Helligåndens kraft skaber hellighed i os selv

Gud er den eneste, som er hellig, men Helligåndens kraft kan skabe helligheden i os selv, mener Laurence Freeman.

Helligånden sprænger alle grænser og bruger alle sprog. Men det kræver, at vi bliver stille indeni, så vi kan høre suset af Helligånden, siger benediktinermunk og leder af Verdenssamfundet for Kristen Meditation Laurence Freeman

”Når det er pinse, er det kirkens fødselsdag. Den tid, hvor disciplene overvandt deres frygt og fik energi til at gå ud og forkynde,” lyder det fra benediktinermunk Laurence Freeman.

Han er, ud over at være benediktinermunk, leder af Verdenssamfundet for Kristen Meditation (WCCM). Søndag afsluttede han et tre-dages besøg i Danmark ved at prædike i en godt fyldt Helligåndskirke i København i søndags. Her talte han om vigtigheden af opmuntring og af at meditere, så den enkelte kan blive stille og give plads for dén Helligånd, der ikke kun kommer til menneskene oppefra, men også indefra.

En Helligånd, der er nødvendig for os mennesker:

”Og det, som fik disciplene til at turde, var Helligånden. Det vil Helligånden altid gøre. For det er Helligåndens natur at samle og formidle – på alle mulige måder og alle mulige sprog. Helligånden tilhører nemlig ikke kun en enkelt gruppe eller en bestemt religion. Helligånden er så stærk en kraft, at den bryder igennem alle mure, sprænger alle grænser og er frit tilgængelig for alle i hele verden – hele universet. Den er overalt og til alle tider.”

Det er også derfor, at Laurence Freeman opfordrede os til at søge stilheden inde i vores sind, så vi kunne blive lydhøre omkring livet, verden og os selv – og så Helligånden kunne komme frem og til orde, ikke kun ovenfra, men også inde fra os selv.

For Helligånden er Talsmanden, der indtager og ekspanderer vores liv med evangeliet – og det er meget nødvendigt i en tid, hvor vi befinder os i en følelsesmæssig og værdimæssig krise her i Vesten, som meldingen fra Laurence Freeman var.

”Ja, vi behøver en ny hellighed, som også den franske filosof og mystiker Simone Weil skrev om det i bogen Waiting for God”, siger Laurence Freeman.

Heri kan man blandt andet læse om, at mennesket dybt inde i hjertet længes efter det gode – og at det samtidig også er en længsel efter det, som ikke er af denne verden. Og at dette er Gud og Faderens væsen.

For Gud er den eneste, som er hellig, men Helligåndens kraft kan skabe helligheden i os selv, mener Laurence Freeman.
 
”Dette gode er netop Helligånden, som kommer til os – og som går igennem alt og gør, at vi kan glemme vores frygt og gå ud i verden, som disciplene kunne det og skabe fred og glæde. Men det kræver, at vi bliver stille indeni, så vi kan høre suset af Helligånden og mærke, hvad vi skal. En stilhed, som kan nås med meditation og bøn,” slutter Laurence Freeman.