Interview

Tove Videbæk: Mine værdier er både politiske og religiøse

Byrådsmedlem i Ikast-Brande Tove Videbæk har sin tro med sig fra barnsben. Den påvirker hele hendes liv, også det politiske. Foto: Privat

Selvom tro og værdier påvirker ens politiske arbejde, bør man ikke argumentere på baggrund af religiøse skriftsteder, mener folketingskandidat for De Konservative Tove Videbæk

Forholdet mellem politik og religion er atter til debat i både Folketinget og i medier herhjemme.

Har tro indflydelse på vores politiske holdninger og til, hvor man som kristen, muslim eller buddhist sætter sit kryds til folketingsvalget? Vi har spurgt en række troende vælgere og stillet de samme spørgsmål til to kristne, der stiller op til folketinget. Her er det byrådsmedlem i Ikast-Brande og folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti, Tove Videbæk, der svarer:

Hvordan vil du karakterisere din egen tro?

"Min tro er en barnetro, som jeg har med mig fra min tidlige barndom, hvor jeg gik i søndagsskole og havde kristendomskundskab i folkeskolen."
 
"Oprindelig var min familie en helt almindelig dansk familie, som gik i kirke til jul, dåb, konfirmation, bryllup og begravelse, men ellers ikke. Men da jeg som 5-årig blev alvorligt syg, mødte mine forældre nogle mennesker, som troede på, at det kunne nytte at bede til Gud. Det gjorde de, og jeg blev rask. Det påvirkede naturligvis mine forældre, så de begyndte at gå i kirke regelmæssigt, og jeg kom i søndagsskole, hvilket jeg elskede." 

Se også tema religion og sundhed 

Har din tro indflydelse på dine holdninger og meninger?

"Ja, min tro har haft og har indflydelse på mine holdninger og meninger. Det er klart, at når man helt fra lille har været omgivet af mennesker med en ægte tro på Gud og det liv, der fulgte med, så kan det ikke andet end have indflydelse på ens liv." 

Har din tro indflydelse på, hvilke politiske ideer og partier, du identificerer dig med? 

"Ja, det har den. Jeg er konservativ, fordi de værdier, som de Konservative grundlæggende har, stemmer overens med min kristne tro. ”Gud, konge og fædreland”, familieværdier, omsorg for den svage og så videre er grundlæggende værdier, jeg identificerer mig med." 

"Angela Merkel er en politiker, som betyder meget for mig, fordi hun både er en dygtig politiker og åbent fortæller om sin tro og de kristne værdiers betydning både i hendes liv og i politik. Det har jeg selv oplevet i parlamentet i Berlin." 

Har du tænkt over, om din tro har indflydelse på, hvor du sætter dit kryds til folketingsvalg?

"Ja, det har den." 

Hvordan mener du, at forholdet mellem politik og religion bør være i det politiske landskab i Danmark?

"I Danmark har vi demokrati, religionsfrihed og ytringsfrihed. Derfor bør der være frihed til også at lufte sine religiøse holdninger i det offentlige rum. Men når det kommer til det politiske arbejde i byråd, regionsråd, folketing eller andre politiske fora, så mener jeg ikke, at man bør argumentere på baggrund af skriftsteder fra Bibelen eller andre religiøse skrifter." 

"Men ens tro og værdier vil naturligvis påvirke ens politiske arbejde. Vores tro og kristne værdier er jo ikke en frakke, som man tager af og hænger på en knag, når man går ind i byråds-, regions- eller folketingssalen, og som man tager på igen, når man går ud derfra. Hvis jeg skulle gøre det, så ville jeg betragte det som at skulle være skizofren."