Hvis vi tror på mirakler, tror vi mindre på Gud

Ifølge den hollandske oplysningsfilosof Baruch de Spinoza (1632-1677) er miraklet øjensynligt kendetegnet ved et brud på naturlovene. Naturen går sin vante gang, indtil Gud griber ind i naturens love og orden. Maleri af ukendt maler forestillende Spinoza. Foto: Wikimedia Commons.

Ifølge oplysningsfilosoffen Baruch De Spinoza var naturen guddommelig. Det betyder, at troen på mirakler - som brud på naturens og Guds love - undergraver vores tro på Gud.

Ramsdal-sagen har affødt en heftig debat om et af kristendommens vigtigste trosdogmer: genopstandelsens mirakel. Den tjenstlige del af sagen om sognepræst Per Ramsdals benægtelse af Jesu fysiske opstandelse er afgjort, og Ramsdal skal nu indgå i et tre måneders mentorforløb. 

Forløbet har også affødt en spændende teologisk og filosofisk diskussion om troen på ”det overnaturlige” og mirakler i Bibelen.

Miraklet, der i denne omgang har bragt sindene i kog, er Jesu mirakuløse genopstandelse. Overordnet er det spørgsmålet om troen på en kødelig opstandelse, hvor Jesus ikke bare symbolsk, men fysisk genopstod på Påskedag, der har været til diskussion. Se mere om mirakler her

Mirakler er der nok af i både Det Gamle og Det Nye Testamente. For blot at nævne et par andre:

I Josvas bog står der, at israelitterne vandt en kamp over amoritterne ved, at Gud standsede dagens gang. Solen og månen stod stille på himlen, hvilket gav israelitterne tid til at nedkæmpe deres fjender.

Ifølge det Nye Testamente er Jesus født på mirakuløs vis. Ved guddommelig indgriben blev jomfru Maria gravid, og fødte Jesus ved en jomfrufødsel.

Ezekiel får på Guds ordrer en dal af tørre knogler til at rejse sig, på samme måde som Jesus i Johannesevangeliet kalder Lazarus til live efter fire dages død.

Men hvad er et mirakel egentlig? Ifølge den hollandske oplysningsfilosof Baruch de Spinoza (1632-1677) er miraklet øjensynligt kendetegnet ved et brud på naturlovene. Naturen går sin vante gang, indtil Gud griber ind i naturens love og orden. Miraklet er i denne forstand et underværk, fordi hændelsen – eller miraklet - får os til at undre os, da årsagen er ukendt for os.

Miraklet er noget, der går udover vores fatteevne. Det kan betyde, at mirakler er noget, vi kun kan tro på. Eller som Kierkegaard skriver i Frygt og Bæven: Troen begynder netop der, hvor tænkningen hører op.

Spinoza troede dog ikke på en transcendent Gud, dvs. en Gud der står udenfor skaberværket og ved sine mirakler griber ind og bryder naturens love og orden.

Spinoza var, sammen med filosofferne René Descartes og Gottfried Leibniz, repræsentant for den filosofisk rationalisme. De mente, at man kunne opnå viden og sandhed om verden gennem fornuften alene. Mere generelt er Spinoza repræsentant for en radikal oplysningsfilosofi, hvor han bidrog med tanker om ytrings- og religionsfrihed samt bibelkritik.

Normalt bliver Spinoza kategoriseret som panteist, fordi han mente at ’Gud er alt’. Gud og naturen er for ham to sider af samme sag. Hvis naturens love er et udtryk for Guds vilje vil noget, der strider mod naturens universelle love også stride mod Gud selv. I den forstand vil mirakler ikke kun være et brud naturen men også Gud selv, hvilket for Spinoza er logisk umuligt.

Læs om Spinoza her 

At naturens lov ikke kan brydes, fordi det vil være et brud på Gud selv, får Spinoza til at sige, at mirakler skal forstås i forhold til menneskets anskuelse af tingene, som ofte er mangelfuld.

Spinoza giver en mere psykologisk forklaring på mirakelfænomenet: Han mente, at når mennesker oplever noget uforklarligt – et underværk - spørger vi ofte ikke til fænomenets årsager, men forundres over virkningen. Når mennesket ser eller hører noget nyt, er det tit underlagt sine forudindtagede meninger i så høj grad, at det ikke ser, hvad der i virkeligheden går til.

Vi tror, ifølge Spinoza, at noget er et mirakel, fordi vi fylder hændelsers uforklarlige årsager ud med vores egen fantasi og tro.

Spinozas forklaring om mirakler var en del af hans større religionskritik. Denne kritik var på hans tid så provokerende, at han blev forvist og forbandet af den jødiske menighed i Amsterdam.

Per Ramsdal stiller sig, som Baruch Spinoza, kritisk overfor mirakler. Det teologisk positive ved både Spinoza og Ramsdals antagelser er, at de fordrer os at tænke over og vurdere hvad vi tror på. Det er ikke sikkert at mirakler kan eller skal kunne forklares rationelt, for troen begynder netop der, hvor tænkningen hører op.