Boguddrag

Mød jomfru Maria i Bosnien-Herzegovina

En statue af Jomfru Maria er placeret foran Sankt James kirken i Medjugorje. Stedet blev et kendt pilgrimsmål efter Jomfru Marias åbenbaring for tre børn i 1981. Igennem åbenbaringerne til de tre børn underviste Jomfru Maria i begyndelsen alle mennesker i sognet.

Landsbyen Medjugorje i Bosnien-Herzegovina kom på verdenskortet i 1981, da tre børn mødte Jomfru Maria på en mark i nærheden. Læs her et uddrag om landsbyen fra Ingrid Ma Shantie Andersens nye bog "På Pilgrimsrejse"

"Medjugorje, en by i Bosnien-Herzegovina, er det seneste af tre store Maria-pilgrimssteder i Europa. De to andre pilgrimssteder er Fatima i Portugal og Lourdes i Frankrig. Millioner af pilgrimme fra alle kristne retninger og trosretninger strømmer til de tre Maria-valfartssteder. Jomfru Marias budskaber om kærlighed, fred og forsoning er for alle mennesker. I foråret 2003 rejste jeg sammen med en gruppe venner på en pilgrimsrejse til Medjugorje.

For mange år siden så jeg første gang en film om de seks børn fra Medjugorje, der modtog budskaber fra Jomfru Maria. Et lille frø om at rejse til Medjugorje blev sået i mig dengang, men det var først i 2002, efter at en kollega fortalte mig, at han havde været i Medjugorje, at det lille frø blev næret. Det siges, at Jomfru Maria har inviteret hver eneste pilgrim der kommer til Medjugorje, og at man føler det som et kald indeni. Jeg måtte da også erkende, at jeg følte det, som om noget i mit indre kaldte mig til Medjugorje.

I Medjugorje boede vi hos en familie, der havde bygget deres hus, så det kunne rumme cirka 15 pilgrimme. Jomfru Maria underviste i begyndelsen alle mennesker i sognet gennem børnenes budskaber. Hun bad dem bede, faste og omvende sig og begynde at elske deres egen familie og alle mennesker i sognet. På den måde ville de kunne blive i stand til at elske og acceptere alle dem, som med tiden ville komme til Medjugorje. Jomfru Maria fortalte dem, at de først skulle finde fred og forsoning med Gud og hinanden ved at sætte Gud på førstepladsen i deres liv. 

Det er i sandhed lykkedes godt for mange familier i Medjugorje. I begyndelsen åbnede de deres hjem, som de nu var. Siden har mange bygget til på deres huse, så de fungerer som pensionater for pilgrimme, der kommer til Medjugorje. Fra at være en lille landsby er Medjugorje i dag vokset til at kunne modtage cirka en million pilgrimme om året

Som pilgrim i Medjugorje kan man gå til daglige gudstjenester i Sankt James Kirke, som ligger midt i Medjugorje. Der bliver dagen igennem afholdt gudstjenester på flere sprog. Vi gik til den engelske gudstjeneste, som afholdes klokken 10. Hver dag er kirken fyldt op med lokale beboere og pilgrimme fra hele verden. I sommerperioden må de sidde uden for kirken og høre budskabet inde fra kirken gennem højttalere.

Fra at være en lille landsby er Medjugorje i dag vokset til at kunne modtage cirka en million pilgrimme om året. 

Der er to bjerge i Medjugorje, som de fleste pilgrimme bestiger en eller flere gange under deres ophold. Det første er Podbrdo eller Åbenbaringsbjerget, som det også kaldes. Det var på Åbenbaringsbjerget, at Jomfru Maria viste sig for børnene første gang. Det andet bjerg er Krizevac eller Korsbjerget, som de fleste pilgrimme kalder det. På toppen af bjerget står der et stort kors til minde om Jesu død. På vej op af bjerget er der sat 14 bronzerelieffer som symboliserer Jesu vandring med korset Via Dolorosa.

Historien om Medjugorje begyndte den 24. juni 1981. Omkring klokken 18 var to unge mennesker, Ivanka og Mirjana, ude at gå en tur på et bjerg ved byen Medjugorje i Bosnien-Herzegovina, da de så Jomfru Maria med et lille barn i sine arme. Næste dag havde de taget nogle venner med, og Jomfru Maria viste sig igen. Børnene faldt på knæ og begyndte at bede rosenkransbønnen.

Nyheden om Jomfru Maria spredtes hurtigt i den lille by, og på tredjedagen var mange af landsbyens beboere til stede. Jomfru Maria identificerede sig som ”Den Velsignede Jomfru Maria” og kom med det første budskab: ”Fred, fred, fred og kun fred må herske mellem det enkelte menneske og Gud og mellem mennesker.”

På femtedagen for Maria-åbenbaringerne var der omkring 15.000 mennesker forsamlet på bjerget sammen med børnene. De kommunistiske myndigheder i landet nærede stor modvilje mod begivenhederne. De forfulgte børnene og prøvede med alle midler at stoppe ”postyret”, som de kaldte det. Gennem hele perioden med forfølgelser fra myndighederne fortsatte Jomfru Maria hver dag med at åbenbare sig for børnene.

I begyndelsen fik børnene, nu kaldet seere, daglige åbenbaringer af Jomfru Maria. Ud over disse daglige åbenbaringer modtog de også hemmeligheder om fremtiden. Jacov, Mirjana og Ivanka har modtaget ti hemmeligheder hver, og deres daglige åbenbaringer er ophørt. Efter den tiende hemmelighed lovede Jomfru Maria dem, at hun resten af deres liv ville åbenbare sig for dem en gang om året. Vicka, Ivan og Marija har hver modtaget ni hemmeligheder og ser dagligt Jomfru Maria. Tre af hemmelighederne er kendt af alle seerne og vil blive offentliggjort i seernes levetid, når Jomfru Maria giver sin tilladelse.

Alle seks seere har fået en særlig opgave af Jomfru Maria. Mirjanas opgave er at bede for de ikketroende. Ivankas opgave er at bede for familier. Jakov og Vickas opgaver er at bede for de syge. Ivans opgave er at bede for de unge og for præster. Marijas opgave er at bede for sjæle i purgatoriet (skærsilden). Ud over sin særlige opgave modtager Marija den 25. i hver måned et budskab til hele menneskeheden. Der bliver set frem til det månedlige budskab med forventning og glæde af millioner af mennesker verden over. Bøn er det centrale i Jomfru Marias budskaber."