Pinse

I foråret er der masser af kristne højtider at holde styr på, og en af dem er pinsen. I temaet her gives gode tips til, hvordan man kan fejre højtiden. Læs også, hvordan man finder ud af, hvornår pinsen falder i forhold til påsken. Ligesom man kan blive klogere på, hvordan pinsehøjtiden er skildret i kunsten, og så kan man gå på opdagelse i Grundtvigs pinsesalmer. Sidst, men ikke mindst kan man læse om den første pinse i Apostlenes Gerninger kapitel 2.
Pinsen er nok den af vores højtider, der er sværrest at gribe om. Men som tegningen illustrerer, er historien bag pinsen, at Helligånden i skikkelse af en hvid due kom ned fra himlen som tunger af ild og gjorde Jesu disciple i stand til at tale alle sprog, så de efterfølgende kunne sprede de kristne budskaber. Morten Voigt
1. Pinsen kort fortalt

Kirkeårets tredje store fest efter jul og påske er pinsen. Men pinsen er en højtid, der kan være lidt uhåndgribelig, for mange har nemlig svært ved at forstå fænomen Helligånden. I Bibelen beskrives Helligånden som en tolk, der sammen med Faderen og Sønnen udgør treenigheden.

I pinsen fejrer kristne verden over, at Helligånden kom til disciplene og gjorde dem i stand til at tale adskillige sprog og dermed sprede det kristne budskab i hele verden.

Pinseunderet foregik i Jerusalem, hvor alle disciplene var forsamlet 50 dage efter Jesu opstandelse. Da påsken falder forskelligt år efter år, påvirker det også vor tids pinsefejring, der dog altid falder syv uger efter påsken og derfor er indsnævret til enten at falde i maj eller juni.

2. Hvad er pinse?
Med video

Forstå pinsen på et minut

Hvad er pinse, hvad vil det sige, at det er kirkens fødselsdag og hvem er Helligånden? Se videoen og få styr på helligdagen

De 10 vigtigste ting at vide om pinsen

Den kristne pinse er fejringen af Helligåndens komme til verden efter Jesu død, opstandelse og himmelfart. Ifølge kristendommen er Helligånden udtryk for Guds nærvær i verden, der til stadighed skaber og fornyr troen og kirken

Spørg

Hvornår falder pinsen i forhold til påsken?

Pinse er en fordanskning af det græske pentekosté, der betyder ”den halvtredsindstyvende” (dag efter påske), svarer cand.theol. Jørgen Kjærgaard

3. Helligånd og pinse
Indføring

Hvad betyder det, at pinsen er helligåndens højtid?

Når kirken holder pinse, fejrer den samtidig helligåndens tilstedeværelse i mennesket. Helligånden er en tolk, som gør det muligt at høre og forstå Jesu ord

Helligåndens mange navne

Går man i kirke pinsedag, møder man gennem salmer og tekster mange navne på Helligånden. Hvad betyder de, og hvad er deres baggrund?

Spørg

Hvad er Helligånden?

Helligånden forstås bedst som en kraft – dybest set som Guds kraft, der virker usynligt på mange måder, svarer dr. theol. Helge Kjær Nielsen

4. Bibelen om pinse

Læs Peters pinseprædiken

Pinsedag, da disciplene var samlet, skete "pinseunderet," hvor Guds ånd dalede ned over disicplene. Her holdt apostlen Peter en berømt prædiken - læs den her

Hvad står der i Bibelen om pinsedag?

I Bibelens 'Apostlenes Gerninger' berettes om pinsedag, som er fejringen af Helligåndens komme og kirkens fødselsdag. Læs om historien her

Hvad står der i Bibelen om Helligånden?

Helligånden, som fejres i pinsen, er ifølge Bibelen, den kraft, der er til stede både ved skabelsens morgen og ved kirkens begyndelse

5. Pinse i kunsten
Billedserie

Sådan skildres pinsen i kunsten

Hvad har apostlen Peter med pinsen at gøre? Hvordan foregår tungetale? Hvorfor bruger man duen som symbol på pinse? Læs mere om pinsens historie og se en række forskellige kunstneriske bud på højtiden

6. Pinsens salmer og bønner
Interaktiv salmeguide

Gå på opdagelse i Grundtvigs kendte pinsesalme

Hvad betyder "alt den Ånd, som daler" og "Jesu-navnets offerskål"? Bliv klogere på, hvad Grundtvig egentlig siger i den kendte pinsesalme "I al sin glans nu stråler solen"

Sådan beder du en pinsenovene

Perioden mellem Kristi Himmelfart og pinse, de ni dage, hvor apostlene sad i Jerusalem og ventede på Helligånden, kan man markere ved at bede en pinsenovene. Læs her hvordan

7. Sådan kan du fejre pinse

5 tips til din pinse

Pinsen er en af de højtider, der ikke er forbundet med mange folkelige traditioner. Her har du fem idéer til din pinsefejring

10 tip til en åndelig pinseferie

Her er din guide til en pinse fuld af ånd, hvad enten du foretrækker at tilbringe den i kirken eller i naturen, sammen med andre eller i dit eget gode selskab

8. Hvad betyder pinsen for dig?

Pinsen er kirkens fødselsdag

Luthersk kristendom lægger stor vægt på ordet. Men det betyder ikke, at luthersk kristendom er u-åndelig. Synspunkt af frikirkepræst Magnus Nørgaard Sørensen

