Reformationen

Reformationen er en af kirkehistoriens største begivenheder. Da en tysk munk ved navn Martin Luther satte spørgsmålstegn ved, om det virkelig kunne passe, at folk skulle købe sig til Guds nåde ved aflad, satte han gang i en større bevægelse, Reformationen. Hvad skete der, og hvornår kom Reformationen til Danmark? I dette tema kan du læse om begivenheden, om reformatorerne og om Martin Luther.
1. Hvad er Reformationen?
Klassiker

10 vigtigste om Reformationen

Reformationen er betegnelsen for det opgør med den katolske kirke, som fandt sted i første halvdel af 1500-tallet. Den begyndte med Martin Luther og 95 teser

Reformationen - kort fortalt

I det 16. århundrede fandt vestens hidtil største kirkesplittelse sted. Begivenheden kaldes Reformationen, og den udgør et af de største vendepunkter for det vestlige samfunds udvikling frem til vor tid

2. Hvorfor reformation?
Luther om aflad

Afladsstriden kom til at handle om paven og hans magt

Da Luther indledte Reformationen ved at offentliggjorde sine 95 teser om afladshandlen og senere diskuterede teserne med pavens udsendte i Augsburg, bundede striden i, om den katolske kirke overhovedet havde gode gerninger i overskud at dele ud af

Luther angreb den katolske kirke og paverne helt til sin død

"Han river og farer tyrannisk af sted som en rasende," skrev Martin Luther om paven i 1531. Luther holdt sig ikke tilbage i sine angreb på paven og den katolske kirke. Året før sin død forfattede han skriftet "Mod pavedømmet indstiftet af Djævelen"

3. Hvad medførte Reformationen?

Modreformationen fornyede den katolske kirke

Efter Reformationen opstod et behov for åndelig fornyelse i den katolske kirke. Mysticismen blev et forsøg på at imødegå den europæiske interesse for mennesket

4. Reformatoren Martin Luther
Biografi

Martin Luther (1483-1546)

Martin Luther var den centrale person i Reformationens opgør med det katolske pavedømme. Luther læste ud fra Bibelen, at mennesket ikke kan frelse sig selv ved sine egne gerninger, men alene Guds nåde kan frelse

Dokumentation og tidslinje

Luthers 95 teser: Ordene, der udløste Reformationen

Reformationen blev indledt, da teologen Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser mod blandt andet den katolske kirkes afladshandel den 31. oktober 1517. Paven dømte 41 af teserne som kætterske. Her er teserne i deres fulde ordlyd

5. Reformationens andre hovedpersoner

Da Erasmus kaldte Luther "glimrende" og "uhøflig"

”Luther har sagt mange ting på glimrende vis. Jeg ville dog ønske, at han var mindre uhøflig," skrev humanismens fader, Erasmus af Rotterdam. Han var én af de store tænkere, Luther havde heftige og frugtbare diskussioner med

Pave Leo X blev Luthers store modstander

Den snedige og dobbelttydige pave Leo X kendte til magtens politiske spil fra sin karriere som magthaver i Firenze. Han fik brug for at sætte hårdt mod hårdt, da en tysk munk ved navn Martin Luther blev en trussel

Philipp Melanchthon - Reformationens systematiker

Som Reformationens store systematiker var teologen og humanisten Philipp Melanchthon en uvurderlig hjælp for Luther og nogle gange også hans stedfortræder. Men afvigelser i hans teologi kom til at belaste hans eftermæle voldsomt

Ulrich Zwingli og den første schweiziske reformation

Mens Martin Luther reformerede kirken i Tyskland, arbejdede Ulrich Zwingli utrætteligt på at skabe en ny bibelfunderet teologi i Schweiz. Derudover er hans tanker også udbredte i reformerte kirker verden over - og særligt i Nederlandene, England, Skotland og USA

6. Reformationen i Danmark
Spørg

Hvad indledte Reformationen i Danmark?

Hvordan kom Reformationen til Danmark? Og hvorfor kom Reformationen til Danmark? Det begyndte med Luther og teserne, men også en prædiken fik stor betydning, skriver teolog og tidligere sognepræst Ricardt Riis

Sådan kom Reformationen og Luthers tanker til Danmark

Reformationen startede i Wittenberg og spredtes hastigt i Europa på grund af politiske og økonomiske forskydninger. Med tiden kom Reformationen i kraft af særlige historiske omstændigheder også til Danmark

7. Seneste artikler