Nyt lys over dramatikeren Munk

Kaj Munk, præst og forfatter. (Udateret arkivbillede) Foto: .

Kaj Munks skuespil og prædikener er nu digitaliseret og på internettet. Deriblandt nyfundet dramatik, som viser, at digterpræsten fra Vedersø eksperimenterede med det moderne teater

Med et seminar for Kaj Munk-forskere markerer Kaj Munk Forskningscentret på Aalborg Universitet i dag afslutningen på det store arbejde med digitalisering af Munks samlede dramatik og kendte prædikener. Det drejer sig om i alt 69 skuespil og 295 prædikener, der nu er lagt ud på internettet. Blandt skuespillene er flere hidtil ukendte, som er fundet i de Munk-papirer, Aalborg Universitet købte af arvingerne i 2005, og som blev årsag til oprettelsen af forskningscentret.

Skuespillene kaster nyt lys over dramatikeren Munk og rykker ved det billede, vi normalt har af ham som manden, der ville genindføre det store drama, fortæller Marc Auchet, professor emeritus i nordisk litteratur ved Sorbonne Universitetet i Paris og Kaj Munk-ekspert.

"Det giver først og fremmest et mere nøjagtigt billede af Kaj Munk som dramatiker, og selvom der mest er tale om ufuldendte skuespil, viser de, i hvilken retning han arbejdede. Noget minder mest om det absurde teater. Det er meget mere moderne end mange af de andre stykker, vi kender af Kaj Munk. Han eksperimenterede med stoffet på en måde, som er meget interessant, og som viser, at hans dramatik er bredere, end man sædvanligvis tror."

I første omgang er det kun forskere, der har adgang til Kaj Munks digitaliserede værker, men på længere sigt skal det være åbent for alle.

"Vi har derfor gjort meget ud af at udarbejde kommentarer med oplysning om tilblivelseshistorie og et stort noteapparat, som blandt andet forklarer de gamle ord og formuleringer, Kaj Munk bruger," fortæller Auchet.

"Det hele er der, og vi har fra begyndelsen særligt tænkt på gymnasieelever, men meningen er, at alle skal have adgang til det."

Det vil de få, når spørgsmålet om ophavsrettigheder er afklaret. Indtil da kan forskere bruge det digitaliserede tekstmateriale via Det Virtuelle Forskerværksted for Kaj Munk, et helt nyt tekstdatabase-system, som en af centrets ansatte, adjunkt Ulrik Sandborg-Petersen, har skabt. Det udmærker sig ved en avanceret søgefunktion, og forskerne i Det Virtuelle Forskerværksted for Kaj Munk Studier kan via websitet bidrage med nye kommentarer til dramaerne og prædikenerne.

Forskningscentret fortsætter nu med at digitalisere Kaj Munks journalistik.

"Bagefter står så en del ting, som stadig mangler, hans lyrik for eksempel, men vi har først og fremmest valgt at koncentrere os om de områder, hvor Kaj Munk, set med vores øjne, virkelig er central, og det vil sige som dramatiker, teolog og samfundsdebattør," fortæller forskningsleder, dr.phil. Søren Dosenrode.

Af de 295 prædikener, som nu er digitaliseret, har de 200 ikke tidligere været publiceret. Journalistikken, som man nu forsøger at få overblik over, er meget omfattende, da Kaj Munk skrev i mange forskellige aviser og tidsskrifter. H.H. Siegumfeldts arkiv, som forskningscentret fik foræret i 2006, omfatter alene 25 bind med artikler. Forskningscentret håber at afslutte digitaliseringen af journalistikken til sommer, og til den tid har man brug for flere penge, for så er den oprindelige bevilling på syv millioner kroner brugt op.

steens@k.dk