QUIZ: Hvor meget ved du om opstandelsen?

Billed-ikon 20140718194622_0.jpg

Joakim Skovgaard: Kristus i de dødes rige, 1891-94. Efter korsfæstelsen stiger Kristus påskelørdag ned i dødsriget for at befri de fortabte. Foto: Statens Museum for Kunst

Påsken markerer Jesu død og opstandelse. Det er nogle af de vigtigste helligdage i den kristne kirkekalender. Test din viden om emnet i denne lille quiz

1. Tid til opstandelse

Hvilken dag opstod Jesus fra de døde?

2. De første vidner

Hvem kom først hen til graven i Lukasevangeliet?

3. Personen inde i den tomme grav

Hvilken skikkelse mødte dem inde i den tomme grav i Markusevangeliet?

4. Hurtigløberen

Hvilken mand spurtede først hen til graven i Johannesevangeliet?

5. Jesu første ord

Hvad er det første Jesus siger til sine disciple efter sin opstandelse i Matthæusevangeliet?

6. Tysk filosof om opstandelse

Hvilken tysk filosof skrev dette om opstandelsen?: "Enhver afsked er en forsmag på døden; enhver genforening er en forsmag på opstandelsen"

7. En kirkefader om opstandelsen

Hvilken kirkefader prædikede dette om opstandelsen?: "Lad ingen sørge over sin fattigdom, for det himmelske rige er os åbenbaret. Lad ingen græde over sin overtrædelser, for tilgivelsen stråler frem fra graven. Lad ingen frygte døden, for frelserens død har befriet os"

8. Dansk salmedigter om opstandelsen

Hvilken dansk salmedigter digtede dette om opstandelsen?:
”Du er, opstandne sejershelt,
opstandelsen og livet,
som fører fred fra gravens telt
og har dig selv os givet;
før var du død
i gravens skød,
nu har du, sejers-kæmpe,
dog døden vidst at dæmpe”

9. Aktuelle udtalelser om opstandelsen - del 1

Hvilken dansk personlighed skrev dette om opstandelsestanken?: "Jeg tror også på opstandelsen. På at der er noget, som lever videre. På at alting ikke bare slutter med den fysiske død. Det er i hvert fald det håb, jeg bygger mit liv på"

10. Aktuelle udtalelser om opstandelsen - del 2

Hvilken gejstlig personlighed udtalte dette om opstandelsestanken?: "Troen er ikke en sammenbidt mening om, hvordan Jesus så ud, og hvor meget han vejede, da han sprængte stenen fra graven eller skubbede den langsomt væk som spire gennem frossen jord eller gik sin vej, uden at stenen rokkede sig"