Påskerefleksioner

Pinsekirkepræst: Jesus er vaccinen mod menneskets synder

Mennesket har altid været præget af den virus, det blev inficeret med, da Adam og Eva mødte slangen i Paradisets have: Synd. Men Jesus er vaccinen, og han er både gratis, effektiv og for alle, skriver pinsekirkepræst Jarle Tangstad. Foto: Privat

Bibelens fortællinger går igen på tværs af forskellige kirkeretninger, men ligesom der er ligheder mellem de måder, historierne genfortælles, kan de på forskellig vis sættes i en nutidig kontekst. Derfor har kristendom.dk bedt repræsentanter fra forskellige kirkeretninger om at reflektere over påskens budskaber

Det kristne håb baserer sig på, at Jesus med sin død og opstandelse vandt over døden.

Baggrunden for Jesu død og opstandelse er den rå sandhed, at tidligt i menneskehedens historie kom en dødelig ”virus” ind i en ren og uskyldig verden. Det kaldes for syndefaldet.

Her fik slangen en unaturlig nærkontakt med menneskene. Menneskene blev smittet med slangens gift, som ødelagde deres tillidsfaktor. Man kan sige, at smitten gik direkte efter livsnerven i relation og tillid.

Grundlæggende mistillid skabte mig-først-syndromet tæt fulgt af dem/os-syndromet. Og resultatet blev mord, slaveri, frygt og undertrykkelse. Og resten af menneskets historie har disse faktorer som en del af sin dna.

Bibelen siger: ”Alle har syndet og mangler herligheden fra Gud” (Rom 3,23). At isolere sig hjælper ikke, fordi vi alle har smitten i os.

Forskellige kulturer og religioner har på hver sin måde prøvet at afbøde konsekvenserne og dæmme op for smitten. Men skaden er sket!

Israelitterne dyrkede en renhedsreligion med endog flere sunde og gode elementer, men ingen kunne leve op til det 100 %, og dermed ville et dedikeret liv være forgæves. De manglede ganske enkelt vaccinen!

Den moderne vestlige kultur har valgt en anden tilgang, nemlig fornægtelsen af selve den ”virus”, der kaldes synd. Fokus har mere været på en normalisering af det, som ellers ville være sygdomstegn. Og fokus har været på lindrende behandling af følgesygdomme. Men ser vi ikke sandheden, ser vi heller ikke behovet for vaccinen.

Der er en mærkelig historie i Det Gamle Testamente, som Jesus knytter til påsken:

Israels lejr blev oversvømmet af giftige slanger, og israelitterne begyndte at dø fra en ende af. De råbte til Gud om hjælp, og Gud kom med en overraskende løsning: En stor kobberslange skulle støbes og sættes på en høj pæl midt i lejren med en besked om, at de, som fokuserede på slangen, ville erfare, at giften mistede sin kraft, og livet kom tilbage.

Denne mærkelig historie henviser Jesus til med følgende ord:

”Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham” (Joh. 3,14-15).

Så hvad ser vi, når vi ser på Jesus?

Vi ser det største offer, der er bragt for at redde menneskeheden fra synden og dens konsekvenser. Vi ser et offer givet i kærlighed af en person, der ikke selv er smittet eller i risiko for at blive smittet. Og med opstandelsen ser vi, at ofret frembragte den ultimative vaccine, der vinder over døden og giver os frihed til at leve livet uden angst for at tabe det.

Jesus selv siger:

”Tyven er kommet for at stjæle og ødelægge, jeg er kommet for at I skal have liv og have i overflod” (Joh. 10,10).

De gode nyheder denne påskemorgen er:

Jesus-vaccinen gælder alle, og den er super effektiv.
Jesus kommenterede episoden med kobberslangen med følgende sætning: ”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv” (Joh. 3,16).

Jesus-vaccinen er gratis uden nogle kriterier.
Paulus formulerer det som en nådegave: ”For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre” (Rom 6,23).

Jesus-vaccinens virkning viste sig allerede i opstandelsen, og Paulus beskriver dens vedvarende virkning: ”Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer” (Rom 8,11).

Gud greb ind i vor skæbne med Jesu offer og opstandelse. Derfor kan vi leve et liv baseret på Guds opofrende kærlighed og med den stærkeste kraft boende i os. Livet vinder, og livet er evigt.