Quiz om dansk kirkeliv i det 20. århundrede

Billed-ikon 151017

præst, kvinde, kirkeliv Foto: . / Scanpix

Test din viden om kirker og kirkelivi det 20. århundrede

1. Kirkeministre i det tyvende århundrede

Hvor mange gange har man på de 100 år fået ny kirkeminister?

2. Jysk pastoral-uddannelse

Hvornår fik man Pastoralseminarium i Århus?

3. Kvindelige præster

Hvor mange kvindelige præster var der i Folkekirken i 1969?

4. Ingen præst til de syge i Århus

Hvornår afviste Århus byråd, at der var behov for en sygehuspræst i Århus?

5. Populær lærebog i kristendom

Hvor mange eksemplarer udkom Balslevs lærebog (i kristendomskundskab) i?

6. Danske missionærer

Hvor mange missionærer havde Det Danske Missionsselskab udsendt i 1938?

7. Statsministeren om kirken

Hvilket parti var den statsminister fra, der udtalte følgende i 1959: "I en tid, der er præget af stigende tempo, er der grund til med taknemmelighed at tænke på de institutioner, der uden at svigte tidens krav, i første række er værdibevarende. Jeg tænker her på kirken, på skolen, på alle sammenslutninger, der værner om umistelige værdier og minder"?

8. Politikeren bag menighedsråd og bispevalg

Hvilket borgerligt erhverv havde den politiker, I.C. Christensen, der fik indført menighedsråd og bispevalg i Danmark?

9. Spejderliv

Hvilket år var der flest medlemmer i KFUM-spejderne?

10. Skole på kristendommens grund

Hvornår udtalte Danmarks Lærerforening følgende:"En enig Lærerstand tilsiger fortsat sin Medvirken ved Opdragelsen af en Ungdom, der kan og vil bygge videre paa vor tusindaarige Kultur. Gennem solide Kundskaber i Skolens elementære Fag skal den rustes til at fylde sin Plads ved Arbejdet, og gennem de stærke Toner, der klinger i vore Salmer og Sange, i vor Historie og Digtning, skal den fremdeles på Kristendommens Grund opdrages som en bevidst dansk Ungdom, der vedkender sig Fædres Arv"?

11. Medlemstal

Hvilken af følgende tre grupper havde flest tilknyttede i Danmark i år 2000?

12. Tal på altergængere

Hvilket år gik der flest til alters i folkekirken?

13. Indvandrer i verden

Fra hvilket år stammer følgende citat:"Alle over 40 er indvandrere i den verden, vi nu lever i"?