Reportage

Fries Before Guys startede dialogen om tro

Kristuskirken på Nørrebro blev torsdag aften forvandet til selskabslokaler for unge studerende. Foto: Ida Ploug Parhus

De unge skal kunne snakke om tro, mener 15 kirker og kristne organisationer, som den 19. september inviterede studerende i København på helstegt pattegris, fællesskab og åben dialog i den baptistiske kirke, Kristuskirken, på Nørrebro. Visionen førte til alternative idéer som cykelværksteder og feministiske podcast stjerner

”Det er nemmere at finde ting, der adskiller os end ting, der forbinder os,” fortæller Josephine Kuhn, der udgør den ene halvdel af den populære podcastduo Fries Before Guys.

I aften er de to veninder og offentlige stemmer blevet æresgæster til den udadvendte begivenhed, Connect København, under temaet: Er Gud kun for gamle damer og kedelige præster?

Titlen klinger dog lidt ironisk, siden omkring 250 studerende, som enten er troende eller finder dialogen om tro interessant, har fyldt samtlige borde i Kristuskirkens kirkeskib.

Kombinationen af kirkebygningens rungende akustik og de mange ivrige samtaler giver associationer til diverse street food haller og gadekøkkener. Samtalerne ved bordene kredser om emnerne tro og fællesskab, inspireret af de to kvinders dialog på scenen.

Det er svært at være ny i kirken

Aftenens emne er i de to veninders spontane podcast-ånd gået fra at handle om deres personlige oplevelser med tro til, hvordan det kristne fællesskab kan virke ekskluderende på folk, der ser det udefra. Samtalen på scenen bærer dog en rød tråd af intimitet og ærlighed, mens den blufærdighed, der ofte omringer samtaler om tro, er lagt til side for en aften.

”Kirken skal invitere folk til at have dialoger om sex,” siger Nanna Hovgaard som svar på et spørgsmål fra en kristen mand fra publikum, der vil vide, hvad kirken kan gøre for at være mere inkluderende.

Nanna Hovgaard og Josephine Kuhn deler i løbet af aftenen både personlige oplevelser i det kristne fællesskab og egne erfaringer med tro. Dialogen ender et sted, hvor troen bliver italesat som smuk, men hvor de fleste kristne fællesskaber kommer til kort i at kunne inkludere alle i fællesskabet.

”Troen er ikke kun for gamle damer og kedelige præster, men det kan stadig være svært at være ny i en kirke,” fortæller Nanna Hovgaard, som selv har gået i kirke i hendes barndom, men som teenager ikke følte sig inkluderet.

Kan det nære fællesskab rumme alle?

Kristian Nakskov Kappel arbejder som studentersekretær i Kristeligt forbund for Studerende, der er en kristen studenterorganisation og en del af Connect København. For ham er Nanna Hovgaard og Josephine Kuhns oplevelse af at føle sig uden for det kristne fællesskab et næsten uundgåeligt problem, som dog skal kæmpes imod.

"Det er meget svært at have et nært fællesskab, som ikke er en smule ekskluderende. Jeg har selv oplevet at føle mig udenfor i den slags fællesskaber i forskellige sammenhænge, også udenfor kirken. Når folk taler på samme måde og går i det samme tøj, føler man sig nemt udenfor. Det kæmper vi imod, men vi bliver nødt til at erkende, at det er svært," fortæller Kristian Nakskov Kappel.

Nanna Hovgaard og Josephine Kuhn forklarer, hvordan deres valg af livsstil, som for eksempel at have sex med deres kærester inden ægteskab, har været noget, der har fået dem til at føle sig uegnede til at tage del i et kristent fællesskab.

"Jeg følte, der var et ideal om, hvordan den 'rigtige kristne' så ud," forklarer Josephine Kuhn fra scenen.

Tro er et tabu

Nanna Hovgaard og Josephine Kuhn er enige i, at tro kan være et tabu, da det er en svær og personlig samtale at tage over fredagsøllen.

"Hvis du siger, at du er kristen, føler folk pludselig, at de har ret til at stille dig vildt personlige spørgsmål. Så kan man også føle, at man skal stå på mål for alle andre kristne, når man siger noget om sin tro," forklarer Josephine Kuhn, som har haft mange nære venner, som er personligt kristne.

Kristian Nakskov Kappel er glad for, at det netop var Fries Before Guys, de valgte at invitere til aftenen.

"De er bare enormt gode til at sætte ord på tro, på en måde som alle bliver klogere af, inklusive mig selv. De tør tage emnerne op og skabe et rum, hvor de unge kan tale om det, der ellers kan være svært at tale om," forklarer Kristian Nakskov Kappel.

Podcastduoen blev netop gæster til aftenens arrangement for at skabe dialog, og det falder godt i spænd med det, Kristeligt Forbund for Studerende ønsker at opnå.

”Vores slogan er 'Plads til mening', så det er vigtigt for os, at der er en lav dørtærskel," forklarer Kristian Nakskov Kappel.

Tiden det tager at fikse en cykel

En af de drivende faktorer for Connect København er, at alle unge studerende skal have muligheden for at komme et sted hen, hvor de kan snakke om tro. I to dage op til aftenen har frivillige fra kirkerne derfor været ude og fikse de studerendes cykler. Helt gratis.

”Vi tænkte over, hvad de fleste studerende har til fælles. Og det er jo cykler – så hvis man skal vise Guds kærlighed i handling, så kan man jo fikse nogle cykler for dem,” forklarer Thomas Laugesen, som er præst i Kirken og Kulturcenteret på Nørrebro.

Udover at være næstekærlige gerninger, har cykelreperationerne også været en god mulighed for de frivillige for at falde i snak med de studerende og invitere dem til arrangementet i aften, hvor tro er et uundgåeligt emne.

”Det interessante er at prøve at få en snak i gang. Som samfund har vi fjernet religionen fra det offentlige rum i en sådan grad, at vi næsten er blevet analfabeter i at snakke om tro,” fortæller Thomas Laugesen, som har været med ude og fikse cykler begge dage.

For Thomas Laugesen er det vigtigt, at man som et kristent fællesskab tør række ud og invitere folk ind i fællesskabet. Han mener, at budskabet om Jesus er relevant for alle.

"Jesus er for alle. Vi som kristne har noget at byde på, som er relevant i dag. Derfor er det også vigtigt, at vi tør give det videre til andre," fortæller Thomas Laugesen.

Connect København fik fikset over 200 cykler på to dage og håber at arrangementet kan blive endnu større næste år.

Aftenen bragte større forståelse

Aftenens dialog ender et sted, hvor forståelsen mellem de kirkelige og de ikke-kirkelige miljøer måske er vokset en smule. Linette Stidsen, en ung frivillig studerende, oplevede at aftenen skabte rum for at snakke om tro med sine veninder på en anden måde end normalt:

"Jeg havde to veninder med fra studiet, hvor debatten på scenen åbnede for, at vi kunne snakke om ting, der sker i vores liv i forhold til religiøsitet og tro."

Fries Before Guys var i hvert fald beærede over at blive inviteret ind i kirkens varme. De så det som et tegn på, at det nu er lidt lettere at snakke lige ud af posen på tværs af tro og religiøse fællesskaber. Som Josephine Kuhn udtrykte i en enkelt sætning:

"Yes mamma, we made it."

Fries Before Guys snakkede om deres oplevelser med tro med Kristian Bonde-Nielsen, frikirkepræst i Vanløse kirke. Foto: Ida Ploug Parhus
Omkring 200 studerende snakkede torsdag aften om tro og eksistens til den årlige begivenhed, Connect København. Foto: Ida Ploug Parhus