Indføring

Derfor fejrer vi pinse

Helligåndens nedstigning. Maleri af Titian (1488 - 1576) i kirken Santa Maria della Salute i Venedig. Foto: Renta Sedmkov - Fotolia

Hvornår fejrer man pinse? Hvad betyder helligånden, og hvad vil det sige, at det er kirkens fødselsdag? Få baggrunden for den sidste af forårets kristne højtider, og gå på opdagelse i maleriet "Helligåndens nedstigning"

Det er blevet sommer, og det er tid til at holde pinsefri og se pinsesolen danse. Men hvad er det egentlig, vi fejrer?

Foråret er fyldt med kristne fejringer. De fleste af os kender til historien om Jesu død og opstandelse i påsken, og i sidste weekend fejrede vi, at Kristus for til himmels. Nu står den sidste af forårets højtider, pinsen, for døren, og det er en fejring, der byder på mange spændende og svære begreber - fra Helligånd til tungetale.

Pinsen er den kristne højtid, hvor man fejrer Helligåndens komme. Den fejres i over to dage: Pinsedag, som altid er en søndag, og 2. pinsedag, som er mandagen lige efter.

Her kan du blive klogere på, hvad pinse egentlig er og nederst i artiklen kan du gå på opdagelse i et maleri af pinseunderet og se, hvad det gik ud på.

Få forklaret pinsen på et minut af sognepræst Lars Gustav Lindhardt:

Hvor og hvornår?

Den første pinse foregik i Jerusalem, hvor alle disciplene var forsamlet. Dernæst hele verden for disciplene blev sendt i alle retninger med budskabet.

Der er altid 50 dage, eller syv uger, mellem påskedag og pinsedag. Da påsken falder forskelligt år efter år, påvirker det også pinsen, der dog altid falder i maj eller juni.

Baggrunden

Jesu disciple, som skulle ud i verden og fortælle om den genopstandne frelser, var efter Kristi Himmelfart modløse og uden tro på den opgave, som de var blevet stillet af Jesus.

Det ændrede sig radikalt, da Helligånden pinsedag kom til jorden. I Bibelen hedder det, at "... tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige". (Apostlenes Gerninger kapitel 2.)

Pinsen kaldes derfor også kirkens fødselsdag, fordi det dermed blev muligt at udbrede evangeliet til alle folkeslag.

Centrale personer

Jesus: Guds Søn, som blev menneske, da han julenat blev født af jomfru Maria i stalden i Betlehem. Ifølge kristendommen har Jesus ved at dø for menneskenes skyld langfredag og derefter påskemorgen genopstå en gang for alle taget alle synder på sig og sikret alle, der tror på ham, et evigt liv. Senere mødte han igen disciplene, og pålagde dem med missionsbefalingen at gå ud i verden for at forkynde evangeliet og læren om den genopstandne.

Helligånden:Helligånden er den tredje part vi nævner, når vi i for eksempel trosbekendelsen taler om Faderen, Sønnen og Helligånden. Helligånden er altså en del af treenigheden, men en ikke-fysisk størrelse. Af samme grund har det været svært for mange at forholde sig rigtigt til Helligånden og dens virke. Duen har for eksempel været et meget brugt symbol på Helligånden. Det samme har forklaringer om, at nok kan Helligånden ikke ses, men den kan derimod mærkes. Helligånden kaldes også for Talsmanden.

Disciplene: De mænd, som gik rundt sammen med Jesus i de tre år, hvor han prædikede, og som efter hans død fortalte vidt og bredt om Jesus, hans liv og budskaber. I forbindelse med pinsen er der ingen, som skal fremhæves specielt.

Lær mere om pinsen

Tryk på knapperne i infobilledet og få styr på, hvad pinseunderet handler om: