Reformationen

Reformationen er en af kirkehistoriens største begivenheder. Da en tysk munk ved navn Martin Luther satte spørgsmålstegn ved, om det virkelig kunne passe, at folk skulle købe sig til Guds nåde ved aflad, satte han gang i en større bevægelse, Reformationen. Hvad skete der, og hvornår kom Reformationen til Danmark? I dette tema kan du læse om begivenheden, om reformatorerne og om Martin Luther.
Reformationen var et opgør med den katolske kirke og forsøg på at finde ind til det direkte forhold mellem Gud og den kristne, uden kirkens gejstlige som nødvendigt mellemled. Museum Catharijneconvent, Utrecht
1. Hvad er Reformationen?


Den 31. oktober 1517 offentliggjorde den tyske teolog Martin Luther 95 teser i en kritik rettet mod den katolske kirke og dens afladshandel. Teserne satte gang i det opgør med den katolske kirke, der medførte grundlæggelsen af protestantismen. Dette brud kalder man i dag for Reformationen. 

Martin Luther var dog ikke ene bannerfører for Reformationen, og den havde formodentlig heller ikke fundet sted, hvis ikke tiden var moden. Det kan du læse om i dette tema om Reformationen, hvor du kan finde svar på, hvorfor Reformationen måtte finde sted, hvordan den vandt frem, og hvem der bar den fra Tyskland over Schweiz og til Danmark og mange andre lande. 
 

Klassiker

10 vigtigste om Reformationen

Reformationen er betegnelsen for det opgør med den katolske kirke, som fandt sted i første halvdel af 1500-tallet. Den begyndte med Martin Luther og 95 teser

Reformationen - kort fortalt

I det 16. århundrede fandt vestens hidtil største kirkesplittelse sted. Begivenheden kaldes Reformationen, og den udgør et af de største vendepunkter for det vestlige samfunds udvikling frem til vor tid

2. Hvorfor reformation?


Som årene gik efter Reformationens begyndelse, fandt reformatoren Martin Luther mange stridspunkter med den katolske kirke. Men hans første kritik omhandlede den katolske aflad. I begyndelsen af 1500-tallet, hvor pave Leo X var autoritet for kirken, kunne syndere få eftergivet bodsstraffe for afdøde familiemedlemmer ved hjælp af afladsbreve, som udstedtes af kirken. Afladsbrevene, hævdede man, kunne løskøbe dem fra tid i Skærsilden. 

Når Luther kritiserede denne praksis, var det fordi han selv var nået til andre konklusioner: Frelsen kan man hverken købe sig til eller gøre sig fortjent til. Frelsen kommer alene fra Gud, som er nådig. Hans kritik nedskrev han i 95 teser og bankede dem op på døren til slotskirken i Wittenberg natten til Allehelgen. 

Luther om aflad

Afladsstriden kom til at handle om paven og hans magt

Da Luther indledte Reformationen ved at offentliggjorde sine 95 teser om afladshandlen og senere diskuterede teserne med pavens udsendte i Augsburg, bundede striden i, om den katolske kirke overhovedet havde gode gerninger i overskud at dele ud af

Luther angreb den katolske kirke og paverne helt til sin død

"Han river og farer tyrannisk af sted som en rasende," skrev Martin Luther om paven i 1531. Luther holdt sig ikke tilbage i sine angreb på paven og den katolske kirke. Året før sin død forfattede han skriftet "Mod pavedømmet indstiftet af Djævelen"

3. Hvad medførte Reformationen?


Hvad er sporene efter Reformationen i dag - mere end 500 år efter begivenhederne? Der er ingen tvivl om, at mange ændringer fandt sted inden for det kirkelige område, hvor én kirke blev til mange kirker, og selv den katolske kirke har undergået forandring. Hvad der ellers følger af Reformationen, har mange diskuteret. Nogle vil mene, at flere grene inden for retsvæsenet er præget af Reformationen, og at velfærdsstaten og kønnenes ligestilling baserer sig på tanker, der går tilbage til Luther og Calvin. 

Sådan konkluderes det også i den følgende artikel, at ”Der er ikke lighedstegn mellem Reformationen og de efterfølgende århundreders tiltagende individualisme, humanisme, kapitalisme, liberalisme, demokratisering, oplysningstænkning og i sidste ende sekularisering. Men det hænger sammen.” Det kan du læse mere om i artiklerne herunder. 
 

Debat

Hvorfor er vi blevet dem, vi er?

For os i dag er det en selvfølge, at vi taler dansk i Danmark. Men sådan var det ikke for 500 år siden

Reformationen

Mange reformationer blev til mange kirker

Teologiske stridigheder har været en del af de protestantiske kirkers dna siden de første disputter mellem Martin Luther og Ulrich Zwingli. I dag er der identificeret 8196 forskellige protestantiske kirker verden over

Modreformationen fornyede den katolske kirke

Efter Reformationen opstod et behov for åndelig fornyelse i den katolske kirke. Mysticismen blev et forsøg på at imødegå den europæiske interesse for mennesket

4. Reformatoren Martin Luther


Det siges om Martin Luther, at han i begyndelsen på ingen måder forestillede sig en kirkesplittelse, da han inviterede til dialog om afladshandlen. Hans første vision var at reformere den katolske kirke indefra. 