Steen skovsgaard fortæller

Pinsemorgen dansede solen over Jerusalem

Mens Helligånden blev fejret og fejede igennem salen ovenpå, stod jøderne nedenunder og gennemførte deres gamle og traditionelle bønner, som de altid har gjort, skriver Steen Skovsgaard om at opleve den kristne og jødiske pinse på én og samme morgen

Pinse i kirken

Glædelig pinse fra sognepræst Rasmus Nøjgaard

Pinse blev begyndelsen på en ny tid for de kristne. Lovens strenge tid var forbi, og et nyt fællesskab begyndte: kirkens tid, skriver sognepræst Rasmus Nøjgaard i sin refleksion over prædikenen til pinsesøndag

Pinserefleksioner

Mikael Wandt Laursen: Pinsen fortæller os, at Gud er nærværende

Gud ønsker ikke, at vi skal gå glip af noget eller være ringere stillet end de første disciple. Helligånden er kommet, for at vi også i vores kultur og med vores udtryksmåde kan opleve og erkende, at Gud er til stede iblandt os, skriver generalsekretær i FrikirkeNet Mikael Wandt Laursen

9. Pinse i andre religioner

Sådan tolker verdens kirker pinsen

Katolikkerne, de ortodokse kirker og pinsebevægelsen fejrer alle pinse - men med forskellig baggrund og på meget forskellige måder

Helligånden i verdensreligionerne

Pinsen er den kristne fejring af Helligåndens komme til disciplene og af kirkens tilblivelse. Men hvad siger religionerne egentlig om Helligånden?

Pinsen er også en jødisk fest

At påsken udover at være en kristen højtid er og oprindelig var en jødisk fest ved de fleste. Men det er nok de færreste, der tænker over, at det forholder sig på samme måde med pinsen

10. Pinse-quiz
Quiz

Test din viden om pinse

Hvor godt har du styr på de bibelske fortællinger om pinsen? Hvad er Helligånden for en størrelse? Og hvordan var det nu, pinsekirken opstod? Test din viden her!

11. Mere om kirkeårets mærkedage
Specialhistorie

Overblik: Alt om kirkeåret

Den kristne kirke har sin egen kalender, nemlig kirkeåret, som begynder 1. søndag i advent. Her kan du finde tekster og inspiration til hver dag i kirkeåret

12. Seneste artikler om pinse

Pinsesalmer er bønner til helligånden

En stor del af salmebogens pinsesalmer er formuleret som bønner til Helligånden. Kristendom.dk introducerer 8 af de mest populære salmer til pinsen

Specialhistorie

Hvad ved vi egentlig om Helligånden?

Vi kan takke Helligånden for kristendommens udbredelse i verden, ligesom den har præget vores syn på blandt andet folkeånd. Men hvad ved vi egentlig om ånden, der dalede ned fra himlen som tunger af ild, og som kan blive kirkens svar på stadigt flere danskeres spirituelle søgen?

Pinserefleksioner

Anders Gadegaard: Uden pinse var vi alene om alt

Pinsebudskabet er, at Ånden ikke kun befinder sig udenfor alt, i himlen, men også har taget bolig her i verden som den bestemte ånd, vi kender fra fortællingen om, hvad Jesus sagde og gjorde i levende live, skriver domprovst i København Anders Gadegaard i sine refleksioner over pinsen

Quiz

Test din viden om pinse

Hvor godt har du styr på de bibelske fortællinger om pinsen? Hvad er Helligånden for en størrelse? Og hvordan var det nu, pinsekirken opstod? Test din viden her!

Pinserefleksioner

Nana Hauge: I begyndelsen var Ånden

I kirkens lange historie har det ofte set ud som om, at Ånden havde forladt den, og alt var gået i stå. Sådan er det også nu efter mange måneder med låst dør. Men Ånden har ikke forladt os, skriver sognepræst Nana Hauge i anledning af pinsen

Pinserefleksioner

Mikael Wandt Laursen: Pinsen fortæller os, at Gud er nærværende

Gud ønsker ikke, at vi skal gå glip af noget eller være ringere stillet end de første disciple. Helligånden er kommet, for at vi også i vores kultur og med vores udtryksmåde kan opleve og erkende, at Gud er til stede iblandt os, skriver generalsekretær i FrikirkeNet Mikael Wandt Laursen

De 10 vigtigste ting at vide om den treenige Gud

Det særlige ved kristendommen er dens forståelse af Gud. Gud er treenig, hvilket vil sige, at Gud giver sig til kende som tre personer: Som Skaberen, som Sønnen, Jesus Kristus, og som Helligånd. Hvad vil det så sige?

Indføring

Hvad skete der ifølge Bibelen mellem påske og pinse?

Hvor var den opstandne Jesus mellem påskemorgen og himmelfarten? Og hvad foretog hans disciple sig? Evangelierne fortæller os meget lidt. Vi prøver med denne artikel at samle op på de få oplysninger

Interview

Sognepræst: Helligånden er uhåndgribelig for mange

I takt med, at verden bliver mere og mere kaotisk, er der opstået et naturligt behov for nærvær og fordybelse, mener sognepræst Poul A. Beck. Det nærvær kan ifølge ham findes ved at åbne sig for Helligåndens fylde, hvilket han inviterer sine læsere til med bogen ”Tag Ånden ved hånden”

Korshærspræsten skal trykke på speederen og vise, at der er Helligånd til stede

For korshærspræst Morten M. Aagaard, som arbejder for Kirkens Korshær i hjertet af Aarhus, er denne tid i kirkeåret helt unik for hans arbejde. Kristi himmelfart giver plads til pinsen og Helligåndens virke på jorden, som er centralt i arbejdet med samfundets udsatte

Se flere