Pilgrimsvandring

Hamborg afholdt mangfoldig pilgrimsmesse

Billedet er et arkivfoto, fra festivallen "Verdens Pilgrimmes ungdom", hvor flere hundrede tusinde unge katolikker vandrer sammen.

"Tårerne stod i øjnene på de fleste – som udtryk for en dyb længsel efter noget, som man sjældent ellers modtager: En personlig velsignelse". Elizabeth Knox-Seith beretter fra en pilgrimsmesse i Hamborg.

Pilgrimme fra hele Tyskland samlet i Hamborg I sidste uge samledes godt 1000 pilgrimme fra Tyskland og Schweitz til Pilgrimsmesse i Skt. Jakobi, en af city-kirkerne i Hamborg. Med pilgrimspræst Bernd Lohse som pionér, er Skt. Jakobi kirke gennem de seneste år blevet til mødested for pilgrimme, med eget pilgrimskontor, fint indrettet i tilknytning til det ene tårn, så der er højt til loftet. 

Pilgrimsmessen startede lørdag klokken 11 med en stort anlagt gudstjeneste, hvortil pilgrimme ankom fra små stjernevandringer gennem Hamborg om morgenen. Gudstjenesten indledtes med pilgrimsprocession, hvor flotte vandrestave blev bragt op til alteret.

Pilgrimsentusiastiske præster fra flere forskellige kirkesamfund deltog i ornat – herunder den danske repræsentant, pilgrimspræst Elisabeth Lidell, som hvert år er fast deltager på messen.

Pilgrimsgudstjenesten i Skt. Jakobi kirke sluttede med velsignelse og sendelse – en sendelse, som foregår på en ganske speciel måde, idet hver eneste, som ønsker det, kan få personlig forbøn og håndspålæggelse efter afrundingen af selve gudstjenesten. I hundredevis stod folk i kø, foran de fem præster, der hver især gav velsignelse og sendelse, og små blå bånd blev uddelt til at sætte om håndleddene, med inskriptionen: ”Gott segne und behüte Dich”.

Selv stod jeg ved siden af Bernd Lohse og uddelte de små blå bånd, og blev berørt af at se den måde, hvorpå folk tog imod. Tårerne stod i øjnene på de fleste – som udtryk for en dyb længsel efter noget, som man sjældent ellers modtager: En personlig velsignelse, givet gennem bløde hænder, hvis varme omsorg trænger ind i de mest sårbare sprækker i sjæl og krop.

Ny reformation?

Allerede dagen før begyndte det at myldre ind med pilgrimsrepræsentanter, som holdt møde om pilgrimsbevægelsens status på de Tyske Kirkedage i forbindelse med reformationsåret 2017.

Kirkedagene afholdes i maj måned næste år, og markerer fejringen af 500-året for Luthers 95 teser, som blev slået op på kirkedøren i Wittenberg den 31. oktober 1517. Man vil derfor også holde kirkedagenes afsluttende gudstjeneste i Wittenberg, søndag den 28. maj 2017.

Arrangementet som helhed foregår i Berlin, så det vil blive noget af et projekt at få fragtet de mange hundredetusinde deltagere fra den ene by til den anden – en pilgrimsbegivenhed med tog og bus, kunne man måske kalde det. I hvert fald får pilgrimstemaet stor betydning på kirkedagene – noget som i sig selv er historisk interessant, idet Luther netop var med til at gøre op med det misbrug, der på hans egen tid var begyndt at ske af pilgrimslængslen.

Det store spørgsmål bliver derfor: Hvad er det at være pilgrim i dag? Hvilken længsel udtrykke den store interesse, der er for pilgrimsvandring, over hele Tyskland og Europa? I lyset af 500-års jubilæet kunne man næsten kalde det ansatsen til en ny reformation. 

Læs mere om jubilæet her.

Messen

Selve messen begyndte efter gudstjenesten, og resten af dagen myldrede det med pilgrimme og andre interesserede, som gik fra stand til stand for at samle viden om alle de aktiviteter, som foregår i Tyskland og de nærliggende lande.

Vi var enkelte deltagere fra Norden, herunder pilgrimspræste-kollegaerne fra Århus og Oslo, som bidrog med oplysninger omkring pilgrimsvandringer på Hærvejen, og vandremuligheder fra Oslo til Trondheim, som mange tyskere hvert år med stor iver benytter sig af.

Messen er et tilbagevendende årligt forum, vigtigt som middel til at skabe netværk på tværs af landegrænser. Hamborg ligger centralt, med forbindelser nordpå til Skandinavien, og sydover til resten af Europa. Med det dynamiske pilgrimsarbejde, som udgår fra Skt. Jakobi kirke, vil vi i de kommende år komme til at se meget mere interregionalt samarbejde på pilgrimsfronten.

Ikke mindst i lyset af fejringerne i forbindelse med reformationsjubilæet, som står foran døren i år 2017, er det vigtigt at holde betydningen af den moderne pilgrimsbevægelse for øje – særligt som en bevægelse, der skaber forbindelser mennesker i mellem, på kryds og tværs i Europa.