Tonny Jacobsen: Helligånden arbejder stadig

Pinsen er ikke kun at se tilbage på det, der skete, men at vi i dag kan bede Helligånden om at fylde os på samme måde som i den første pinse, siger præst i Pinsekirken Tonny Jacobsen

Hvad betyder pinsen for dig?
For mig betyder pinsen, at kristendommen ikke bare er teoretisk eller en historie, men at jeg kan erfare Helligånden mit liv. Helligånden fortsætter sit virke på jorden i dag.

Den første pinse var en overraskelse, og som Jesus siger, så blæser Ånden hvorhen, den vil. Helligånden er Guds overraskelseselement, og er ikke rationel for mig, men griber ind, når Gud gør det.

Hvordan fejrer du pinsen?
Min tradition er ikke højkirkelig, men jeg fejrer pinsen ved at være kirke. Jeg er præst og prædiker tit selv.

Min bedste erfaring med at fejre pinse er, når man oplever det samme, som de første kristne gjorde. Det er, når folk bliver døbt med Helligånden.

Pinsen er ikke kun at se tilbage på det, der skete, men, at vi i dag kan bede Helligånden om at fylde os på samme måde som i pinsen. Pinsebevægelsen startede med sådan en erfaring for cirka 100 siden i USA. Det er den erfaring, der har skabt pinsekirken.

Hvilke erfaringer har du med Helligånden i dit daglige liv?
For mig er det afgørende, at jeg for mange år siden oplevede at blive døbt blive med Helligånden, efter jeg kom til tro. Jeg oplevede et nærvær af Gud, talte i tunger, og fik lyst og mod på at leve som kristen.

Man kan blive fyldt mange gange af Helligånden ifølge Bibelen. Karakteristisk bliver man det af at bede for syge, opleve profetiske ord, syner og drømme fra Gud. Det er ikke er mine analyser, men Guds inspiration til andre mennesker. Jeg erfarer det ikke hver dag, men det er de erfaringer, jeg lever mit liv på.

Helligånden kan virke abstrakt og utilnærmelig. Hvad kan man gøre for at opleve Helligånden?
Man kan gøre det, som de første kristne gjorde, nemlig at vente på Helligånden. De bad til Gud i perioden fra Kristi Himmelfart til pinse.

Man kan erfare Helligånden ved at søge ind i et fællesskab, som vil gøre personlige erfaringer med Helligånden og opsøge mennesker, som har den erfaring.

Bør andre kirker lægge mere fokus på Helligånden?
Ja. Den karismatiske kirke, som ikke kun er den klassiske pinsekirke, har fokus på Helligånden. Men der er også karismatiske kirker inden for folkekirken og den katolske kirke. Men for mange kristne er Helligånden stadig abstrakt.

Det er dog for mig svært at forstille mig en kristendom, som ikke indeholder Helligånden. Det vil være nedskrivning af kristendommen, synes jeg.