Indføring

Hvad betyder det, at pinsen er helligåndens højtid?

Ifølge pinseberetningen i Bibelen dalede tunger af ild ned på disciplene. Foto: Arkiv

Når kirken holder pinse, fejrer den samtidig helligåndens tilstedeværelse i mennesket. Helligånden er en tolk, som gør det muligt at høre og forstå Jesu ord

Pinse kommer af det græske ord pentecoste, der betyder halvtreds. Det bliver nemligpinse 50 dage efter påskesøndag. Pinsen dækker tidsligt over selve Pinsedag og 2. Pinsedag.

Evangeliernes forkyndelse

Pinsen er kort fortalt glædesfesten for Helligåndens tilstedeværelse i mennesket. Den erkirkeårets tredje store festefter jul og påske. Pinsen ernok den mest oversete af højtiderne.Det kan skyldes, atmange har svært ved at forstå, hvilket fænomenHelligånden er.

Bibelen beskriver Helligånden som tolk. Den dannersammen med Faderen og Sønnen Treenigheden,som gør det muligt formennesker at høre og forstå Jesu ord, ligesom det for disciplene blev muligt at udbrede ordet, dengang Helligånden første gang viste sig for dem.

Disciplene havde siden afskeden med Jesus, da han for til himmels -det kirken fejrer Kristi Himmelfart, været mismodige og uden energi. Men så kom Helligånden, og de blev fyldt meddens kraft og kunnnemed fornyetstyrke gå ud og forkynde evangeliet. Pinsenkaldes derfor kirkens fødselsdag, fordi det blev muligt at udbrede Jesu lære til alle folkeslag.

Julens billede erbarnet i krybben, hyrderne og stjernen. Påsken har korset og den tomme grav. Men hvilket billedehar pinsen?

Helligånden er ofte blevet sammenlignet med vinden.Man kan ikke se vinden, menman kan se, hvad den gør: Får træet til at svaje og håret til at blafre. Helligånden skal således sørge for, at Guds ånd, vilje og ord er altid og alle steder, hvor deter Gud selv, som er tilstede, og de forskellige situationer ogudtryk viser hans store mangfoldighed.

Duen

Pinsen udtrykker, at Helligånden "daler" ned ogbliver blandt menneskerne, nu hvor Jesus ikke er i blandt dem.

Duen erderfor et andet yndetbillede på Helligånden - isæri kunstens verden, fordi duen er et gammelt bibelsk symbol på en budbringer.IDet Gamle Testamente var detduen,der vendte hjem med olivengrenen til Noah på arkenFørste Mosebog 9.I Det Nye Testamente døber JohannesDøber Jesus i Jordanfloden, hvor Helligånden daler ned over Jesussom en due Matthæusevangeliet 3, 16.

I nogle kirker hænger duen over prædikestolen som inspiration for den præst, der på dette sted skal forkynde Guds evangelium.