Interview

Lektor: Selv Gud er magtesløs

”Når Gud åbenbarer sig i magtesløshed på korset, så er det fordi denne situation siger noget vigtigt om Guds væsen og virkelighed. Her træder Gud nemlig ikke frem som en almægtig hersker, der kan bryde ind i den fysiske natur og fjerne sygdom og ulykker, og skabe et fredsrige på Jorden som en anden Aragorn-type fra Ringenes Herre. De nødlidende korsord fortæller os i stedet, at den udbredte forestilling om, at Gud da må kunne klare alt, er forkert,” siger lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Lars Sandbeck. Foto: Leif Tuxen

I påskefortællingen bliver vi konfronteret med en lidende Jesus, der føler sig forladt. Kristendom.dk har talt med lektor Lars Sandbeck om, hvad det betyder for det kristne budskab, og om Guds forhold til coronavirus

I disse dage befinder vi os i en anderledes påsketid end normalt. I stedet for at glædes over gensynet med familie og venner, må vi holde os for os selv for at undgå smittespredning af coronavirus.

For nogle betyder det en følelse af ensomhed og afsavn, og andre føler sig måske forladt. Ifølge påskefortællingen gennemlevede Jesus også denne følelse, som udtrykkes i hans sidste nødråb på korset:

”Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?” (Mark 15,34; Matth 27,46)

Men hvad betyder det, at Guds søn selv føler sig forladt og endda gudsforladt? Kristendom.dk har spurgt lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Lars Sandbeck om det kristne påskeparadoks:

”Det første, vi må have styr på, er, at det ikke er et menneske, der råber: 'Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?' Det er nemlig en grundlæggende tanke i kristendommen, at vi kun kender Gud gennem Jesus. Derfor er det Gud selv, der råber på korset, at han er forladt af Gud, og det kan være lidt af et paradoks,” fortæller Lars Sandbeck og fortsætter:

”Det andet, vi skal have styr på, er, hvad det vil sige at være gudsforladt. Det er netop den følelse, der opstår i de situationer, hvor livet og kærligheden bryder sammen. Det er der, hvor død, fjendskab og krig sejrer. Og det er eksistentielt anfægtende for os alle.”

Gud kan ikke redde os fra coronavirus
De fleste mennesker har erfaret på egen krop, at livet også indebærer lidelse og mørke. Men det, at Gud selv træder ind i forladtheden, har en afgørende betydning for det kristne budskab:

”Når Gud åbenbarer sig i magtesløshed på korset, så er det fordi denne situation siger noget vigtigt om Guds væsen og virkelighed,” fortæller Lars Sandbeck og fortsætter:

”Her træder Gud nemlig ikke frem som en almægtig hersker, der kan bryde ind i den fysiske natur og fjerne sygdom og ulykker, og skabe et fredsrige på Jorden som en anden Aragorn-type fra Ringenes Herre. De nødlidende korsord fortæller os i stedet, at den udbredte forestilling om, at Gud da må kunne klare alt, er forkert”.

”Derfor er det hverken Gud, der har sendt coronavirus, eller Gud, der er i stand til at kurere menneskeheden for virussen.”

Ifølge Lars Sandbeck fritages det enkelte menneske derfor for en masse naive forestillinger om Gud som garant for fysiologiske mirakler, en tro, som egentlig kan have skadelig virkning på os. Men spørgsmålet er så, hvor det egentlige budskab i Jesu gudsforladthed ligger?

Korsordene er den totale solidaritetserklæring til det lidende menneske
En af pointerne i den kristne åbenbaringsforståelse er, at Gud altid træder frem i entydighed og entydigt åbenbarer, at han er kærlighed. Det mener Lars Sandbeck også er gældende i Jesu sidste ord på korset:

”Når Gud vælger at udtrykke sig i lidelse og forladthed, viser det en Gud, der ikke holder sig for god til at stå uden for de menneskelige livsvilkår. Det er et udtryk for, at Gud ønsker fælleskab med mennesket og at være sammen med mennesket for enhver pris. Gennem korsordene kan vi se, at Gud ikke kun ønsker at være sammen med os i livet, han ønsker også at være sammen med os i gudsforladthedens mørke og i døden.”

Miraklet ligger i at kunne ofre sig for det andet menneske
For Lars Sandbeck peger det over mod opstandelsesbudskabet, der fortæller, at der er liv, hvor Gud er; også i døden. Det betyder, at når vi selv engang skal dø, så bliver vi ikke smidt ud i et tomt og gudsforladt mørke, men at vi i stedet falder ind i Guds favn. Eller som Paulus udtrykker det:

”Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. (Rom 14,8)

”Når Gud råber i forladthed på korset, så demonstrerer han det samme, som når han skaber verden og opstår fra de døde, nemlig at kærlighed betyder at give sig selv til andre”, forklarer Lars Sandbeck

Det er her, det egentlige budskab ligger, pointerer han. For når Gud træder ind i forladtheden på menneskets livsvilkår, betyder det, at vi altid har Gud med os, når vi føler os ensomme og forladte. Og det sker i kærlighed mener Lars Sandbeck:

”Kærlighed er ikke en kraft, der kan helbrede fysiske sygdomme. Men den kan trøste og lindre og skabe fællesskab mellem mennesker. Den kan overleve døden, idet vi igennem kærligheden bevarer forbindelsen til de mennesker, vi har mistet og skal forenes med igen. Kærligheden kan opretholde håbet.”

Når Gud træder ind i forladtheden på menneskets livsvilkår, betyder det, at vi altid har Gud med os, når vi føler os ensomme og forladte