Serie: Mit ansvar som fadder

"Jeg glæder mig til, at jeg kan dele mit trosliv med Matthea"

Rebekka Hindbo Didriksen er 25 år, og studerer Engelsk på Aarhus Universitet. Foto: privat

Rebekka Hindbo Didriksen beder for sit fadderbarn og er klar til at tage ansvar for, at barnet vokser op i den kristne tro

Tror du på Gud?
Ja. Jeg har altid troet på Gud. Min tro blev til min egen omkring konfirmationsalderen.

Hvornår stod du sidst fadder?
Jeg stod fadder i Ølgod Kirke den fjerde maj 2019 til Matthea, som er datter af min storesøster og svoger.

Hvilket ansvar har du for det barn, som du har stået fadder til?
Jeg føler et ansvar for altid at nævne Matthea i mine bønner. Derudover føler jeg også et ansvar for at snakke med hende om kristendommen, når hun bliver gammel nok til at stille spørgsmål.

Jeg ønsker at blive en fadder og moster, som Matthea føler, hun kan komme til med spørgsmål, også om tro. Jeg har også lyst til at huske hendes dåbsdag og gøre noget særligt ud af den. Nogle år bliver det nok til en lille gave eller et kort, hvor jeg kan minde hende om vigtigheden af, at hun er blevet døbt.

Føler du, at du kan stå inde for det, som præsten sagde i kirken?
Ja, det kunne jeg. Hvis min søster og svoger ikke opdrager Matthea i den kristne tro, eller går bort før, hun bliver voksen, så vil jeg helt sikkert være meget opmærksom på at opdrage hende i den kristne tro.

Uanset hvem, der ville komme til at tage sige af hende, er det vigtigt for mig, at hun lærer, at Jesus elsker hende og døde på et kors, for at hun kan få evigt liv.

Snakkede du med barnets forældre om fadderrollen inden dåben?
Min søster ringede og spurgte, om jeg havde lyst, og fortalte lidt om deres forventninger. Jeg havde de samme forventninger: at huske dagen og minde hende om det i form af en gave, et kort eller en opringning.

Hvilke overvejelser gjorde du dig inden du sagde ja?
Jeg overvejede, om jeg kunne opdrage hende i den kristne tro, hvis min søster og svoger ikke kunne. Det var min primære overvejelse, som jeg ret hurtigt afgjorde, at det ville jeg godt kunne gøre, også selvom det måske ikke var mig, der ville blive forsørger.

Hvad betyder det for dig at stå fadder?
Jeg har oplevet det som en stor gave at få lov at stå fadder, da det også er et signal til mig fra forældrene om, at de har tillid til, at jeg kan klare opgaven.

Derudover føler jeg mig også endnu tættere knyttet til Matthea, fordi jeg både er moster og står fadder. Jeg glæder mig også til, at jeg kan dele mit trosliv med Matthea.

Mener du, en fadder bør være kristen?
Jeg tror, det undrer mig lidt, at man har lyst til at stå fadder, hvis ikke man tror på Gud, når man ved, hvad det indebærer. For hvis man står i en situation, hvor forældrene ikke kan opdrage barnet i den kristne tro, har man jo lovet noget, man måske ikke kan holde - eller ikke mener er vigtigt at holde.