Hvad ved du om helligtrekonger?

Billed-ikon 335616

Hvad ved du om helligtrekongersdag? Iris

Helligtrekongersdag afslutter den kristne julefejring. Hvad ved du om dagens historie og skikke?

1. Hvilken bog i Bibelen?

Hvor i Bibelen kan man læse om de vise mænd?

2. Antal

Hvor mange vise mænd besøgte den nyfødte Jesus?

3. Kostbare gaver

De vise mænd havde meget fine gaver med til den nyfødte konge, nemlig guld, røgelse og myrra. Hvad er myrra?

4. En salme til dagen

Grundtvigs "Dejlig er den himmel blå" bliver sunget i mange danske hjem i juletiden. Men salmedigteren skrev den til brug ved helligtrekonger. Hvor mange vers er der i den oprindelige version af salme?

5. Hvor hviler deres ben?

I en tysk by opbevares de knogler, der menes at være de vise mænds relikvier. Hvilken by?

6. Dato

Hvilken dato fejres helligtrekonger?

7. Epifa-hvad-for-noget?

På samme dato som helligtrekonger fejres Jesu dåb. Denne fest kaldes "epifani-"festen. Hvad betyder epifani?

8. En særlig dag for italienske børn

Italienske børn glæder sig særligt til helligtrekonger. Hvorfor?

9. Fransk delikatesse

I Frankrig er der tradition for at spise en særlige kage på helligtrekongersdag. Hvad hedder den kage?

10. Astrologer eller astronomer?

De vise mænd var stjernetydere. Hvad hed den dansker, der som den første sørgede for, at astrologien forsvandt fra den officielt anerkendte astronomi?