og tilgivet. Det er lige så meget til gene for én selv, hvis man ønsker, at forholdet skal bestå. At tilgive er ikke det samme som at glemme, men at ville videre sammen som to ligeværdige voksne, der begge kan fejle.

10. Vær diskret og loyal
Der kan være problemstillinger inden for dit parforhold, som du ikke bør fortælle om til dine børn, din mor eller anden nær familie, fordi det kan skabe intriger og loyalitetskonflikter. Hvis man har brug for at få andre øjne på en sag, kan en god ven måske bruges som sparringspartner. Men vedkommende skal være nøje udvalgt. Du skal være sikker på, at din fortrolige vil se nuanceret på sagen, være diskret og respektere sin viden som under tavshedspligt. Din ægtefælle vil næppe ønske, at interne anliggender bliver diskuteret med udenforstående. Problemstillingen skal behandles på en måde, så det kan tåle at komme tilbage til dig, uden at du har et forklaringsproblem. Det gælder også en eventuel fristelse til at have udenomægteskablige affærer. Troskab er loyalitet og respekt. Hvis man mangler noget i sit forhold, er det rimeligt at man delagtiggør sin partner, så vedkommende kan tage sin del af ansvaret for det, der ikke fungerer.