Guide til Hærvejen

Sov godt på din sommervandring på Hærvejen

Idyllisk ser det ud - udsigten over Kongeåen. Grænsen mellem Sønderjylland og det øvrige Jylland krydser Hærvejen ved Frihedsbroen i byen Rødding, der indtil genforeningen i 1920 var en del af Nordslesvig. Foto: Elisabeth Lidell

Den jyske højderyg udgjorde i forgangne tider en beskyttende vej for rejsende op gennem Jylland. Hærvejen, som den siden blev kaldt, er i dag mere befolket af pilgrimme og andre vandrere, og deres overnatningsvilkår er fine

For 10. år i træk skal jeg vandre op gennem Jylland med grupper. Undervejs på den 1000-årige pilgrimsrute vil vi besøge gamle kirker, have andagter i det fri, vandre i perioder af stilhed, men undervejs vi får også rig lejlighed til at udveksle erfaringer fra vores livsvej.

Vi går ca. 20 km. om dagen gennem naturskønne områder med skove, kildevæld, lyngbakker, langs sø og vandløb, gennem byer og landdistrikter.

Her kan man læse om sidste sommers vandring på Hærvejen: Vandringer på den jyske højderyg.

Herbergerne langs Hærvejen blev indviet i 2008, så det første år overnattede vi på vores liggeunderlag i sognegårde, på kroer, i sportshaller og i præstegårde. Maden fik vi på kroer og lignende, så undervejs fik vi rigeligt med flæskesteg, brun sovs og udkogte kartofler.

Nu har min mand, Andreas Blinkenberg, sørget for, at vi ligger på gode madrasser i køjesenge, ligesom køkkenfaciliteterne fremmer en sund og god kost.

Vi har nu opdateret listen over herberger langs Hærvejen (på dansk, tysk og engelsk). Herbergerne er åbne for de vejfarende i juni, juli og august måned. Hvis man imidlertid ønsker at vandre i maj eller september, kan man rette henvendelse til herbergsejerne og forhøre sig om mulighed og pris i ydersæsonen. Brochurerne kan fås ved henvendelse til blinkenberg.andreas@gmail.com

Andreas og jeg glæder os over, at belægningen på herbergerne langs Hærvejen i fjor steg med 20%. Der var 6000 overnatninger i sæsonen svarende til et gennemsnit på seks gæster om dagen på hvert herberg. Og der er stadig plads til flere!

Hærvejens forlængelse i Nordjylland
For to år siden kortlagdes Hærvejens forlængelse nordpå (se artikel: Nordjysk del af Hærvejen var "the missing link" mellem Nord- og Sydeuropa).

De nordjyske Hærvejsruter forbinder Hærvejen fra Viborg med de norske og svenske pilgrimsruter, der går mod hhv. Nidaros i Trondheim via færgeforbindelse fra Hirtshals – og Vadstena via færgeforbindelse fra Frederikshavn.

Europarådet har i 2010 udpeget Hærvejen som del af de europæiske kulturruter, der bl.a. har forbindelser til de store pilgrimsmål Rom og Santiago de Compostela. Kort over ruterne i Nordjylland kan ses på hjemmesiden www.haervej.dk.

I forsommeren 2015 prøvevandrede Andreas den nordjyske rute fra Hirtshals til Viborg sammen med en gruppe nordjyske pilgrimme og tilrejsende. Det er en flot vandrerute langs kysten, der veksler fra brede sandstrande til høje klinter, der er under stadig forandring under havets erosion.

Ruten veksler mellem de kendte turistbyer Løkken, Lønstrup og Blokhus og strækninger med fredfyldte klitplantager og åbne strøg. Langs Tranum og Slettestrand følger ruten de markante indlandsskrænter med dybe slugter, der vidner om en tid, da havniveauet var højere omkring Nordjylland. Her drejer ruten væk fra Vesterhavskysten og går mod syd over Aggersundbroen til Løgstør med udsigt til de noget fredeligere farvande i Limfjorden.

Videre mod syd fulgte gruppen Himmerlandsstien - en nedlagt jernbane - gennem dyrkede landbrugsstrøg og tidligere stationsbyer. De passerede den driftige industriby Års og overnattede i den gamle skole ved Testrup Kloster. Den sidste strækning passerer igen Limfjorden ved Hjarbæk, videre mod Viborg blev pilgrimmene modtaget i Bispegården og overdrog i Domkirken vandrestafetten til en ny gruppe, der fortsatte ad Hærvejen mod Rom. 

Vandringen var et led i den internationale vandring "Pilgrim crossing borders", som blev afholdt i 2015 fra Trondheim til Rom. Gruppen fulgte delvis den afmærkede vandrerute, og medlemmer af Nordjysk Pilgrimsforening stod for logistikken i form af bagagetransport og indkvartering i menighedshuse, spejderhytter, campinghytter m.m. 

Andreas har nu med støtte fra Realdania brugt vinteren til at finde overnatningssteder (idrætscenter, gammel kro, kirkelade, hostel, vandrehjem, campingcenter, gammel skole, kursuscenter og lignende) fra Viborg via Aalborg til Frederikshavn (11 steder, i alt 191 km.) og via Aggersund til Hirtshals (12 steder), i alt 209 km.

Andreas har fundet lokaliteterne gennem rekognoscering i området, møder med kommuner og planlæggerne af de nordjyske Hærvejsruter samt ved søgning på internettet i perioden april 2015 – april 2016. Efterfølgende har han haft møder med værter og ejere med henblik på at aftale de nærmere forhold angående driften. 

Her kan vandrere og cyklister nu i sommermånederne overnatte for 100 kr. I nærværende projekt arbejdes med mindre steder på ca. 10 sengepladser. Vi har i foreningen Herberger langs Hærvejen lavet informationsbrochurer til begge strækninger i Nordjylland. De indeholder adresser og billeder af herbergerne. Disse brochurer kan ligeledes fås ved henvendelse til blinkenberg.andreas@gmail.com 

Yderligere information om rute, adresser, indkøb og lignende kan ses på hjemmesiderne www.haervejsherberger.dk og www.haervej.dk samt på Facebook www.facebook.com/haervejsherberger.

Elisabeth Lidell er pilgrimspræst, retræteleder og åndelig vejleder. Man kan læse mere om Elisabeth Lidell på hendes hjemmeside www.elisabethlidell.dk.

Samtale ved Bølling Sø ca. 10 km. vest for Silkeborg - juni 2016. Foto: Elisabeth Lidell
Dollerup Bakker og den 31 meter dybe Hald Sø ved Viborg udgør ét af landets mest kendte naturområder. Her forceres en stigning ved Dollerup Bakker august 2016. Foto: Elisabeth Lidell
Den internationale pilgrimsgruppe ved herberget Lindely, Kliplev ved Aabenraa. Foto: Elisabeth Lidell
Lokale ildsjæle foran herberget Skivum Herberg ved Aars. Fra venstre Knud Ottosen, Heidi Nielsen, Mogens Sørensen, Andreas Blinkenberg, ukendt person samt Birgit Christensen. Foto: Elisabeth Lidell
Sønderjylland. Foto: Elisabeth Lidell