Hans vision tog til igennem hans teologiske studier af Romerbrevet, hvor Luther fandt en overbevisning om, at gerninger ikke kan gøre en synder retfærdig. Martin Luther har siden forfattet et væld af skrifter om dette og meget mere. I det følgende kan du læse kort om Reformationens absolutte hovedperson, og du kan også læse mere om ham og hans værker i vores tema Martin Luther.
 

Biografi

Martin Luther (1483-1546)

Martin Luther var den centrale person i Reformationens opgør med det katolske pavedømme. Luther læste ud fra Bibelen, at mennesket ikke kan frelse sig selv ved sine egne gerninger, men alene Guds nåde kan frelse

Dokumentation og tidslinje

Luthers 95 teser: Ordene, der udløste Reformationen

Reformationen blev indledt, da teologen Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser mod blandt andet den katolske kirkes afladshandel den 31. oktober 1517. Paven dømte 41 af teserne som kætterske. Her er teserne i deres fulde ordlyd

5. Reformationens andre hovedpersoner


Martin Luthers tanker spredte sig hastigt over Tyskland og hans teologi prægede og præger stadig hele Nordeuropa og Skandinavien. Det var dog Ulrich Zwinglis tanker, der særligt vandt fodfæste i Schweiz, Frankrig og Nederlandene – særligt støttet af Jean Calvin og hans reformerte republik i Geneve i Schweiz.

I de følgende artikler kan du læse om nogle af de allermest markante personer i reformationstiden: Om Luthers højre hånd, der har forfattet skrifter, som stadig er gældende i den danske folkekirke i dag, og om humanisten, som anerkendte nogle af Luthers projekter, men forblev katolik til sin død, og ikke mindst om reformatorerne, som satte deres væsentlige aftryk i form af den reformerte kirke.

Da Erasmus kaldte Luther "glimrende" og "uhøflig"

”Luther har sagt mange ting på glimrende vis. Jeg ville dog ønske, at han var mindre uhøflig," skrev humanismens fader, Erasmus af Rotterdam. Han var én af de store tænkere, Luther havde heftige og frugtbare diskussioner med

Pave Leo X blev Luthers store modstander

Den snedige og dobbelttydige pave Leo X kendte til magtens politiske spil fra sin karriere som magthaver i Firenze. Han fik brug for at sætte hårdt mod hårdt, da en tysk munk ved navn Martin Luther blev en trussel

Philipp Melanchthon - Reformationens systematiker

Som Reformationens store systematiker var teologen og humanisten Philipp Melanchthon en uvurderlig hjælp for Luther og nogle gange også hans stedfortræder. Men afvigelser i hans teologi kom til at belaste hans eftermæle voldsomt

Ulrich Zwingli og den første schweiziske reformation

Mens Martin Luther reformerede kirken i Tyskland, arbejdede Ulrich Zwingli utrætteligt på at skabe en ny bibelfunderet teologi i Schweiz. Derudover er hans tanker også udbredte i reformerte kirker verden over - og særligt i Nederlandene, England, Skotland og USA

Opgøret med den katolske kirke

Jan Hus - oprøreren, der banede vejen for Reformationen

Den tjekkiske reformator Jan Hus, hvis opgør med den katolske kirke kostede ham livet, har spillet en afgørende rolle i kirkehistorien. Nu har forfatter Peter Tudvad skrevet den første danske bog om den oprørske teolog siden 1965

6. Reformationen i Danmark


Reformationen begyndte i Tyskland, den dag Luther vækkede debatten med teserne på døren i Wittenberg den 31. oktober år 1517. Men i Danmark blev Reformationen først gennemført i 1536. Det er en fortælling om to konger i kamp om den danske trone. Den ene med sympati for katolicismen, den anden for protestantismen. Det kan du læse mere om i det følgende. 

Det blev dog protestantismen, som vandt frem, og den dag i dag lyder det i Grundlovens paragraf 4, at ” Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke, og understøttes som sådan af staten”. 
 

Spørg

Hvad indledte Reformationen i Danmark?

Hvordan kom Reformationen til Danmark? Og hvorfor kom Reformationen til Danmark? Det begyndte med Luther og teserne, men også en prædiken fik stor betydning, skriver teolog og tidligere sognepræst Ricardt Riis

Sådan kom Reformationen og Luthers tanker til Danmark

Reformationen startede i Wittenberg og spredtes hastigt i Europa på grund af politiske og økonomiske forskydninger. Med tiden kom Reformationen i kraft af særlige historiske omstændigheder også til Danmark

7. Seneste artikler
Interview

Hekseekspert: “Vi skal også identificere os med hekseforfølgerne”

Hekseforfølgelserne bliver ofte fortalt som noget, der blev udført af dumme bønder eller en fanatisk kirke, og hekse bliver set som stærke kvinder, som var forud for sin tid. Virkeligheden er noget mere nuanceret, og det er vigtigt at forstå for at kunne genkende lignende tendenser i dag, siger forskere

Se flere